သံပုရာေစ့အေစ့ပ်ိဳးေထာင္နည္းသဲရယ္ဖြဲျပာရယ္ေျမေဆြးရယ္ ေျမက်က္ရယ္ဆတူ ေရာသမ ေမႊၿပီးပ်ိဳးေထာင္ရန္အသင့္ ေျမထည့္ၿပီးညွိသံပုရာအျပင္ခြံကိုအထဲကအေစ့အသားႏုမထိခိုက္ေစေအာင္ခြာယူၿပီးပ်ိဳးေျမေပၚညီညာစြာ

အေစ့ခ်ၿပီးအေပၚကေန ေျမေဆြးအေစ့ဖုံးလုံ႐ုံေလးဖုံးအုပ္ေပးပါေျမကို အမ်ားႀကီးမဖုံးအုပ္မိပါေစနဲ႕။ ေရမႈန္ဖ်န္းတာကို ေန႕စဥ္အစိုဓါတ္မေပ်ာက္ေအာင္ဖ်န္းေပး ေရေပးပါ၁၂ရက္ကေနရက္၂၀အတြင္းအေစ့ပ်ိဳးပင္မ်ား ေပါက္ထြက္

လာပါမယ္ေျမေဆြးဖြဲျပာ ေျမက်က္အေရာအႏွောကိုပ်ိဳးအိတ္ေတြထဲအသင့္ထည့္ထားၿပီးအလင္းရ ေအးျမတဲ့ ေနရာမွာပ်ိဳးေထာင္ဖို႔အသင့္ႀကိဳတင္လုပ္ထားပါမိမိပ်ိဳးထားတဲ့ပ်ိဳးပင္ငယ္ေလးမ်ား အ႐ြက္၃/၄႐ြက္ရတဲ့ခါ

ေျမသားပါေအာင္ဓါးဖ်ားနဲ႕ ေကာ္ယူၿပီးပ်ိဳးအိတ္ေတြထဲတပင္တအိတ္ပ်ိဳးေထာင္ပါ ေရအစိုဓါတ္မေပ်ာက္ေအာင္ ေအးျမတဲ့ ေနရာ ေအာက္ထားရွိကာ ေရေန႕တိုင္း ေပးပါတပတ္တခါၾကက္ဥဂ်ဴလင္စီဖ်န္းေပးပါအပင္ပ်ိဳးပင္ေတြ

လွပလာပါလိမ့္မယ္ၾကက္ဥဂ်ဴလင္စီမသိသူေတြဒီ ေပ့စ္ထဲဝင္ဖတ္ၾကည့္ပါေနာ္သံပုရာပင္ ေရွာက္ပင္ကြၽဲေကာသီးပင္လိေမၼာ္သီးပင္သံပုယိုပင္မ်ိဳးရင္းတူေတြအကုန္လုံးခုနည္းနဲ႕ပ်ိဳးေထာင္နိုင္ၾကပါတယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးအေထြေထြ