ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအေျခအေနႏွင့္ဒီဇင္ဘာလ၁၈ရက္ေန႕ညေန၄:၀၀နာရီအခ်ိန္ ေန႕စဥ္မိုးေလဝသသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ဒီဇင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႕ညေန(၄:၀၀)နာရီအခ်ိန္ ေန႕စဥ္မိုးေလဝသသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရဘဂၤလား

ပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာအီေကြတာအနီး အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ဘဂၤလား

ပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္တိမ္အသင့္အတင့္မွတိမ္ထူထပ္ေနၿပီး၊ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔တြင္တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္မနက္ျဖန္နံနက္အထိခန့္မွန္းခ်က္မွာတနသၤာရီတိုင္း

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေဒသႀကီးတြင္ေနရာကြက္က်ားမိုးအနည္းငယ္႐ြာနိုင္ပါသည္႐ြာရန္ရာႏႈန္း၆၀ျဖစ္ပါသည္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ကခ်င္ျပည္နယ္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းခ်င္းျပည္နယ္၊ကယားျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္ တို႔တြင္

တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္တို႔တြင္အမ်ားအားျဖင့္သာယာမည္ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္လွိုင္းအနည္းငယ္မွလွိုင္းအသင့္အတင့္ရွိမည္လွိုင္းအျမင့္မွာ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ကမ္းလြန္

ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္(၄)ေပမွ(၇)ေပခန့္ရွိနိုင္ပါသည္ေနာက္(၂)ရက္အတြက္ခန့္မွန္းခ်က္မွာကခ်င္ျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)ႏွင့္ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ညအပူခ်ိန္မ်ားအနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္းနိုင္ပါသည္ေနျပည္ေတာ္

ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္မနက္ျဖန္နံနက္အထိခန့္မွန္းခ်က္အမ်ားအားျဖင့္သာယာမည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္မနက္ျဖန္နံနက္အထိခန့္မွန္းခ်က္အမ်ားအားျဖင့္သာယာမည္မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္မနက္ျဖန္နံနက္အထိခန့္မွန္းခ်က္အမ်ားအားျဖင့္သာယာမည္Source:မိုးဇလ