ကေလးေတြကိုထူးခြၽန္ေအာင္ ေဟာဒီလို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါ၁။ ေန႕တိုင္း အနည္းဆုံး နာရီဝက္ခန႔္သင့္ကေလးနဲ႕အတူသူတို႔စိတ္ဝင္စားတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကိုေဆြးႏြေး တိုင္ပင္ပါ၂။ကေလးကိုငယ္စဥ္ကစၿပီးသန႔္ရွင္းေရး ကို

ႏွစ္သက္ပါေစ။တစ္ကိုယ္ရည္ သန႔္ရွင္းေရး ဂ႐ုျပဳ နိုင္ပါေစ၃။စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ကေလး၏ စိတ္တြင္းစကားကိုနားေထာင္ေပးပါ။ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္နားေထာင္ေပးပါ၄။ ကေလးကိုသတိေပးတယ္ဆိုၿပီး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အနာေဟာင္းကိုတုတ္ျဖင့္ခဏခဏမဆြပါႏွင့္သတိေပးစကားခဏခဏ ေျပာမိလ်င္၊ ကိုယ္ေျပာခ်င္တာေျပာ၊သူလုပ္ခ်င္တာလုပ္ ျဖစ္သြားမည္။၅။ကေလး၏ အျပစ္ကိုေတြ႕လ်င္ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာျပေပးပါ။ ေဆြးႏြေးေပးပါ

အျပစ္မွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးမ်ားကိုကေလးနားလည္ေအာင္ ေျပာျပေပးပါ၆။မိမိအေကာင္အထည္မေဖၚနိုင္ခဲ့ေသာမိမိ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ကေလးထံ မလႊဲေျပာင္းပါႏွင့္ကိုယ္က ဆရာဝန္မျဖစ္ခဲ့လို႔၊

စစ္ဗိုလ္မျဖစ္ခဲ့လို႔၊စသည္ျဖင့္ကေလးကိုအေကာင္အထည္ ေဖၚခိုင္းတာမ်ိဳး လုံးဝေရွာင္က်ဥ္ပါရ။ ကေလးကိုအဖိုးအဖြားအနားမွာ ႏွစ္ခ်ီထားတာမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါႏွင့္၊ေျမး မွာအႏွစ္၊အႏွစ္လြန္လ်င္ မေကာင္းပါ၈။ကေလးကိုစိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္

ပုံျပင္စာအုပ္ဖတ္ျပပါ။ ျပန္ေျပာျပခိုင္းပါ။သူ႕အယူအဆေလးေတြကို ေမးၾကည့္ပါ။ ေထာက္ခံေပးပါ။၉။ကေလး၏အျပဳအမူ၊အေျပာအဆို၊တိုးတက္မူ စသည္တို႔ကိုသုံးသပ္ၿပီးေန႕စဥ္ကေလးအတြက္တိုးတက္နိုင္စရာနည္းလမ္း

တစ္ခုခုအားေပးနိုင္စရာ နည္းလမ္းတစ္ခုခုစဥ္းစားေပးပါအခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်အလြန္ထိေရာက္သည္ကိုေတြ႕ရွိလာပါလိမ့္မည္၁၀။ကေလးကိုစိတ္ရင္းေကာင္းရွိေအာင္ ငယ္စဥ္ကတဲက ေမြးျမဴပါအေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ

ကေလးေရွ႕မွာမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏မေကာင္းေၾကာင္းကိုမေျပာမိပါေစႏွင့္၁၁။ကေလးကိုၿပဳံးတတ္ေအာင္သင္ထားေပးပါအလြယ္ကူဆုံးနည္းလမ္းမွာ ကိုယ္အရင္ ၿပဳံးပါ၁၂။ကေလးကိုလြယ္လြယ္ ႏွင့္ကတိမေပးပါႏွင့္

ေပးမိလ်င္လည္းအေကာင္အထည္ရေအာင္ေဖၚေပးပါ၁၃။ကိုယ့္ကေလးကဘယ္ကေလးထက္ ညံ့တယ္၊အားနည္းတယ္ စသည္ျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ မေျပာမိပါေစႏွင့္၁၄။ ကေလးၿပီးေျမာက္ထားေသာအလုပ္ထဲတြင္ခ်ီးက်ဴးနိုင္စရာကို

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ရေအာင္ရွာေဖြၿပီးခ်ီးက်ဴးေပးပါ၁၅။ကေလးကိုမည္သည့္အခါမွမခ်ိန္းေခ်ာက္ပါႏွင့္၁၆။လူေရွ႕သူေရွ႕မွာမည္သည့္အခါမွမိမိကေလးကို ေဝဖန္ျခင္း၊ဆဲဆိုျခင္းမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ကေလးအေနျဖင့္မိမ်ိကိုယ်မိမိယုံၾကည္မူထိခိုက္တတ္ပါသည္။ လက္ဦးဆရာ မိဘ မ်ား သတိရွိနိုင္ၾကပါေစခင္ဗ်ား