ႀကံရည္ႀကိဳက္သူမ်ားလုံးဝ ေက်ာ္မသြားသင့္တဲ့ႀကံရည္ရဲ႕ ေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းလြန္းတဲ့အာနိသင္မ်ားႀကံရည္မွာလူကိုအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာဓာတုပစၥည္းမ်ားစြာသာမကဘက္တီးရီးယားပိုးေျမာက္မ်ားစြာပါဝင္တာကိုစကၤာပူနိုင္ငံ

MOHမွinvestigationလုပ္ရာမွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္စကၤာပူနိုင္ငံစားေသာက္ဆိုင္ ေတြဟာကမၻာကစံထားရေလာက္ေအာင္သန႔္ရွင္းပါတယ္ဆိုင္ေတြကိုလည္းၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္စီစစ္ ေလ့ရွိၿပီးGradeA,GradeBစသျဖင့္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

သန႔္ရွင္းသပ္ရပ္မႈကိုခြဲျခားထားေပးေလ့ရွိပါတယ္ႀကံရည္မွာဘက္တီးရီးယားပိုး မ်ားစြာပါဝင္ေၾကာင္းတိုင္တန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာတဲ့အခါမွာMOHမွကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကပါတယ္သူတို႔လုပ္ပုံကိုင္ပုံကိုမွတ္တမ္းျပဳေလ့လာပါတယ္

ဘက္တီးရီးယားပိုးပါဝင္ရေလာက္ေအာင္ညစ္ညမ္းစြာကိုင္တြယ္ျခင္းကိုမေတြ႕ခဲ့ရပါဘူးႀကံရည္ကိုစစ္ၾကည့္တဲ့ခါမွာတကယ္ပဲဘက္တီးရီးယားပိုးေျမာက္မ်ားစြာသာမကမလိုလားအပ္ေသာchemicalsမ်ားစြာပါဝင္ေနတာကိုဆိုင္တဆိုင္မွာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္

စဥ္းစားမရျဖစ္ေနတာကfood handlingပိုင္းမွာhygieneအလြန္ေကာင္းရဲ႕နဲ႕ႀကံရည္ဟာညစ္ညမ္းေနသလဲဆိုတာပါဘဲ။အမွန္ေတာ့ ျဖတ္ပီးႀကံေခ်ာင္း မ်ားကို ေဒါင္လိုက္ေထာင္ထားျခင္းကပတ္ဝန္းက်င္ရွိေရသာမကဘဲေၾကာင္ေသး ႂကြက္ေသး ဆိုင္ေဆးေသာ

chemicals မ်ားကိုပါႀကံကစုပ္ယူထားလိုက္တာေၾကာင့္ပါငယ္ငယ္ကလူႀကီးေတြေျပာတာမိုးၿဗဲဒယ္နဲ႕ခ်က္ေသာပြဲဟင္းႀကီးမ်ားဆားထည့္လြန္သြားလွ်င္ႀကံတေခ်ာင္းေလာက္ပစ္ထည့္ထာလွ်င္ဆားေတြကိုစုပ္ယူသြားတယ္ဆိုပါတယ္ႀကံကအဲ့ဒီေလာက္စုပ္အားေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

တေန႕မွာႀကံရည္အလြန္ႀကိဳက္ေသာကိုယ္ဝန္သည္အမ်ိဳးသမီး ေယာက္ဟာကိုယ္ဝန္ခုႏွစ္လမွာပ်က္က်ပါတယ္ကေလးကိုautopsyလုက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေၾကာင္ေသး နဲ႕တူေသာဓာတုပစၥည္းမ်ားကိုကေလးကိုယ္ထဲမွာေတြ႕ရွိရပါတယ္Via;April Maung Maung