စိတ္ဓါတ္က်ခဲ့ရင္၃စင္တီမီတာကိုသတိရပါဝါးပင္တစ္ပင္က၃စင္တီမီတာႀကီးဖို႔၄ႏွစ္အခ်ိန္ေပးရပါတယ္အဲ့ဒီ၄ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ဝါးပင္တစ္ပင္ဟာ၁ရက္ကို၃၀စင္တီမီတာအထိႀကီးထြားနိုင္ပါတယ္၆ပတ္အတြင္း၁၅မီတာ ေလာက္အျမင့္ကိုေရာက္နိုင္တယ္

ဒါဟာဘာလို႔လဲဆိုေတာပထမဆုံး၄ႏွစ္မွာအဲ့ဒီဝါးပင္ကအျမစ္မွာအေျခခိုင္ေအာင္အားစိုက္ေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီေန႕ကိုယ္လုပ္သမွ်အက်ိဳးရလာဒ္မျမင္ရတဲ့ခ်ိန္မွာကိုယ္ႀကိဳးစားသေလာက္အရာမထင္ဘူးလို႔ထင္တဲ့ခ်ိန္မွာ

ဝါးပင္ေလးကိုသတိရေစခ်င္ပါတယ္ကိုယ္က၁၀မီတာျမင့္ခ်င္ရင္၁၀မီတာအတြက္အေျခခိုင္ေအာင္လုပ္ရမယ္အဲဒီေတအခ်ိန္က၁ႏွစ္ၾကာခ်င္ၾကာမယ္ကိုယ္က၁၀၀မီတာျမင့္ခ်င္ရင္၁၀၀ မီတာအ ျမင့္ကိုခံနိုင္တဲ့အေျခခံရွိရမယ္ေလအဲဒီေတာ့၁၀ႏွစ္အခ်ိန္ေပးရင္ေပးရမယ္ဒါေၾကာင့္ကိုယ္ႀကိဳးစားသေလာက္

ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးမျမင္ရရင္လဲစိတ္ဓာတ္က်ၿပီးေတာ့ေနာက္မဆုတ္ပါနဲ႕လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္ကိုယ္သအေျခခိုင္ေအာင္အျမစ္ပြားႀကိဳစားေနသ၍တစ္ရက္က်ရင္အျမင့္ကိုေရာက္နိုင္ပါ
လိမ့္မယ္ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာလူအမ်ာစုကအဲ့ဒီ၃စင္တီမီတာကေနမေက်ာ္နိုင္ၾကပါဘူး

အဲ့ဒါေၾကာင့္က်ရႈံးသူကေအာင္ျမင္သူထက္မ်ားေနတာဈေပါ့။ကိုယ့္ရဲ႕၃စင္တီမီတာကိုေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ရင္ေတာ့သင္ကအျမင့္ကိုမၾကာခင္ေရာက္မယ့္သူေတြပါပဲစိတ္ဓာတ္က်ရင္၃စင္တီမီတာကိုသတိရပငါ့ရဲ႕၃စင္တီမီတာပဲလို႔ေျပာၿပီးအားအင္ျပန္ျပည့္နိုင္ပါေစ