ဝါးကိုမွိုမတက္ပိုးမထိုးေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားဝါးကိုမိုမတက္ပိုးမထိုးေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲလို႔ေမးေနၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ဗဟုသုတရေစရန္အလိုငွာလက္လမ္းမွီသေလာက္နည္းလမ္းမ်ားကိုေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္

(၁)Boric Acid ႏွင့္Borax Powder ျဖင့္ေဆးစိမ္ျခင္းအမ်ားအေခၚအေဝၚ လက္ခ်ားအမူန့္ Boric powderလက္ခ်ားအမႈန့္နဲ႕Borax acidလက္ခ်ားအက္ဆစ္ကို၁ဆ ႏွင့္၁ဆခြဲ ေရာၿပီး၁ ေပါင္လွ်င္ေရ၃ဂါလံ ႏွင့္ ၅ရက္ခန့္စိမ္ျခင္းျဖင့္ဝါးမ်ားကို

မိုမတက္ပိုးမထိုးေအာင္ကာကြယ္နိုင္ပါတယ္ဝါးအတြင္းရွိသၾကားရည္သည္ ေရထက္ျပစ္သည္ဝါးကိုကန္အတြင္းစိမ္ထားပါကသၾကားရည္မ်ားထြက္ကာအခ်ဥ္ေပါက္လာသည္ ေနာက္ထပ္တဖန္စိမ္ေသာအခါအလ်ဥ္ရလာေသာေၾကာင့္

ေလးရက္ခန့္ၾကာလွ်င္အခ်ဥ္ေပါက္လာသည္ပိုးမ်ားႀကိဳက္ေသာသၾကားဓါတ္မ်ားကုန္၍ ပိုးမစားေၾကာင္းသိရသည္။ ေငြေၾကးသက္ေသာ္လည္း ၾကာၾကာထားပါကအပုတ္နံ႕ထြက္လာ၍ ေရအနည္းငယ္ခ်န္ကာ ေရလွဲလယ္သင့္သည္

(၂)ပင္လယ္ေရတြင္ စိမ္ၿပီး ေနလွမ္းအေျခာက္ခံျခင္စီးဆင္းေနေသာ ေရတြင္သုံးပတ္မွတလအထိစိမ္ထားပါကသၾကားရည္ေနရာတြင္ ေရအစားဝင္ေရာက္သြားသည္ထိုေၾကာင့္ ေရစိမ္ဝါးသည္ပိုးမစားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဝါးကိုေရစိမ္ပါ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ကအေရာင္ေျပာင္းလဲေစသည္႐ူပႏွင့္အားအင္ဆိုင္ရာမ်ားဆုံးရႉံးေစသာေၾကာင့္ခံနိုင္ရည္က်ဆင္းေစသည္(၃)ၾကပ္တိုက္ျခင္ဝါးကိုၾကပ္တိုက္ျခင္းျဖင့္လည္း ၾကာရွည္ခံေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္သည္မိုင္းတိုက္ျခင္းမီးရွို႔ရန္ မီးေသြးထင္းဂတ္(စ္)တို႔ကိုအသုံးျပဳနိုင္သည္

မီးေလာင္စာေၾကာင့္ဝါးသည္သိပ္သည္းလာၿပီးပိုးမႊားအႏၱာရာယ္ကာကြယ္နိုင္သည္(၄)တန္ေဆာင္မုန္းလ(သို႔)ဒီေရက်ခ်ိန္တြင္ဝါးကိုေ႐ြးခ်ယ္ခုတ္ျခင္းဝါးသည္သဘာ၀ႏွင့္ဆက္စပ္မူအလြန္ရွိသည္ဒီေရတက္လွ်င္ဝါးပင္တြင္ေရမ်ားတက္ၿပီး

ဒီေရက်ခ်ိန္တြင္ဝါးပင္အတြင္းတြင္ေရမ်ားက်သြာတတ္သည္လ၏ဆြဲငင္အားျဖင့္ေျမႀကီးအတြင္းမွအစာရည္ကဆြဲစုတ္ယူသည္လျပည့္ရက္တြင္ဝါးအဆစ္အတြင္းသၾကားရည္ ျပည့္ေနတတ္သည္ထို႔ေၾကာင့္လကြယ္ရက္(သို႔)တန္ေဆာင္မုန္းလ တြင္ဝါးခုတ္ပါကပိုးမႊားအႏၱာရယ္သက္သာသည္

(၅) ေနေရာင္မရွိခ်ိန္တြင္ဝါးကိုေ႐ြးခ်ယ္ခုတ္ျခင္းသစ္ပင္တို႔၏သဘာ၀သည္အစာခ်က္ရန္ေနေရာင္လိုအပ္သည္ဝါးပင္သည္လည္းအစာမခ်က္ေသာ ေနေရာင္မရွိေသာအခ်ိန္တြင္ ခုတ္ယူပါကပိုးစားသက္သာေၾကာင္းေတြ႕ရသည္

(၆)အပင္တြင္အျပတ္မခုတ္ပဲအနည္းငယ္ခ်န္ကာအ႐ြက္က်မွသိမ္းျခင္ကိုယ္ပိုင္စိုက္ခင္းျဖစ္ပါကသက္တမ္းမွန္ေသာဝါးကိုေ႐ြးခ်ယ္ပါ ေအာက္ဆုံးအဆစ္မွတစ္လက္မေလာက္ခ်န္ထား၍ ျပတ္မသြားေအာင္ခုတ္ပါခုတ္စာထြက္ေသြား

ေသာေနရာကိုသပ္ခုထားၿပီးတျခားအပင္ကိုမွီထားပါ၂ပတ္၃ပတ္ၾကာေသာအခါသၾကားရည္ထြက္သြားမည္က်န္ရွိေသာသၾကားဓါတ္ကိုလည္းအ႐ြက္မ်ားကအစာခ်က္၍သၾကားဓါတ္နည္းသြားမည္ဝါးအတြင္းက်န္ရွိေသာ

သၾကားရည္သည္လည္းအခ်ဥ္ေပါက္ၿပီးအယ္(လ္)ကိုေဟာသို႔ေျပာင္းကာ ပိုးမႊားမ်ားမႀကိဳက္ေတာ့ပါယခုနည္းသည္အေကာင္းဆုံးဝါးခုတ္နည္း ျဖစ္ပါသည္အားလုံးအဆင္ေျပၾကပါေစcredit ဆရာဝင္းဦးေက်ာ္