လက္ေပါက္ပိတ္တာနဲ႕က်ဲတာကဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲဘာေတြကြာျခားလဲလက္ ေခ်ာင္း ေတြပူးၾကည့္ပါလက္ေပါက္ပိတ္ေနတာရယ္၊က်ဲေနတာရယ္ရွိပါတယ္အခ်ိဳ႕ကက်ဲရင္ ေငြယိုတယ္၊မၿမဲဘူးပိတ္မွၿမဲမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္

ေငြတစ္ခုထဲေတာ့ကြက္ဆိုလို႔ ေတာ့မရဘူးသေဘာတရားကိုခ်ဳံငုံမိရင္အဆင္ေျပပါတယ္က်ဲတာကဆင္ျခင္ဉာဏ္အားေကာင္းတာလြတ္လပ္မႈလိုလားတာသံသယစိတ္မ်ားတာ၊ ျဖစ္သလိုေနတတ္တာတန္ဖိုးထားမႈက႐ုပ္ဝတၳဳထက္နာမ္

ဝိညာဥ္ဆိုင္ရာ ေတြ ျဖစ္ေနတတ္တာဥပမာ ေမတၱာ၊သစၥာ၊ခ်စ္ျခင္းၾကင္နာျခင္းစတဲ့ခံစားမႈေတြအေပၚတန္ဖိုးထားတာဒါေၾကာင့္လည္း ေငြမၿမဲတာ လို႔ခ်ိပ္ဆက္ ေျပာရမယ္ထင္တယ္ပိတ္တာကလႊမ္းမိုးခ်င္တာပတ္ဝန္းက်င္ကို

ဂ႐ုမစိုက္တာကိုယ့္အိမ္ေဘးမွာဘယ္သူ ေနမွန္းပင္မသိတာတနည္းျဖင့္ကိုယ္အာ႐ုံစူးစိုက္ရာကိုသာဦးစားေပး ေနတတ္တာဇိမ္ခံခ်င္တာအစားေ႐ြးတာကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ကိုယ္လုပ္ေနေတာ့ပတ္ဝန္းက်င္အျမင္မွာမိမိကတကိုယ္ေကာင္းဆန္သူပင္ ျဖစ္ေနတတ္တယ္႐ုပ္ဝတၳဳ ေတြကို

လည္းမက္ေမာ ေနတတ္ပါတယ္အစြန္းေရာက္သြားနိုင္တာကက်ဲသူဟာစိတ္ဂနာမၿငိမ္၊ပူပင္မႈမ်ားသံသယမ်ားတာမ်ိဳးရွိတယ္ပိတ္တာကအတၱႀကီးတာတပါးသူခံစားခ်က္ကို နားလည္မေပးတာ၊ကိုယ္ ျဖစ္ခ်င္ရာပဲကိုယ္သိတာစတဲ့အေနအထားမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္