လင္မယားကြာရွင္းလွ်င္သားသမီးအုပ္ထိန္းခြင့္ဘယ္သူရမလဲလင္မယားေတြရန္ျဖစ္ၿပီဆိုမယားလုပ္သူကကေလးေခၚဆင္းသြားတာလင္ကကေလးေခၚဆင္းသြားတာေတြ ျဖစ္ေနက်ၿပီးမွသားကိုမေအ သမီးကိုအေဖပိုင္တယ္ဆိုၿပီး

ကေလးလုၾကျပႆနာျဖစ္ၾကနဲ႕ေနာက္ဆုံးၾကားထဲကကေလးကေျမစာပင္ျဖစ္စိတ္ဒဏ္ရာေတြရကေလးေရွ႕ေရးမေကာင္းဖို႔မ်ားသြားၿပီတကယ္ေတာ့သားဆိုအေမပိုင္သမီးဆိုအေဖပိုင္တယ္ဆိုတာျမန္မာျပည္မွာမွမဟုတ္ကမၻာ့ဘယ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

နိုင္ငံတရား႐ုံးကမွမဆုံးျဖတ္ပါဘူ၂ေယာက္ေပါင္းသင္းလို႔ ေမြးလာတဲ့ကေလးျဖစ္လို႔ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ဆတူရွိပါတယ္။ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွာလူမ်ိဴးယဥ္ေက်းမႈ႕ဓေလ့ထုံးတမ္းစတာေတြကြာလို႔ ျပဌာန္းဥပေဒကြာၾကေပမယ့္ကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ကို

ဆုံးျဖတ္ရာမွာတစ္နိုင္ငံနဲ႕တစ္နိုင္ငံကြာဟမႈ႕သိပ္မရွိၾကပါဘူး။ျမန္မာနိုင္ငံမွာကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္နဲ႕ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းအရတရား႐ုံးေတြက ေအာက္ပါအတိုင္းဆုံးျဖတ္ေပးၾကပါတယ္ရင္ခြင္ပိုက္အ႐ြယ္ေမြးကင္းစမွ၂ႏွစ္

၃ႏွစ္အထိမိခင္သာလ်င္အုပ္ထိန္းခြင့္ရပါမယ္ကေလးရဲဆႏၵ ေပၚမူတည္ပါမယ္မိဘ၂ပါးရဲ႕ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းေပၚမူတည္ပါမယ္မိဘ၂ပါးရဲ႕အက်င့္စာရိတၱေပၚမူတည္ပါမယ္ကေလးေနထိုင္ႀကီးျပင္းရမယ့္ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း

ေပၚမူတည္ပါမယ္အဓိကအခ်က္ကေတာ့ကေလးရဲ႕ေနာင္ေရးအားလက္ရွိအေနထက္ ပိုမိုသာလြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္သူ ျဖစ္ရပါမယ္စတဲ့အခ်က္ေတြေပၚအေျခခံၿပီးတရားသူႀကီးရဲ႕ဆင္ျခင္တုံတရားအရကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ကိုဆုံးျဖတ္ေပး

တာျဖစ္ၿပီအထူးသတိျပဳရမွာကကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ဆိုတာအုပ္ထိန္းခြင့္ပဲ ေပးတာျဖစ္ကာအပိုင္ေပးလိုက္တာမဟုတ္တဲ့အတြက္အုပ္ထိန္းခြင့္မရသူကကေလးကိုလာေတြ႕တဲ့အခါ႐ုံးေတာ္ကသတ္မွတ္ေပးထားတဲ့အတိုင္းအခါအားေလ်ာ္စြာ

ေတြ႕ခြင့္ေပးရပါမယ္နင့္စရိုက္ေတြကူးမွာစိုးလို႔ရွင့္လိုအရက္သမားဖဲသမားျဖစ္မွာစိုးလို႔ကေလးနဲ႕ေပးမေတြ႕နိုင္ဘူးတို႔ကေလးကိုဖြက္ထားတာတို႔၊က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္မႈမရွိတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႕ကေလးကိုတစ္ေနရာပို႔ထားတာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

မ်ိဴးတို႔ဆိုရင္ေတာ့ရရွိၿပီးသားကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ကို႐ုံးေတာ္က ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမွာျဖစ္ပါေၾကာင္းကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္နဲ႕ပတ္သက္လို႔သိလိုသူမ်ားအတြက္ ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္ခရစ္တစ္