လာဘ္႐ႊင္ေငြဝင္ေအာင္မုဆိုးေ႐ႊအိုးရကိန္းအခ်ိန္မွာပုတီးစိပ္ပါသာမညဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေသာအခ်ိန္အခါ ေ႐ြးနည္းတြင္ ေန႕တစ္ေန႕ကိုအခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေကာင္းေသာအခ်ိန္ႏွင့္မေကာင္းေသာအခ်ိန္

အၾကမ္းဖ်င္းခြဲျခားထားပါသည္။ေငြေၾကးဓနနႏွင့္ဆိုင္ေသာစန္းနကၡတ္တို႔ ျဖစ္ထြန္းအားေကာင္းေသာမုဆိုးေ႐ႊအိုးရကိန္းအခ်ိန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္တနဂၤႏြေေန႕တြင္နံနက္၁၀နာရီ၄၉မိနစ္မွ ေန႕လည္၁နာရီ၁၂မိနစ္အတြင္း

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

တနလၤာေန႕တြင္ ေန႕လည္၁နာရီ၁၃မိနစ္မွညေန၃နာရီ၃၆မိနစ္အတြင္းအဂၤါေန႕တြင္ညေန၃နာရီ၃၇မိနစ္မွညေန၆နာရီအတြင္းဗုဒၶဟူးေန႕တြင္နံနက္၆နာရီမွနံနက္၈နာရီ၂၄မိနစ္အတြင္းၾကာသာပေတးေန႕တြင္နံနက္၈နာရီ၂၅မိနစ္မွ

နံနက္၁၀နာရီ၄၈မိနစ္အတြင္းေသာၾကာေန႕တြင္နံနက္၁၀နာရီ၄၉မိနစ္မွ ေန႕လည္၁နာရီ၁၂မိနစ္အတြင္းစေနေန႕တြင္ ေန႕လည္၁နာရီ၁၃မိနစ္မွညေန ၃နာရီ ၃၆မိနစ္အတြင္းစိပ္ရမည့္ ဂါထာ”ၪုံ အရဟံ လာဘံသိဒၶိ၎ဂါထာကို

မုဆိုးေ႐ႊအိုးရကိန္းအခ်ိန္မ်ားအတြင္း၁၀၈လုံးပုတီးျဖင့္(၃)ပတ္စိပ္ပါခုႏွစ္ရက္ျပည့္ေအာင္စိပ္ပါေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍လာဘ္ပိတ္သူကိုလာဘ္ပြင့္ေစသည္အလုပ္အကိုင္အဆင္ေျပေစသည္ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္၍

ေကာင္းေစသည္အလုပ္အတြင္းအတိုက္အခံအႏွောက္အယွက္ကင္းေစသည္ရာထူးတိုးတက္ေစသည္မိမိအလိုရွိရာ ဆုေတာင္းေပးပါဤပုတီးစိပ္နည္းသည္သာမညဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးခ်ီးျမႇင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ေမ့တၱာျဖင့္မွ်ေဝလိုက္ပါသည္