လက္ၾကားယိုသူလကၡဏာပိုင္ရွင္ေတြအတြက္လကၡဏာအေဟာလကၡဏာပညာက်မ္းစာအုပ္ေတြဖတ္ဖူးသူၾကားဖူးနားဝရွိသူဆိုရင္လက္ၾကားယိုတယ္ဆိုတာသိၾကမွာပါလက္ဖဝါးကိုေစ့လိုက္လို႔မွလက္ေခ်ာင္းေလးေတြပူးကပ္မေနဘဲ

လက္ေခ်ာင္းေတြၾကားမွာလက္ၾကားယိုတာ၊တနည္း ေျပာရရင္လက္ေခ်ာင္းေတြၾကားမွာကြာဟေနသူေတြကို ေငြမၿမဲသူ၊အသုံးအျဖဳန္းၾကမ္းသူေတြအျဖစ္သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္အခုပဲခင္ဗ်ားတို႔လက္ဖဝါးကိုသက္ေတာင့္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

သက္သာေလး ေျဖေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကိုစုစည္းၾကည့္ပါလက္ေခ်ာင္းေတြၾကားမွာလက္ၾကားယိုေနတာေတြရွိသလား၊လက္ၾကားမယိုဘဲလက္ၾကားေလးေတြ ေစ့ေနသလားဆိုတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ေအာက္ပါေဟာခ်က္

ေတြကိုဖတ္ၾကည့္နိုင္ပါၿပီတကယ္လို႔ခင္ဗ်ားလက္ဖဝါးၾကားမွာဘယ္လိုယိုေပါက္မွမရွိဘဲလက္ေခ်ာင္းေတြအခ်င္းခ်င္း ပူးကပ္ေနမယ္ဆိုရင္ခင္ဗ်ားဟာေစ့စပ္ေသခ်ာသူလက္ေတြ႕သမား၊ ေခါင္းမာသူအလိုက္သင့္မေနတတ္သူ၊တခါတေလ

အတၱႀကီးလြန္းသူျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္တၿပိဳင္တည္းမွာပဲအလုပ္ကို ေဇာက္ခ်လုပ္တတ္သူ၊ႀကီးပြားခ်မ္းသာတိုးတက္ေအာင္လုပ္နိုင္သူ၊ ေအာင္ျမင္မႈကိုခုံမင္တပ္မက္သူလည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္ၾကားဖူးေနက်စကားအတိုင္းျဖည့္စြက္ရရင္

စိစစ္သုံးစြဲတတ္သူမလိုအပ္ဘဲစြန႔္ႀကဲေပးကမ္းမႈမရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္လက္ၾကားယိုသူတနည္းလက္ေခ်ာင္းေတြၾကားထင္သာျမင္သာတဲ့ဟာေပါက္ေတြရွိေနသူဆိုရင္ေတာ့ဘဝမွာစိတ္ထင္ရာလုပ္တတ္သူ၊ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္ၿပီးမေနမနား

ႀကိဳးစားသူ၊အဆင္ေျပေအာင္ျမင္လာရင္လြယ္လြယ္နဲ႕ ျပန္သုံးၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူ၊စီးပြားေရးအျမင္အားနည္းသူ၊ ေစတနာေတြ ေကာင္းလြန္းလို႔အိတ္ထဲပါသမွ်ေဝမွ်ေပးကမ္းတတ္သူ၊ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႕သာဘဝကိုျဖတ္သန္း

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ဒီအခ်က္ေတြဟာအၾကမ္းဖ်ဥ္းအယူအဆေတြပဲ ျဖစ္ၿပီးလက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းနဲ႕တစ္ေခ်ာင္းၾကားကသိသာ ျမင္သာတဲ့ အကြာအေဝးေတြ၊လက္ေခ်ာင္းအႀကဲအစိပ္ေတြ၊လက္ဝါးျပင္ရဲ႕အမာ၊ အေပ်ာ့ေတြေပၚမူတည္ၿပီးကြဲျပားျခားနားတဲ့ ေဟာကိန္းေတြရွိေနပါေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါဦးမယ္