ျပင္ပေငြေၾကးေဈးကြက္မွာ ေဒၚလာေဈးက်ရိပ္အနည္းငယ္ျပခဲ့ေပမယ့္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာကိုက်ပ္၃၀၀၀အထက္ ေဈးတန္းမွာပဲဆက္လက္ရွိေနတယ္လို႔ ျပင္ပနိုင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္းဝယ္သူေတြဆီကသိရပါတယ္

ဒီေန႕စက္တင္ဘာ၁၉ရက္ ေန႕လည္၁၂နာရီ ျပင္ပေဒၚလာေဈးမွာတစ္ေဒၚလာကိုက်ပ္၃၂၀၀ကေန၃၃၀၀ဝန္းက်င္မွာႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္ဝယ္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကေတာ့အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာရည္ၫႊန္းေဈးက်ပ္၂၁၀၀သတ္မွတ္ထားၿပီး ေငြလဲေကာင္တာအမ်ားစုမွာ ေဒၚလာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ျပင္ပေဈးကြက္မွာသာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္

စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပင္ပေဒၚလာေဈးအေနနဲ႕က်ပ္၃၂၀၀ကေန၃၅၀၀ဝန္းက်င္မွာရွိေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီးၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကတစ္ေဒၚလာက်ပ္၃၂၀၀ကအနိမ့္ဆုံးေဈးတန္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္

ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႕ ေဒၚလာသန္း၂၀၀ကိုလိုအပ္ခ်က္ရွိေနတဲ့က႑ေတြမွာ ျဖည့္တင္းေပးထားတယ္လို႔ဆိုေပမယ့္ ျပင္ပေဒၚလာေဈးကြက္မွာေတာ့တစ္ေဒၚလာက်ပ္၃၀၀၀ ေအာက္က်ဆင္းလာတာမရွိေသးပါဘူး

လက္ရွိဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႕နိုင္ငံျခားေငြေတြတရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေနတဲ့အြန္လိုင္းလုပ္ငန္းေတြကို နိုင္ငံျခားသုံးေငြစီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒနဲ႕စည္းမ်ဥ္းေတြအရအေရးယူမယ္လို႔ၾသဂုတ္၂၇ရက္စြဲနဲ႕ထုတ္ျပန္ထားပါေသးတယ္