မွ်စ္ျပဳတ္ လခ်ီထားနိုင္ေအာင္လုပ္နည္း၀င္ျမင့္IQwinမွ်စ္ျပဳတ္ကိုလခ်ီထားနိုင္ရင္ မွ်စ္ရွားခ်ိန္မွာ ေစ်းေကာင္းရပါမယ္။ အိမ္စားဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားျဖစ္ျဖစ္လုပ္နိုင္တဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္အခုနည္းက စားသုံးသူအႏၱရာယ္ကင္းတဲ့နည္း

ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကမွ်စ္ကို ပလပ္စတစ္အိတ္မွာထည့္အလုံစည္းၿပီး ေပါင္းတဲ့အတြက္ ပလပ္စတစ္အိတ္က ဓါတုေတြ မွ်စ္မွာ ပါ၀င္သြားနိုင္တယ္1. မွ်စ္ကိုခြာၿပီး သန့္ေအာင္ေဆးမယ္အလုံးႀကီးရင္ ခြဲရပါမယ္2. မွ်စ္ခ်ိဳဆိုရင္ ေရဆူးၿပီး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

သားမွာ မိနစ္ 20 ခန့္ေပါင္းရပါမယ္။ တျခားခါးတဲ့မွ်စ္ဆိုရင္ ျပဳတ္ၿပီး ေရပစ္ရပါမယ္3.မွ်စ္ပူပူကိုအပူခံပလပ္စတစ္အိတ္မွာ ထည့္ရပါမယ္။ မွ်စ္ေခ်ာင္းေပၚမူတည္ၿပီးပလပ္စတစ္အိတ္အႀကီးအေသးေ႐ြးနိုင္ပါတယ္တစ္အိတ္မွာေရာင္းဖို႔

နဲ႕တစ္ခါစားသင့္ေတာ္တဲ့ 4 ေခ်ာင္းမွ 6 ေခ်ာင္းအထိသာ ထည့္သင့္တယ္။ ေစ်းကြက္ေပၚမူတည္တယ္။4.မွ်စ္အိတ္ထဲက ေလေတြကိုထုတ္ဖို႔အတြက္ အိတ္အ၀ကိုကိုင္းထားၿပီးမွ်စ္အိတ္ကို ေရထဲနစ္ထည့္ရမယ္5. ေလထုတ္ကုန္ၿပီးရင္

အိတ္အ၀ကို သေရကြင္းနဲ႕အလုံ စည္းရပါမယ္6.မွ်စ္အိတ္ကိုပလပ္စတစ္အိတ္ေနာက္တစ္ထပ္စြတ္ရပါမယ္7.ေနာက္ထပ္စြတ္တဲ့အိတ္ကို ႀကိဳးနဲ႕အခိုင္စည္းရပါမယ္ႀကိဳစနည္းနည္းရွည္ရွည္နဲ႕အိတ္တစ္တြဲစည္းမယ္ၿပီးရင္ေနပူမထိတဲ့

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေနရာမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားရင္လခ်ီၿပီးထားလို႔ရပါတယ္တခ်ိဳ႕ကတစ္ႏွစ္အထိထားလို႔ရတယ္မွ်စ္က ညိုအမဲေရာင္ မေျပာင္းသြားရင္စားသုံးလို႔ရပါတယ္ေမ့တၱာျဖင့္မွ်ေဝလိုက္ပါသည္ခင္ဗ်ာ