မိုးသီးေႂကြတတ္တဲ့အခ်ိန္နဲ႕မိုးသီးေႂကြရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွန္မိုးသီး(Hail)မ်ားဟာ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားမွအမ်ားဆုံးေႂကြက်တတ္ၾကပါတယ္မိုးတိမ္ေတာင္ဆိုတာအခုလိုႏြေဦးကာလမ်ိဳးမွာအပူခ်ိန္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့တိမ္တိုက္ႀကီးေတြျဖစ္ပါတယ္

အဂၤလိပ္လိုThunderstormsလို႔ေခၚပါတယ္ေလပူေလေအးေတြအထက္ေအာက္စုန္ဆန္တိုက္ခတ္ေနတဲ့တိမ္တိုက္ႀကီးတစ္ခုပါပဲအပူဟာေလနဲ႕ေရကိုပြေစၿပီးအထက္သို႔တက္ေစပါတယ္အထက္သို႔တက္သြားတဲ့ေလေနရာကိုေအးေသာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေလမ်ားကဝင္ေရာက္ေနရာယူပါတယ္ေလပူေတြဟာအထက္သို႔ဆန္တက္ၿပီး ေလေအးေတြကေတာ့ ေအာက္သို႔စိုက္ဆင္းပါတယ္အထက္သို႔ေရာက္လာတဲ့ေလနဲ႕အတူ ေရခိုးေရေငြ႕ေတြဟာမိုးတိမ္ေတာင္ရဲ႕အေပၚဖက္မွာေရခဲျခင္းတနည္းမိုးသီး

မ်ားျဖစ္လို႔လာပါတယ္မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္စဥ္မွာအပူခ်ိန္အတက္အက် ျပင္းထန္တဲ့အတြက္ ေလတိုက္ခတ္မႈလည္းအားေကာင္းပါတယ္အဲဒီေလျပင္းမ်ားေၾကာင့္ မိုးသီးမ်ားဟာ ေႂကြက်ဖိဳ႕အေၾကာင္းဖန္လာပါေတာ့တယ္ဒါေပမယ့္

မိုးတိမ္ေတာင္ထဲမွာ ေအာက္ကပင့္တဲ့ ေလအားကလည္းရွိေနျပန္ေတာ့မိုးသီးမ်ားဟာမေႂကြက်ပဲတိမ္တိုက္အထက္သို႔ ျပန္ဆန္တက္ၾကျပန္ပါတယ္အဲဒီအခါမွာတိမ္တိုက္ထဲက ေရေတြကိုထပ္မံပြတ္တိုက္မိၿပီးေရခဲေတြထပ္မံေပါင္းစပ္

ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္အဲ့ဒါေၾကာင့္မိုးသီးတစ္လုံးကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့မူလေရခဲ(Glaze) ေနတဲ့ေနရာေတြၾကားမွာပုံစံမမွန္တဲ့ ေရခဲသီး (Rime)ေလးေတြကပ္ေနတာကိုေတြ႕ရမွာပါေရခဲေတြတျဖည္းျဖည္းစုကပ္ရင္း

အေလးခ်ိန္မ်ားလာတဲ့အခါ(သို႔မဟုတ္)အေပၚကိုဆန္တက္ေနတဲ့ ေလေၾကာင္းအားေလ်ာ့သြားတဲ့အခါမွာေတာ့မိုးသီးေတြဟာအခဲလိုက္ ေျမေပၚသို႔က်ေရာက္လာပါေတာ့တယ္မိုးတိမ္ေတာင္ရာသီဥတုေတြ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အမ်ားဆုံးျဖစ္တတ္တဲ့ဧၿပီလနဲ႕ေမလတို႔မွာရံဖန္ရံခါမိုးသီးမ်ားေႂကြက်ျခင္းကိုက်ေနာ္တို႔ႀကဳံေတြ႕ၾကရပါတယ္အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္သန႔္ဦးအာကာသႏွင့္စၾကဝဠာသင္ေထာကူ