တိုက္နဲ႕ပဲေနေန၊တဲနဲ႕ပဲေနေနဒါေတြလုံးဝမလုပ္မိၾကပါေစနဲ႕ေနာ္လူတိုင္း လူတိုင္းအိမ္မွာဒါမ်ိဳးေတြလုံးဝမလုပ္မိၾကပါေစနဲ႕တန္ဖိုးရွိတဲ့သိမွတ္စရာေတြပါအိမ္၌မျပဳသင့္မထားသင့္ေသာ ေရွာင္ရန္မ်ားသင္သိၿပီးရင္မွ်ေဝေပးခဲ့ဖို႔မေမ့ပါ

နဲ႕ေနာ္၁။အိမ္ေရွ႕၌ငွက္ေပ်ားပင္မစိုက္အပ္၂။ေရစိုအဝတ္မ်ားကိုညအခ်ိန္သစ္ပင္ေပၚ အဝတ္တန္းေပၚမထားရ၃။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအေျပာဆိုမၾကမ္းရ၄။လက္ဖ။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအေျပာဆိုမၾကမ္းရ၅။ကတ္ေၾကး၊

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ကြမ္းညွပ္၊ဓားစသည္တို႔ကိုညွပ္စရာမပါပဲမညွပ္ရ၊မျဖတ္ရ၆။အိမ္ေပၚ၌ဇယ္မခုတ္ရ။၇။အိမ္သားတစ္ဦးေနမေကာင္းျဖစ္ စဥ္ေခါင္းမေလွ်ာ္ရ၈။ေယာက္မႏွင့္ထမင္းအိုးႏႈတ္ခမ္းမရိုက္ရ၉။စေလာင္းဖုံးကိုဖိုခေနာက္ေပၚမအုပ္ရ၁၀။မီးဖိုမွာလူႏွစ္

ေယာက္ၿပိဳင္တူမီးမမႈတ္ရ၁၁။ေညာင္သားကိုမီးမစိုက္ရ။၁၂။ေက်ာက္နီလက္စြပ္ကိုႏွစ္ကြင္းထပ္မဝတ္ရ၁၃။ဖိနပ္ခြၽတ္ေသာေနရာတြင္ထီးမထားရ၁၄။အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားေျပာစဥ္ဖိနပ္ထိပ္ဦးအားထီးထိပ္ခြၽန္ႏွင့္ေထာက္၍စကားမ

ေျပာရအစီစဥ္ပ်က္တတ္သည္၁၅။ဖ်ာကိုေခါင္းရင္းမွစၿပီးလိပ္၍သိမ္းပါ၁၆။ဖ်ာလိပ္ကိုအျမင့္ေပၚမတင္ရ၁၇။တိုင္ကပ္နာရီကိုအိမ္ေျခရင္းတြင္မခ်ိတ္ရ၁၈။မိဘတို႔၏ဖိနပ္ကိုမနင္းရ၁၉။ဓာတ္ခဲအေဟာင္းမ်ားအိမ္တြင္မထားရ

၂၀။အိမ္၏မ်က္ႏွာစာတြင္ထမင္းခ်က္ျပဳတ္မစားရ၂၁။အိမ္ရွိၾကည့္မွန္မ်ားမေကာင္းေသာပုံရိပ္မ်ားထင္ဟပ္ေသာေနရာတြင္မခ်ိတ္ရ၂၂။အိမ္ေရွ႕တြင္ျငဳပ္သီးပင္မစိုက္ရ၂၃။ထမင္းပန္းကန္မ်ားအတြင္းသို႔စားၿပီးဝါးၿပီးအႂကြင္းအက်န္မ်ားထည့္မသိမ္းရ။