သိန္း၁၀၀ေက်ာ္တန္လွ်ပ္စစ္ကားေတြ ေဈးကြက္အတြင္းစတင္ေရာင္းခ်လဴ၅ဦးစီးနင္းနိုင္ကာၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ခရီးေဝး ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္၂၀၁၉ ေမာ္ဒယ္လ္KSD အမွတ္တံဆိပ္ဘက္ထရီစြမ္းအင္သုံးလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္သာဓုကန္စက္မႈဇုန္ရွိခိုင္ခိုင္ဆန္းဒါးအုပ္စုလီမိတက္မွေဈးကြက္အတြင္းသို႔စတင္ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်လိဳက္ၿပီျဖစ္သည္လက္ရွိတြင္ေမာ္ဒယ္ႏွစ္မ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားသည္KSDV1-NE1 ေမာ္ဒယ္မွာၿမိဳ႕တြင္း

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

သြားလာရန္ရည္႐ြယ္ၿပီးခရီးေဝးသြားလာမည့္သူမ်ားအတြက္KSDV1-NE2 ေမာ္ဒယ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္ကားမ်ားတြင္လီသီယမ္ဘက္ထရီအမ်ိဳးအစားတပ္ဆင္ထားၿပီးအာမခံ၅ ႏွစ္ေပးထားသည္

NE1 ေမာ္ဒယ္မွာဘက္ထရီအားသြင္းခ်ိန္၈နာရီၾကာျမင့္ၿပီးခရီးအကြာအေဝး ကီလိုမီတာ၁၈၀မွ၂၀၀ၾကား ေမာင္းႏွင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္တစ္နာရီလွ်င္ကီလိုမီတာ၆၀ ႏႈန္းထိ ေမာင္းႏွင္နိုင္ၿပီး၂၀၀စီစီအေရးေပၚအားသြင္းမီးစက္

ပါဝင္သည္ကား၏အေရာင္ကိုအျဖဴေရာင္တစ္မ်ိဳးတည္းထုတ္လုပ္ထားၿပီးစက္႐ုံေဈး၁၀၃ သိန္းျဖင့္ဝယ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္ခရီးေဝးသြားလာနိုင္သည့္NE2 ေမာ္ဒယ္အေနနဲ႕ဘက္ထရီအားသြင္းခ်ိန္၅နာရီၾကာျမင့္ၿပီးကီလိုမီတာ

၈၀၀ထိ ေမာင္းႏွင္နိုင္ကာဘက္ထရီကို၇၆၆စီစီအားသြင္းမီးစက္ျဖင့္အားျဖည့္ၿပီးဆက္လက္ေမာင္းႏွင္နိုင္သည္အျမန္ႏႈန္းတစ္နာရီလွ်င္ ၈၀ကီလိုမီတာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္နိုင္သည္။ကား၏အေရာင္မွာတစ္စီးလုံးအျဖဴေရာင္

ျဖစ္ေသာ္လည္းအေရွ႕ပိုင္းမွာနက္ေရာက္ျဖစ္ၿပီးစက္႐ုံေဈး၁၁၆သိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိၿပီး ျပင္ပတြင္လက္ရွိေပါက္ေဈးသိန္း၂၀၀ထိရွိေနေၾကာင္းသိရသည္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုစလုံးတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ

ဘက္ထရီမ်ားကိုအိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္မီးျဖင့္လြယ္ကူစြာအားသြင္းနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္အဆိုပါကားမ်ာကိုျမန္မာတ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္တ႐ုတ္အစိုးရမွကူညီေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုမၸဏီ၏မန္းေနးဂ်င္း

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဒါရိုက္တာမစၥတာယူဂ်င္ခ်န္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ခိုင္ခိုင္ဆန္းဒါးကုမၸဏီအေနနဲ႕ ေနာက္ပိုင္းတြင္တစ္လလွ်င္ယာဥ္အစီးေရ၅၀၀ထိထုတ္လုပ္သြားရန္ရည္႐ြယ္ထားၿပီးဆလြန္းအမ်ိဳးအစားကားမ်ားကိုလည္းထပ္မံထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္သတင္းရင္းျမစ္ ေၾကးမုံ