ကေလးေတြကိုခ်စ္ရင္ေအာက္ပါအက်င့္ဆိုးသုံးခုကို ေဖ်ာက္ေပးပါကေလးမ်ားဟာ ေအာက္ပါအက်င့္ဆိုးႀကီးသုံးခုကိုစြဲကပ္သြားၿပီဆိုရင္ဘဝတစ္ခုလုံးထိခိုက္တတ္ပါတယ္မိဘမ်ားအေနနဲ႕အေလးထားၿပီးအျမန္ျပဳျပင္ေပးေစလိုပါတယ္

၁။မွီခိုလြန္းျခင္းဦးေနာက္မသုံးလိုျခင္း၊ ျပသနာေသးေသးေလးကအစမိဘကိုအကူအညီေတာင္းျခင္းအခ်စ္လြန္ေတာ့အႏွစ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္ကေလးမ်ားဟာအ႐ြယ္ႀကီးလာတဲ့အထိအစစအရာရာလူႀကီးကိုအားကိုးတႀကီးဆက္ျဖစ္

ေနတာမ်ိဳးကိုဆိုလိုတာပါ ျပသနာေသးေသးေလးကအစ ေျဖရွင္းဖို႔မစဥ္းစားဘူး၊ဦးေနာက္သုံးဖို႔ ေလးဖ်င္းေနတတ္တယ္လူႀကီးကိုအားကိုးလြန္တဲ့ကေလးဟာစိတ္ဓာတ္ပိုမို ေပ်ာ့ညံ့တတ္ပါတယ္အႀကံေပးခ်င္တာကေတာ့ေန႕စဥ္

ျပဳလုပ္ရတဲ့ကိစၥအခ်ိဳ႕မွာမိဘမ်ားအေနနဲ႕ကေလးကိုမ်ားမ်ားလုပ္မေပးဖို႔လိုပါတယ္ဥပမာကေလးကိုယ့္ကိုကိုယ္ထမင္းစားခိုင္းတာမ်ိဳးပန္းကန္သိမ္းခိုင္းတာမ်ိဳးၿပီးရင္ကေလးကို ေမးခြန္းမ်ားမ်ားေမးပါကေလးကိုမ်ားမ်ား

စဥ္းစားဖို႔ေလ့က်င့္ေပးတဲ့သေဘာပါကေလးမိမိဖာသာမိမိျပသနာကို ေျဖရွင္းတတ္ေအာင္အားေပးအားေျမာက္ျပဳပါတျဖည္းျဖည္းမိမိကိုယ္မိမိယုံၾကည္မူတိုးပြားလာပါလိမ့္မည္၂။လိုခ်င္တာမရရင္ခ်က္ခ်င္း ေဒါသျဖစ္ျခင္း

စိတ္ေကာက္ျခင္းလူရိုက္တဲ့အထိ ျဖစ္လာျခင္းကေလးနည္းတဲ့အိမ္ေထာင္စု မွာတစ္အိမ္သားလုံးကကေလးကိုဖူးဖူးမူတ္ဝိုင္းခ်စ္တတ္ပါတယ္ပိုးေမြးသလိုေမြးတယ္ဆိုပါေတာ့တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ကေလးဟာမိမိသည္သာဒီမိသားစုတစ္ခုလုံးရဲ႕

ဗဟိုျဖစ္လာပါေတာ့တယ္လိုခ်င္တဲ့အရာဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းရမွဘာမဆိုကိုယ့္သေဘာေတြ႕မွပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္လာပါတယ္နည္းနည္းေလးအလိုမက်ရင္ ေအာ္မယ္ငိုမယ္၊ ေဒါသထြက္မယ္လူရိုက္မယ္အထိ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္မိဘမ်ားအေနနဲ႕

အလိုလိုက္သင့္မွလိုက္ပါကေလးမ်ား ေစာင့္ဆိုင္းတတ္တဲ့အက်င့္ ေမြးေပးပါအျခားသူမ်ားရဲ႕ခံစားခ်က္ကိုလည္းကိုယ္ခ်င္းစာစဥ္းစားတတ္ပါေစကိုယ့္စိတ္လႈပ္ရွားမူကို ကိုယ္ထိန္းသိမ္းတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးပါ၃။ဘာပဲလုပ္လုပ္

စိတ္ပါဝင္စားမူနည္းျခင္းအစမရွိအဆုံးလည္းမရွိ ျဖစ္တတ္ျခင္းအာ႐ုံမ်ားလြန္းတဲ့ကေလးမ်ားကိုဆိုလိုတာပါအဲဒီအာ႐ုံမ်ားလြန္းတဲ့အက်င့္ကိုငယ္ငယ္ကတည္းက ေဖ်ာက္ထားေပးမွအဆင္ေျပမွာပါဘာပဲလုပ္လုပ္ဘာပဲေဆာ့ေဆာ့ ေသေသခ်ာခ်ာစခိုင္းၿပီး

ၿပီးေျမာက္သြားေအာင္လုပ္ပါေစၿပီးမွ ေနာက္တစ္ခု ေျပာင္းခြင့္ျပဳပါဥပမာပုံေဆးခ်ယ္တယ္ဆိုပါဆို႔၊ ေဆးခ်ယ္တဲ့ပုံၿပီးဆုံးသြားမွအ႐ုပ္ေပးေဆာ့ပါအ႐ုပ္ကို ေဆာ့ၿပီးမွတီဗြီေပးၾကည့္ပါတစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ခြင့္မေပးပါႏွင့္ဘာပဲလုပ္လုပ္အာ႐ုံစိုက္ေစတဲ့သေဘာပါ