မီတာခေတြလိုတာထက္ပိုမေဆာင္ရေစဖို႔ျပဳလုပ္ေပးသင့္တဲ့အရာမ်ားမီတာခေတြ အမ်ားႀကီးေဆာင္ေနရလို႔စိတ္ညစ္ေနတဲ့သူေတြရွိပါတယ္ကိုယ္သုံးတာထက္ပိုၿပီးမီတာခေဆာင္ေနရတယ္လို႔သံသယရွိေနရတာကလည္းတကယ့္ကိုစိတ္ညစ္

စရာေကာင္းလွပါတယ္ဒီအတြက္မီတာခေတြမွန္မွန္ကန္ကန္က်ခံဖို႔သင့္ဘက္ကေနဒီအခ်က္ေတြကို ျပဳလုပ္ေပးရင္ေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြရလာမွာပါေနာ္(၁)လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြကိုစစ္ေဆးပါမီတာခအတြက္စိတ္ပူရင္ကိုယ္သုံးတဲ့လွ်ပ္စစ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ပစၥည္းေတြအေၾကာင္းကိုသိဖို႔လိုပါတယ္မီးအားဆြဲတဲ့လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြလည္းရွိတတ္လို႔ဒါေတြကိုသတိျပဳထားဖို႔လိုပါတယ္မီးေခ်ာင္းေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲမီတာတက္ေစတယ္ဆိုတာအျပင္ ေရခဲေသတၱာ၊အဲကြန္းစတဲ့ မီးအားဆြဲ

လြန္းတဲ့ပစၥည္းေတြအသုံးျပဳတဲ့အခါလည္းမီတာခမ်ားနိုင္တာကိုသတိျပဳသင့္ပါတယ္။(၂)အသုံးျပဳတဲ့အႀကိမ္ေရကိုသတိျပဳပါတစ္ခါတစ္ေလက်ကိုယ္သုံးတဲ့ပမာဏကို ေမ့ၿပီးမီတာခမ်ားေနတယ္လို႔ထင္မိတတ္ပါေသးတယ္မီတာခ

မွန္မွန္က်သင့္ဖို႔ဆိုကိုယ္သုံးတဲ့အရာေတြကိုမွတ္သားထားတာကအေကာင္းဆုံးပါမီးေခ်ာင္းဘယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းသုံးတယ္ေရခဲေသတၱာ၊အဲကြန္းစတဲ့မီးအားဆြဲတဲ့အရာေတြရဲ႕အသုံးျပဳခ်ိန္အျပင္ ေရေမာ္တာသုံးတဲ့အႀကိမ္အေရအတြက္နဲ႕မီးပူ

တီဗီသုံးတဲ့ၾကာခ်ိန္ေတြကိုဂ႐ုတစိုက္ၾကည့္တာကလည္းသင့္မီတာခမွန္၊မမွန္ကို စစ္ေဆးလို႔ရပါတယ္(၃)မီတာစာရင္းေတြကိုလတိုင္းၾကည့္ပါအိမ္မွာသုံးေနက်အရာေတြကိုမွတ္ထားၿပီးရင္လုပ္ရမွာကလတိုင္းမီတာကြာျခားခ်က္ကို

စစ္ေဆးၾကည့္ပါပုံမွန္သုံးေနရက္နဲ႕မီတာခေတြတိုးက်ေနသလားဆိုတာကိုမီတာစာ႐ြက္ကိုၾကည့္ရင္သိနိုင္သလိုတကယ္ပဲမီတာေတြပိုသုံးမိသလားဆိုတာကိုမီတာဘုံးကိုကိုယ္တိုင္လစဥ္စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္းျဖင့္မီတာကုန္က်စရိတ္ကို

တြက္ခ်က္နိုင္ပါတယ္(၄) ေျပာပါအကယ္၍မီတာခေတြကမီတာဘုံးနဲ႕စာ႐ြက္မွာ ကြဲလြဲမႈရွိလို႔သင့္မွာအပိုကုန္က်ေငြေတြရွိလာရင္ေတာ့မီတာဌာနကိုသြားပါဒီအေၾကာင္းကို ေဆြးႏြေးပါ။ဒါဆိုသင့္မီတာစာရင္းကို ေနာက္လေတြမွာျပန္ၿပီးတိက်ဖိဳ႕

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အခြင့္အလမ္းမ်ားပါတယ္(၅)မွတ္တမ္းတင္ထားပါမီတာခေတြအလြဲအေခ်ာ္ေတြျဖစ္ၿပီဆိုမီတာဌာနနဲ႕စကားေျပာစရာေတြရွိလာမွာပါဒါေၾကာင့္သင့္မီတာဘုံးေတြကိုလစဥ္နဲ႕ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းတင္ထားဖို႔ လိုအပ္ၿပီးမီတာစာ႐ြက္ေတြနဲ႕တိုက္ၾကည့္တာမ်ိဳးလုပ္ပါဒါမွသာသင့္အတြက္ ဆုံးရႈံးမႈေတြမရွိမွာျဖစ္ပါတယ္