သင့္ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာဒါေတြထားေနရင္ေတာ့ေသခ်ာေပါက္လာဘ္ပိတ္ ေစပါပီစြမ္းအင္ေတြအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါဝါစတုသွ်တၱရပညာအရစၾကာဝဠာထဲမွာအလိုအေလ်ာက္သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့အရာေတြေရာ

လူသားေတြဖန္တီးျပဳလုပ္ထားတဲ့မည္သည့္အရာမဆိုအကုန္လုံးမွာတစ္ခုထက္ပိုတဲ့စြမ္းအင္ရွိေနၾကတယ္ဆိုတာ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရသလိုဒီအထဲမွာမွမိမိအသုံးျပဳေနတဲ့ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာမလိုအပ္တဲ့အရာေတြထည့္ထားမိတဲ့အခါ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

မေကာင္းတဲစြမ္းအင္ေတြျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္ေငြကုန္ေၾကး
က်၊ ေငြယိုေပါက္ေတြမ်ားလိမ့္မယ္က်န္းမာေရး၊လူမႈေရးထိခိုက္မႈေတြႀကဳံရသလိုလာဘ္ပိတ္တာေတြ။ေငြေၾကးအလိမ္ခံရတာေတြ ျဖစ္တတ္ၿပီးေကာင္းေသာစြမ္းအင္ေတြ

ျဖစ္ေစတတ္သည့္အရာေတြကိုသင့္ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာထည့္ထားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ေငြေၾကးအဆက္မျပတ္ဝင္သလိုက်န္းမာခ်မ္းသာကာေငြကုန္ ရတဲ့ ေငြထြက္ေပါက္ေတြ ပိတ္ပစ္လိုက္နိုင္ပါလိမ့္မယ္သင့္ပိုက္ဆံအိတ္(သို႔မဟုတ္)ေငြေသတၱာထဲမွာ

ေဘလ္၊ေျပစာေဟာင္းမ်ား၊receipt ေဟာင္းမ်ားညစ္ညမ္း
ပုံမ်ား၊ ေသဆုံးၿပီးသူူမ်ားပုံ၊ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ေသာပုံမ်ားမေကာင္းတဲ့ စြမ္းအင္မ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္တိုလီမိုလီမွတ္စုမ်ား၊လိပ္စာကဒ္အေဟာင္းမ်ား၊သက္တမ္း

ကုန္ေနတဲ့membershipcard မ်ားသုံးမရေအာင္စုတ္ျပတ္ ေနတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ားေခါက္တြန႔္ ေနတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ား ေခါက္ေနတဲ့ပိုက္ဆံကို ျဖန႔္ထည့္ပါသြားရည္စာ မုန႔္ေတြနဲ႕ ေဆးမ်ားေဆးမ်ားဟာက်န္းမာေရး ျပသနာကို

ထပ္ေခၚေပးေနလို႔ခြဲေဆာင္ပါလက္သည္းညွပ္ နဲ႕ကပ္ေၾကးအပါအဝင္ခြၽန္ထက္တဲ့အရာမ်ားကြၽမ္းက်င္ေသာနကၡတ္ပညာရွင္အဆင့္ဆရာ၏အႀကံေပးျခင္းမဟုတ္ေသာအေဆာင္မ်ား၊ပရိတ္ခ်ည္၊လက္ဖြဲ႕စသည္မ်ားသီးသန႔္ထားပါ

သင့္ပိုက္ဆံအိတ္(သို႔မဟုတ္) ေငြေသတၱာထဲမွာထည့္ထားသင့္တဲ့အရာေတြကေတာ့ ေငြ၊ ေၾကး ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာနိမိတ္ေကာင္းအရာမ်ားအထူးသျဖင့္ ေငြဒဂၤါး။လက္ခ်မီး မယ္ေတာ္ပုံ႐ုပ္ပုံေတာ္ျဖစ္ေစေၾကးဒဂၤါးျဖစ္ေစေဗာဓိေညာင္႐ြက္အထူးသျဖင့္ႏွလုံးေရာဂါရွိသူမ်ား

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အတြက္ပင္လယ္ခ႐ုခြံမ်ားစၾကာဝဠာစြမ္းအင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ဆန္ေစ့၂၁- ေစ့အင္မတန္အက်ိဳးမ်ားပါတယ္ ေနာက္ပိုင္းရွင္းျပေပးပါ့မယ္ဂ်င္းဖက္ေလးအနည္းငယ္ ေငြကိုဆြဲေဆာင္နိုင္ေစသည္ကိုထည့္ထားျခင္းျဖင့္ေကာင္းေသာစြမ္းအင္ေတြကိုျဖစ္ေပၚေစကာအက်ိဳးစီးပြားလာဘ္လာဘတိုးတက္ၾကေစ။