သနပ္ခါးအတုဂ်င္းမမိၾကေစဖို႔၊သနပ္ခါးအတုအစစ္ခြဲျခားနည္းႏွစ္ကာလမ်ားစြာတိုင္ေအာင္သနပ္ခါးအတုဝယ္မိေနတဲ့ ျမန္မာေတြအတြက္ဒီေန႕သနပ္ခါးအတုနဲ႕အစစ္ခြဲနည္းေလးတင္ေပးပါရေစသနပ္ခါးပင္က ေဈးအသင့္အတင့္ ေပးၾကရတာမို႔အခ်ိဳ႕

အက်င့္ပ်က္ေတြကသနပ္ခါးပင္နဲ႕ခြၽတ္စြပ္တူတဲ့သစ္ပုေလြကိုသနပ္ခါးဆိုၿပီးလိမ္လည္ေရာင္းခ်ေလ့ရွိပါတယ္သစ္ပုေလပင္ကို ျဖတ္ၿပီးသနပ္ခါးအစစ္တုံးေလးနဲ႕အတူ ျပဳတ္လိုက္ရင္ခဏယာယီအားျဖင့္ေတာ့သနပ္ခါးနံ႕ေလးသင္းသြားေတာ့

အနံ႕ရႈၾကည့္႐ုံနဲ႕ေတာ့အတုအစစ္ခြဲျခားရခက္သြားတတ္ပါတယ္ျခားနားခ်က္မ်ားအ႐ြက္သစ္ပုေလြအ႐ြက္ေတြကအ႐ြက္ေခ်ာပါတယ္၊အ႐ြက္အ႐ြယ္နည္းနည္းႀကီးေပမယ့္အ႐ြက္ပါးပါတယ္သနပ္ခါးအ႐ြက္ကေတာ့အ႐ြက္ၾကမ္းပါတယ္အ႐ြက္ေသးေပမယ့္အသားထူပါတယ္အ႐ြက္ပုံေတြ

ၾကည့္ရင္ေတာ့မတူတာကြဲကြဲျပားျပားသိသြားမွာပါပဲအပင္သစ္ပုေလြပင္စည္က အေပြးညက္ပါတယ္အေပြးေတြၾကား ေျမာင္းသိပ္မနက္သလိုအေပြးေတြက မၾကမ္းပါဘူးအေရာင္ကလည္း ေဖ်ာ့ပါတယ္အပင္ဆိုဒ္အရမ္းမႀကီးပါဘူး

သနပ္ခါးပင္စည္ကအေပြးညက္ပါတယ္အေပြးေတြၾကား ေျမာင္းကလည္းနက္သလိုအေပြးေတြကၾကမ္းပါတယ္ပင္စည္လုံးလည္းအေသးကေနအေတာ္ႀကီးႀကီးအထိရွိပါတယ္အေရာင္လည္းနက္ပါတယ္ျဖတ္ပိုင္းသနပ္ခါးတုန္း

ျဖစ္တဲ့အခါဆိုရင္အထက္ကအခ်က္ေတြအျပင္ ျဖတ္ထားတဲ့အတုံးအပိုင္းေလးေတြထဲကိုၾကည့္ရပါမယ္။ ျဖတ္ထားတဲ့သနပ္ခါးတုံးပိုင္းေလးေတြထဲသစ္ပုေလြကေတာ့အတြင္းအရစ္ေတြပါပါတယ္သနပ္ခါးကအတြင္းအရစ္ေတြမပါတာက

သိသာေစတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္သနပ္ခါးအတုအစစ္ကြဲျပားမႈကိုလူတိုင္းသာေသေသခ်ာခ်ာသိသြားရင္ေတာ့အတုေရာင္းစားတဲ့သူေတြ ေလွ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားမွာပါပဲအဖိုးတန္သနပ္ခါးအစစ္ေလးေတြကိုတန္ဖိုးထားၾကသူေတြအတြက္မွတ္သားထားထားသင့္လွပါတယ္