မဂၤလာပါလူပ်ိဳသီခ်င္းႏွင့္ပက္သတ္ၿပီးက်ေနာ္ေတာင္းပန္ပါ့မယ္ခင္ဗ်ာအခုလိုလမ္းအမွန္ကိုေထာက္ျပေပးတဲ့ညီေလးညီမေလးမ်ားကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဒီလူပ်ိဳသီခ်င္းေလးဟာၾကည့္႐ွဳ႕သူမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္ရယ္ေမာေစခ်င္တဲ့ဆႏၵတစ္ခုတည္းႏွင့္သာပုံေဖာ္႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္

မည္သူ႔ကိုမွ်ထိခိုက္နစ္နာေစေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီးမျပဳလုပ္ခဲ့ပါရတနာပုံတကၠသိုလ္ႀကီးႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားဆရာဆရာမမ်ားအားလုံးဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္နစ္နာခဲ့လွ်င္အႏူးအၫြတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာေတာင္းပန္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ

၁အႏုပညာအလုပ္ကိုလုပ္သူ(သို႔)ထင္ေပၚေက်ာ္ျကားသူတစ္ဦးဟာအရာရာသတိထားရပါမယ္မိမိေၾကာင့္လူငယ္လူရြယ္ေလးမ်ားမသိအျမင္မမွားေစခ်င္ေသာဆႏၵအတုျမင္အတတ္သင္မျပဳေစခ်င္ေသာဆႏၵႏွင့္ရတနာပုံတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ဆရာဆရာမမ်ားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကိုမထိခိုက္ေစလိုေသာဆႏ

ၵ ၂က်ေနာ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာဆရာေတာ္မ်ားမိဘညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမဆရာဆရာမမ်ားမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ားအစုံစုံကို ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းဆုံးမသြန္သင္မႈညံ့သည္ဟုအထင္ခံရ၍ထိုသူမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကိုက်ေနာ္ေၾကာင့္မထိခိုက္ေစလိုပါ

၃က်ေနာ့္ရဲ႕ေတးခ်စ္သူပရိသတ္မ်ားစိတ္ေသာကမေရာက္ေစခ်င္ပါက်ေနာ့္ကိုခ်စ္သူခင္သူမ်ားကထိုသူမ်ားကိုဆဲထိုသူမ်ားဘက္ျပန္မဆဲနဲ႔က်ေနာ္ကထိုသူေတြကိုအကုသိုလ္ေပးေနရာေရာက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

၄က်ေနာ့္မွာေန႔စဥ္ရဟန္းသံဃာမ်ားကိုေဝယ်ာဝစၥျပဳလုပ္ၿပီးဆြမ္းခံရင္းလူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါအေပါင္းကိုေမတၱာပို႔ပါတယ္မိသားစုႏွင့္အတူေအးခ်မ္းစြာျဖတ္သန္းရင္းလူဘဝအခ်ိန္ေတြကိုတန္ဖိုးရွိစြာေနထိုင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္

ဒါေၾကာင့္က်ေနာ့္ရဲ႕အမွားကိုျပဳျပင္ေပးသည့္ညီေလးညီမေလးမ်ားေက်နပ္သည္အထိေတာင္းပန္ပါ့မယ္ဒီက်ေနာ့္ရဲ႕မေနာရဲ႕လိုက္ေပ့မွေတာင္းပန္တာအားရေက်နပ္မႈမရွိေသးလွ်င္ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေတာင္းပန္ဆိုလည္းက်ေနာ္ေတာင္းပန္ပါ့မယ္ခင္ဗ်ားအားလုံးသာယာခ်မ္းေျမ့ပါေစမေနာ

မဂၤလာပါလူပ်ိဳသီခ်င္းႏွင့္ပက္သတ္ၿပီးက်ေနာ္ေတာင္းပန္ပါ့မယ္ခင္ဗ်ာအခုလိုလမ္းအမွန္ကိုေထာက္ျပေပးတဲ့ညီေလးညီမေလးမ်ားကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဒီလူပ်ိဳသီခ်င္းေလးဟာၾကည့္႐ွဳ႕သူမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္ရယ္ေမာေစခ်င္တဲ့ဆႏၵတစ္ခုတည္းႏွင့္သာပုံေဖာ္႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္

မည္သူ႔ကိုမွ်ထိခိုက္နစ္နာေစေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီးမျပဳလုပ္ခဲ့ပါရတနာပုံတကၠသိုလ္ႀကီးႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားဆရာဆရာမမ်ားအားလုံးဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္နစ္နာခဲ့လွ်င္အႏူးအၫြတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာေတာင္းပန္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ

၁အႏုပညာအလုပ္ကိုလုပ္သူ(သို႔)ထင္ေပၚေက်ာ္ျကားသူတစ္ဦးဟာအရာရာသတိထားရပါမယ္မိမိေၾကာင့္လူငယ္လူရြယ္ေလးမ်ားမသိအျမင္မမွားေစခ်င္ေသာဆႏၵအတုျမင္အတတ္သင္မျပဳေစခ်င္ေသာဆႏၵႏွင့္ရတနာပုံတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ဆရာဆရာမမ်ားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကိုမထိခိုက္ေစလိုေသာဆႏ

ၵ ၂က်ေနာ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာဆရာေတာ္မ်ားမိဘညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမဆရာဆရာမမ်ားမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ားအစုံစုံကို ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းဆုံးမသြန္သင္မႈညံ့သည္ဟုအထင္ခံရ၍ထိုသူမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကိုက်ေနာ္ေၾကာင့္မထိခိုက္ေစလိုပါ

၃က်ေနာ့္ရဲ႕ေတးခ်စ္သူပရိသတ္မ်ားစိတ္ေသာကမေရာက္ေစခ်င္ပါက်ေနာ့္ကိုခ်စ္သူခင္သူမ်ားကထိုသူမ်ားကိုဆဲထိုသူမ်ားဘက္ျပန္မဆဲနဲ႔က်ေနာ္ကထိုသူေတြကိုအကုသိုလ္ေပးေနရာေရာက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

၄က်ေနာ့္မွာေန႔စဥ္ရဟန္းသံဃာမ်ားကိုေဝယ်ာဝစၥျပဳလုပ္ၿပီးဆြမ္းခံရင္းလူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါအေပါင္းကိုေမတၱာပို႔ပါတယ္မိသားစုႏွင့္အတူေအးခ်မ္းစြာျဖတ္သန္းရင္းလူဘဝအခ်ိန္ေတြကိုတန္ဖိုးရွိစြာေနထိုင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္

ဒါေၾကာင့္က်ေနာ့္ရဲ႕အမွားကိုျပဳျပင္ေပးသည့္ညီေလးညီမေလးမ်ားေက်နပ္သည္အထိေတာင္းပန္ပါ့မယ္ဒီက်ေနာ့္ရဲ႕မေနာရဲ႕လိုက္ေပ့မွေတာင္းပန္တာအားရေက်နပ္မႈမရွိေသးလွ်င္ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေတာင္းပန္ဆိုလည္းက်ေနာ္ေတာင္းပန္ပါ့မယ္ခင္ဗ်ားအားလုံးသာယာခ်မ္းေျမ့ပါေစမေနာ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here