ပဲတီပင္ေပါက္ေဖာက္နည္းကိုတဆင့္ျခင္းစီေျပာျပေပးပါ့မယ္ပဲတီပင္ေဖာက္တဲ့ေနရာမွာေက်ာက္စည္ပိုင္ျခင္းေတာင္းေကာ္ေရပုံးႏွင့္အျခားေသာဗူးငယ္ေလးမ်ားအထဲတြင္ထည့္ေဖာက္လို႔ရပါသည္။ျပဳလုပ္ပုံျပဳလုပ္နည္းကေတာ့

(၁)ပဲတီေစ့ကို၈နာရီခန့္ႀကိဳတင္ၿပီးေရစိမ္ထားေပးပါ(၂)ဂုန္နီအိတ္ႏွင့္ပဲအေစ့မက်နိဳင္ေသာသံဇကာပိုက္ကြက္ကိုကိုယ္ထည့္ေဖာက္မည္ေက်ာက္စည္ပိုင္းျခင္းေတာင္းသို႔အျခားေသာကော်ဗူးတို့၏ထိပ်ဝြဖင့်အံ၀င်ဂွင်ကျတိုင်တာပြီးအဝုိင်း

သ႑န္ပိုင္းျဖတ္ေပးပါ။ပုံမွာျပထားသည့္အတိုင္းပိုင္းျဖတ္ပါ။(၃)ေက်ာက္စည္းပိုင္း၏ေအာက္ေျခမွာေရထြက္ေပါေဖာက္ ေပးၿပီးပုံမွာျပထားသည့္အတိုင္းစက္ဘီးတာယာကြင္းကိုခံ၍အေပၚမွသံဇကာတစ္ထပ္ခင္းေပးပါ၄ပိုင္းျဖတ္ထားေသာ

ေကာ္ဇကာပိုက္ကြက္ကိုသံဇကာေပၚမွာထပ္ခင္းေပးၿပီးေကာ္ဇကာပိုက္ကြက္အေပၚမွဂုန္နီအိတ္စထပ္ခင္းေပးပါ(၅)အားလုံခင္းက်င္းၿပီးပါကေရစိမ္ထားေသာပဲတီစိမ္းအေစ့မ်ားကိုခပ္ႀကဲႀကဲဂုန္နီအိတ္စအေပၚမွာျဖဴးေပးလိုက္ပါမိမိထည့္ေဖာက္

ထားေသာေက်ာက္စည္ပိုင္းအျမင့္ကိုတိုင္းတာၿပီးပဲတီပင္၏အျမင့္ျဖင့္တြက္ခ်က္၍၎အထဲမွာအထပ္ေပါင္းမ်ားစြာ၀င္ဆံ့သေလာက္တစ္ခုေပၚတစ္ခုထပ္၍အဆင့္ဆင့္ထိုနည္းတူစြာျပဳလုပ္လို႔ရပါသည္။စေဖာက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍၄နာရီတစ္

ႀကိမ္ေရသန့္ျဖင့္ပုံမွန္ေရဝေအာင္၂ညအိပ္၃ရက္ေျမာက္သည့္အခ်ိန္ထိဂ႐ုတစိုက္ေရေလာင္းေပးပါ၂ရက္ေျမာက္ေန႕သို႔၃ရက္မွ်ၾကာေသာအခါပဲတီအပင္မ်ားရရွိလာပါလိမ့္မည္ပဲတီပင္ကိုတဆင့္ျခင္းခြာယူ၍အျမစ္မစာခ်င္ပါကဂုံနီအိတ္

စ၏ေနာက္ေၾကာဘက္မွေဖာက္ထြက္ေနေသာအျမစ္မ်ားကိုဓားျဖင့္လွီးခ်လိဳက္ပါ။ပဲတီအပင္၏အခြံအမည္းမ်ားကိုသန့္စင္ခ်င္ပါကေရအျပည့့္ထည့္ထားေသာစည္ပိုင္းထဲမွေမွာက္၍ေျပာင္စင္သြားသည့္အထိခါခ်ေပးလိုက္ပါ။