ေႁမြအိပ္မက္နိမိတ္ႏွင့္သင့္ဘဝအဆိုးအေကာင္း၁။ေႁမြကိုေၾက ာက္ၿပီးထြက္ေျပးတယ္လို႔အိပ္မက္မက္တဲ့အခါအိပ္မက္ထဲမွာေႁမြကကိုယ့္ကိုကိုက္ေတာ့မယ့္ပုံစံေပါက္ေတာ့မယ့္ပုံစံနဲ႕လိုက္လာလို႔ၾကာက္လန႔္တၾကားထြက္ေျပးရတယ္လို႔

အိပ္မက္ျမင္မက္တယ္ဆိုရင္သင့္ထံသို႔ကံမေကာင္းတဲ့ကိစၥရပ္တစ္ခုမၾကာခင္ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာလို႔ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္၂။ေႁမြနဲ႕တရင္းတႏွီးကစားေနရတယ္လို႔ျမင္မက္လွ်င္သင္ဟာ ျပင္ပမွာေတာ့ေႁမြကိုေသမလိုေၾကာက္ေပမယ့္အိပ္မက္ထဲမွာ

ေႁမြနဲ႕ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္စြာကစားေနတယ္လို႔ျမင္မက္တယ္ဆိုရင္သင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရတဲ့ျပႆနာေတြရဲ႕အရင္းအျမစ္ကိုရွာေတြ႕ၿပီးမၾကာခင္ေျဖရွင္းနိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္၃။ေႁမြအေရခြံလဲတာကိုသင္ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ရတယ္လို႔ျမင္မက္

လွ်င္အိပ္မက္ထဲမွာေႁမြတစ္ေကာင္အေရခြံလဲေနတာကိုသင့္မ်က္စိေရွ႕မွာမ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ရတယ္ဆိုရင္မၾကာခင္အခ်ိန္မွာသင့္ထံသို႔ေကာင္းေသာဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲမႈေတြေရာက္လာေတာ့မယ္လို႔ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္၄။ေႁမြကို

သတ္ရတယ္လို႔အိပ္မက္ျမင္မက္လွ်င္အိပ္မက္ထဲမွာသင္ကိုယ္တိုင္ေႁမြကိုသတ္လိုက္ရတယ္လို႔အိပ္မက္ျမင္မက္လွ်င္သင့္ဘဝမွာႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲဆုံးျပႆနာေတြကိုယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႕ေက်ာ္လႊားနိုင္မွာျဖစ္ၿပီးသူမတူတဲေအာင္

ျမင္မႈမ်ိဳးရရွိေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္းနိမိတ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္၅။ ေႁမြကသင္ဘယ္သြားသြားေနာက္ကလိုက္လာတယ္လို႔ျမင္မက္တဲ့အခါသင့္မွာငိုစရာဝမ္းနည္းစရာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလေတာ့မယ္လို႔ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္

၆။ေႁမြကိုက္ခံရတယ္လို႔အိပ္မက္ျမင္မက္လွ်င္အိပ္မက္ထဲမွာသင့္ကိုေႁမြတစ္ေကာင္ကျပင္းျပင္းထန္ထန္လိုက္ကိုက္ၿပီးသင္ဒဏ္ရာရသြားတယ္လို႔ျမင္မက္တယ္ဆိုရင္ဘယ္လိုမွေရွာင္လြဲလို႔မရေတာ့တဲ့ျပႆနာအႀကီးႀကီးေပၚလာေတာ့မွာျဖစ္ပါ

တယ္ဒီလိုအိပ္မက္မ်ိဳးျမင္မက္ၿပီးၿပီဆိုရင္မေပါ့ဆသင့္ဘဲသတိႀကီးစြာေနထိုင္သင့္ပါတယ္၇။ေႁမြအခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္ေနတ ာကိုအိပ္မက္ျမင္မက္လွ်င္ေႁမြအခ်င္းခ်င္းရန္သတ္ေနတာကိုျမင္မက္တယ္ဆိုရင္သင္ေပါင္းသင္းေနတဲ့မိတ္ေဆြအေပါင္

အသင္းေတြထဲမွာသင့္ကိုမလိုမုန္းထားသူရွိေနၿပီလို႔ဆိုလိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ေႁမြနိမိတ္ေလးကိုဖတ္ၿပီးတာနဲ႕ပိုစ့္ကိုရွဲပါမိမိဖတ္မိလိုက္တဲ့အခ်ိန္နာရီေလးကိုမန့္ပါထိုေန႕အတြက္ဂဏန္းေလးမ်ားကိုမိမိအတြက္ကံေကာင္းေစတဲ့ဂဏန္းလာဘ္ေခၚတဲ့ဂဏန္းေလးမ်ားအျဖစ္အသုံးခ်လိဳက္ပါ