သားသမီးေတြရဲပညာေရးထက္အေမမ်ားရဲ႕ပညာေရးလိုအပ္ေနတဲ့တိုင္းျပည္အေမမ်ားရဲ႕ပညာတတ္ျခင္း(Maternal Literacy)ကအရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့မိခင္တစ္ေယာက္ဟာကိုယ္တိုင္ေတာ့မဟုတ္ေပမဲ့လူမႈ

ပတ္၀န္းက်င္အတြက္တန္ဖိုးရွိတဲ့သားသမီးေတြကိုေမြးဖြားသန့္စင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ေလာကႀကီးကိုသြယ္ဝိုက္အက်ိဳးျပဳေနတယ္ဆိုတာေလးသိေစခ်င္တယ္ျပင္သစ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္နပိုလီယံရဲ႕အဆိုအမိန့္တစ္ခုနဲ႕ေျပာပါရေစ။

Givemeaneducatedmother,Ishall promise you the birth of acivilized,educated nati onပညာတတ္မိခင္ေတြပဲက်ဳပ္ကိုေပးပါ၊ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးပညာတတ္ေတြနဲ႕တည္ေဆာက္ထားတဲ့နိုင္ငံတစ္ခုကိုက်ဳပ္က

ျပန္ေပးပါမယ္တဲ့ပါ။ကေလးအတြက္ပညာေရးကအေရးႀကီးတယ္ဆိုေပမယ့္ Maternal Literacy(မိခင္ကိုယ္တိုင္ပညာတတ္ျခင္း)ကပိုအေရးႀကီးတယ္ထင္ပါတယ္။တကယ္ေတာ့ပညာတတ္ျခင္းနဲ႕စာတတ္ျခင္းမတူပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာဘြဲ႕ရပညာမတတ္ေတြဒုနဲ႕ေဒးပါ။ပညာေရးစနစ္အမွားေၾကာင့္ျဖစ္သလိုမိမိကိုယ္တိုင္မေလ့လာျခင္းကပိုဆိုးပါတယ္ပညာဆိုတာဘာလဲအေကာင္းအဆိုးအက်ိဳးအျပစ္အမွန္အမွား၊လုပ္သင့္မလုပ္သင့္တာကိုေဝဖန္ပိုင္းျခားနိုင္တဲ့

အသိဉာဏ္ပါတခ်ိဳ႕ဘြဲ႕မရေပမဲ့ပညာတတ္ေနတဲ့သူတြအမ်ားႀကီးပါေက်ာင္းမွာဘယ္ေလာက္သင္ေပးသင္ေပးအေမကအိမ္မွာတလြဲျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနရင္ကေလးကဘာမွဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာမဟုတ္ဘူး။တတ္သိနားလည္သူေတြမည္သို႔ဆုံးမေစကာမူ

အေမပ်ိဳးေထာင္မႈမွားေနရင္ကေလးတိုးတက္မွာမဟုတ္ပါ။အေမသာအသိဉာဏ္ပညာရွိရင္ကေလးကိုစာသင္ေပးနိုင္မယ္၊လူေတြကိုေလးစားဖို႔သင္ေပးနိုင္မယ္ကိုယ္က်င့္တရားတြသင္ ေပးနိုင္မယ္၊အာဟာရျပည့္ေအာင္ေကြၽးနိုင္မယ္၊ေငြေၾကး

ခ်ိဳ႕တဲ့ရင္ေတာင္လူလားေျမာက္ေအာင္ပညာရည္ျပည့္ဝပီးအရည္ခ်င္းရွိေအာင္ထားနိုင္မွာပါကေလးကိုအနီးကပ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရတာအေမေတြပါတိုင္းျပည္အနာဂတ္ကကေလးေတြဆိုရင္ကေလးေတြကိုအနီးကပ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေန

တဲ့အေမေတြပညာတတ္ဖို႔ကအရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္ေလာကမွာရိုးရိုးမိခင္simple motherနဲ႕ပရိုဖက္ရွင္နယ္မိခင္Professional motherဆိုပီးႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ရိုးရိုးမိခင္ကဘာလဲသားသမီးေတြကိုေကြၽးေမြးတယ္၊

ေစာင့္ေရွာက္တယ္သားသမီးအလိုကိုလိုက္တယ္ဖ်ားနာရင္ တတ္သိသေလာက္ျပဳစုတယ္ေက်ာင္းထားေပးတယ္၊စာေမးလာတဲ့အခါသိရင္သိသလိုေျဖေပးတယ္ထပ္မေလ့လာေတာ့ဘူးဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ေရာက္လာရင္မျဖစ္သင့္တာ

မျဖစ္ရေအာင္ေျခာက္လွန့္ဆုံးမတယ္။ဒါဆိုသမားရိုးက်မိခင္တစ္ေယာက္လို႔ဆိုနိုင္ပါတယ္ပရိုက်တဲ့မိခင္ကဘာလဲခ်စ္တာေတြ၊ေကာင္းေစခ်င္တာေတြကအတူတူဒါေပမယ့္သူကေတာ့ပညာရွိတာ၊ပညာတတ္တာတစ္ခုပိုတိုးလာတယ္။ကေလး

ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ရင္ဟိုေမးဒီေမးနဲ႕ထင္ရာေလွ်ာက္မလုပ္ဘူးမွန္ကန္တဲ့က်န္းမာေရးအသိေတြရွိေနေအာင္ႀကိဳးစားထားတယ္သားသမီးကိုေနရာတကာအလိုမလိုက္ဘူးစည္းကမ္းနဲ႕ေနတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးတယ္၊ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္မညွာ

ေစဘဲစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမာေက်ာမႈ(Strong mentality)ရွိ ေအာင္ပဲအားေပးတယ္စာေမးပြဲအမွတ္မ်ားမွဆိုၿပီးစာေတြခ်ည္းမက်က္ခိုင္းဘူးလူတစ္ေယာက္မွာရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေတြတိုးတက္လာေအာင္လည္းပ်ိဳးေထာင္ေပး

တယ္။သူတို႔လိုရာကိုပုံမသြင္းဘူးသားသမီးျဖစ္ခ်င္တာကိုပဲပုံေဖာ္ေပးတယ္အရာအားလုံးလိုက္မလုပ္ေပးဘူးကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္ေအာင္ပဲသင္ေပးတယ္။ေျပာင္းလဲလာတဲ့လူေနမႈပုံစံေတြနဲ႕လည္းအံ၀င္ခြင္က်ေနနိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားတယ္။

ေခတ္လူငယ္ေတြအေျခအေနကိုသိေအာင္လုပ္တယ္နားလည္ ေပးတယ္။သားသမီးကိုေရွးရိုးစြဲအေတြးအေခၚေတြနဲ႕မဆုံးမဘူး။သားသမီးရဲ႕ေရွ႕ေရးကိုအၿမဲထည့္စဥ္းစားတယ္။ေရရွည္အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့မိခင္မ်ိဳးကိုဆိုလိုပါတယ္။မိခင္ဘ၀၊

ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဆိုတာကိုသမားရိုးက်မဟုတ္ဘဲရလဒ္ထြက္ေအာင္ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႕အေကာင္းဆုံးလုပ္ေနၾကသူေတြဟာပရိုပီသတဲ့မိခင္ေတြပါပဲဒီလိုမ်ိဳးမိခင္ဘ၀ကိုအလုပ္တစ္ခုလိုသေဘာထားၿပီးစနစ္တက်လဳပ္ေနတဲ့အတြက္

ဒီအတိုင္းအိမ္အလုပ္ပဲလုပ္ေနတာပါမိသားစုမွာဘာ၀င္ေငြမွလည္းမရွိပါဘူး၊ေယာက်ာ္းအေပၚမွီခိုေနရတာပဲဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳးေတြမရွိေတာ့ဘူးကေလးကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တဲ့အလုပ္ကိုအေကာင္းဆုံးလုပ္ေနတယ္၊မိသားစုရဲ႕အေရးပါတဲ့အခန္း

က႑တစ္ခုကေနပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးေတြရွိလာတယ္။ရလဒ္အေနနဲ႕သူတို႔ရဲ႕ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယုံၾကည္မႈေတြ ျမင့္လာတယ္Personalityတက္လာတယ္မ်က္လုံးအ ေရာင္ေတြေျပာင္းလာတယ္လူေတြကပိုလွလာတယ္၊ပိုၾကည့္

ေကာင္းလာတယ္။ဒါေၾကာင့္အိမ္မွာပဲအလုပ္ေတြတကုပ္ကုပ္လုပ္က်န္ေနခဲ့ရတဲ့အမ်ိဳးသမီးတိုင္းကိုသမားရိုးက်အေနအထားမွာတင္ရပ္မေနဘဲအဲ့လိုပရိုပီသတဲ့မိခင္ေတြ၊အိမ္ရွင္မေတြျဖစ္လာေစခ်င္ပါတယ္သားသမီးဆိုတာမိဘဆိုတဲ့စက္႐ုံ

ကထုတ္လုပ္ၿပီးေလာကႀကီးထဲကိုတင္သြင္းလိုက္တဲ့ကုန္ပစၥည္ေတြလို႔ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္ပါ။စိတ္ဒဏ္ရာတေပြ႕တပိုက္နဲ႕လူေတြ၊အငုံ႕စိတ္ေတြ၊ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္းေတြနဲ႕ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့လူေတြေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ျပဳစု

ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမခံခဲ့ရလို႔ဆိုးသြမ္းေနတဲ့လူငယ္ေတြဘယ္က ေရာက္လာပါသလဲမိန္းကေလးေတြကိုလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအနိုင္က်င့္ေစာ္ကားသူေတြ၊ဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရး၊နိုင္ငံေရးမွိုင္းေတြမိၿပီးအေသခံဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ေနသူေတြေရာဘယ္ကေန

ေရာက္လာတယ္လို႔ထင္ပါသလဲကမၻာေက်ာ္ပညာရွင္ေတြ၊ဆရာဝန္၊အင္ဂ်င္နီယာေတြေရာဘယ္ကလာပါသလဲ။မိေတြကပဲလူ႕ေလာကႀကီးဆီတင္သြင္းလိုက္တာပါဒီေလာက္ဆိုမိဘရဲ႕အုပ္ထိန္းမႈ၊ပ်ိဳးေထာင္မႈ၊အထူးသျဖင့္မိခင္ေတြရဲ႕

အခန္းက႑ဟာဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးလဲဆိုတာကိုသိနိုင္မယ္ထင္ပါတယ္အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့မိခင္တစ္ေယာက္ဟာကိုယ္တိုင္ေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္တန္ဖိုးရွိတဲ့သားသမီးေတြကိုေမြးဖြားသန့္စင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္

ေပးျခင္းျဖင့္ေလာကႀကီးကိုသြယ္ဝိုက္အက်ိဳးျပဳေနတယ္ဆိုတာကိုအေလးအနက္သိေစခ်င္ပါတယ္ပညာတတ္ပီးႏွလုံးသ ားလွတဲ့ပရိုေမေမတို႔ကေနသားသမီးေကာင္းရတနာေလေတြ ထြက္ေပၚလာေစဖို႔ဆႏၵပရင္းေမတၱာျဖင့္ေဒါက္တာေကာင္းထက္ေက်ာ္