မီးကပ်က္ျခင္ကကိုက္လို႔ျခင္ေဆးေခြအၿမဲလိုလိုသုံးေနရၿပီဆိုမျဖစ္မေနသိထားရမယ့္အခ်က္မ်ားသင့္အိမ္မွာျခင္ေဆးေခြႏွင့္ပ႐ုတ္လုံးေတြံအသုံးျပဳေနပါကဒီစာစုေလးကိုမျဖစ္မေနသိထားသင့္ပါတယ္ျခင္ေဆးေခြျမန္မာနိုင္ငံံလို

ျခင္ေပါတဲ့နိုင္ငံအေနႏွင့္ေတာ့ ျခင္ေဆးေခြဟာမရွိမျဖစ္အေရးပါပါတယ္ အထူးသျဖင့္နယ္ဘက္လိုေနရာမ်ိဴးေတြမွာဆိုရင္ ျခင္ေဆးေခြကိုအိမ္တိုင္းနီးပါး အသုံးျပဳၾကပါတယ္ ျခင္ေျပးေစတာမို႔ျခင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာက်န္းမာေရးျပႆနာ

မ်ားကိုတားဆီးနိုင္ေသာ္ျငားလည္းအျခားေသာ ေၾကာက္စရာ ေရာဂါေတြကိုေတာ့လက္ယပ္ေခၚေနသလို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားပါတယ္သိပံပညာရွင္ေတြရဲ႕စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ ျခင္ေဆးတစ္ေခြကေနလာေသာမီးခိုးေငြ႕ေတြ

ဟာဆိုရင္ ေဆးလိပ္ေပါင္း၇၅လိပ္ကေန၁၃ရလိပ္ကေနထြက္လာမီးခိုးေငြ႕ေတြနဲ႕ညီမွ်တယ္ဆိုတာသိရပါတယ္အဆုတ္နဲ႕ပတ္သက္ေသာေရာဂါဆိုးႀကီးေတြ ျဖစ္ေပၚေစဖို႔ ေကာင္းေကာင္းလုံေလာက္ေသာပမာဏပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ေလသန႔္ေဆးမ်ားairfresheners)ေလသန႔္ေဆးဗူးေတြမွာဆိုရင္terpenesႏွင့္ethyleneကိုအေျခခံထားေသာglycol ether ျဒပ္ေပါင္းေတြပါဝင္ပါတယ္။ပထမျဒပ္ေပါင္းဟာ ေလႏွင့္ထိေတြ႕တာႏွင့္တၿပိဳင္တည္းအဆိပ္ေငြ႕

မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားၿပီးဒုတိယျဒပ္ေပါင္းကေတာ့သူ႕ပင္ကိုသဘာဝကိုကပင္အဆိပ္အေတာက္မ်ားပါရွိပါတယ္ဒါေၾကာင့္ ေလသန႔္ေဆးဗူးေတြကိုမျဖစ္မေနအသုံးျပဳမယ္ဆိုပါက ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာေနရာမ်ိဴးႏွင့္ အခန္းက်ယ္မ်ားတြင္သာအသုံးျပဳသင့္တယ္ေနာ္

ပ႐ုတ္လုံးတြင္ပါေသာparadichlorobenzeneဆိုတဲ့ျဒပ္ေပါင္းဟာတိရစ္ဆာန္မ်ားကိုကင္ဆာျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္လူေတြကိုေတာ့ထိုသို႔ကင္ဆာျဖစ္နိုင္စြမ္းရွိမရွိသက္ေသမျပနိုင္ေသးေသာ္လည္းသတိထားသင့္ေသာအရာ ျဖစ္ပါတယ္

အခ်ိဴ႕ပ႐ုတ္လုံးမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာnaphthaleneဟာလူေတြရဲ႕ ေသြးနီဥေတြကိုပ်က္စီးေစတာမို႔ ေမြးရာပါG6PDခ်ိဴ႕တဲ့ေသာကေလးငယ္ေတြအေနနဲ႕အထူးေရွာင္ရွားရပါတယ္အေမြးတိုင္ျခင္ေဆးေခြမ်ားမွာလိုပဲ

အေမြးတိုင္ကထြက္လာတဲ့အေငြ႕ေတြ႕မွာက်န္းမာေရးကိုဆိုးက်ိဴးျဖစ္ေပၚေစေသာဓာတ္ေတြအေျမာက္အမ်ားပါဝင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္ပန္းနာရင္က်ပ္ႏွင့္အဆုတ္ေရာဂါကေနကင္ဆာျဖစ္နိုင္သည္အထိဆိုးက်ိဴးျဖစ္ေပၚနိုင္ပါတယ္။

ယခုအခါႀကိတ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာပရိေဘာဂမ်ားကိုအိမ္တိုင္းနီးပါးမွာအသုံးျပဳလာၾကတာေတြ႕ရပါတယ္အျမင္အားျဖင့္လွပသလိုေဈးႏႈန္းကလည္းခ်ိဴသာတာမို႔လူအသုံးမ်ားလွပါတယ္ဒါေပမယ့္လည္းက်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကၾကည့္ပါက

အႏၱရယ္ရွိတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္ႀကိတ္သားျဖစ္လာဖို႔အတြက္အသုံးျပဳရေသာေကာ္အမ်ိဴးအစားမွာပါဝင္ၿပီးထိုကေနတဆင့္သင့္အခန္းအတြင္းသို႔အႏၱရယ္ရွိေသာformaldehydeမ်ားကိုထုတ္လြတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္

သင့္အခန္းဟာပူႏြေးစိုစြတ္ေလေလ ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္မ်ားကိုပိုမိုထုတ္ေလေလျဖစ္ေစမွာပါၾကာရွည္ထိေတြ႕ရတာနဲ႕တၿပိဳင္နက္ပန္းနာရင္က်ပ္၊အဆုတ္ကင္ဆာစေသာ အဆုတ္ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမွာမို႔သတိထားသင့္တယ္ေနာ္