အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၃၀၀၀ ေက်ာ္ၿပီးအေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သား၂၇သိန္းခြဲအထိေစ်းတက္က်ပ္ေငြတန္ဖိုးတရွိန္ထိုးက်ဆင္းေနရန္ကုန္ဩဂုတ္၁၃ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေစ်းကြက္တြင္အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္

ေငြက်ပ္၃၀၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီး၁၆ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္၂၇သိန္းခြဲအထိ ေစ်းထိုးတက္သြားေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွစုံစမ္းသိရွိရသည္မင္းေအာင္လွိုင္ကဝါဇီစက္႐ုံမွထုတ္ေဝလိုက္သည့္ ေငြစကၠဴအသစ္ဘီလီယံ၄၀၀ကို

အခမ္းအနားျဖင့္လႊဲေျပာင္းမႈကိုဩဂုတ္လ၁၂ရက္ေန႕တြင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ယေန႕ဩဂုတ္လ၁၃ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးထိုးက်သြားျခင္းျဖစ္သည္လက္ရွိ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္မြန္းလြဲ၂နာရီေစ်းႏႈန္းမွာအေခါက္ေ႐ႊ၁၆ပဲရည္အကယ္ဒမီမီးလင္းေ႐ႊ၂၇သိန္း၅ေသာင္းက်ပ္

အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေငြက်ပ္၃၀၁၀က်ပ္ ေစ်းေပါက္လ်က္ရွိသည္ေငြစကၠဴေတြဘီလီယံခ်ီရိုက္ထုတ္တဲ့အက်ိဳးဆက္ပါပဲလက္ႀကီးေတအကုန္လုံးျမန္မာေငြေတြထုတ္ကုန္ၾကၿပီအဲဒါေၾကာင့္ပိုဆိုးလာဖို႔ပဲရွိပါတယ္က်ပ္ေငြေတြတအားကို တန္ဖိုးထိုးက်ေနတယ္ဗ်ာဟု

ရန္ကုန္စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးကဆိုသည္ယမန္ေန႕က ေ႐ႊေစ်းႏႈန္းသည္၂၆သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္သာရွိခဲ့ရာမွယေန႕တြင္၂၈သိန္းနီးပါး ေစ်းထိုးတက္လာၿပီး ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမွာလည္းတစ္ေဒၚလာလွ်င္ယမန္ေန႕၂၈၀၀က်ပ္ေက်ာ္သာရွိရာမွယေန႕၃၀၀၀က်ပ္ေက်ာ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။