မေဆာင္သင့္ေသာပန္းအၫႊန့္မ်ားအကုသိုလ္ဓာတ္ပါေသာ မေကာင္းက်ိဳးေပးစြမ္းနိုင္ေသာပန္းအၫြန့္မ်ားမွာ(၁) ေဇာ္စိမ္းေဇာ္က်ား(၂)ေဒါနႏွင္းဆီစပယ္(၃)ၾကက္ေမာက္စီးပြားဂမုန္း(၄) ႏွင္းပန္းတ႐ုတ္စကား(၅) စကားစိမ္းတမာ

(၆)ပိေတာက္နဂါးစက္ပန္းမ်ားကို ေဆာင္ျခင္းပန္ျခင္းမျပဳေကာင္းအထက္ေဖၚျပပါပန္းမ်ားသည္ ေမြေပြး၁၂ေကာင္ဟုသွ်င္ျပန္ဆရာေတာ္မွမိန့္ၾကားဘူးပါသည္ထို(၁၂)မ်ိဳးေသာပန္းမ်ားသည္ ျပဳစားတတ္ေသာစုန္းကေဝမ်ားျဖစ္ပါသည္

မေကာင္းေသာအတိတ္ႏွိမိတ္မ်ားႏွင့္မေကာင္းေသာအက်ိဳးကိုသာေပးတတ္ပါသည္။မီး၁၂ပါးဟုဆိုနိုင္ပါသည္အေၾကာင္းမွာ၎ပန္းမ်ားကိုလႉမိ၊ပန္မိ၊ ေဆာင္မိလွ်င္မိသားစုစိတ္ဝမ္းကြဲျခင္း၊အိမ္တြင္းေရးဆူပူမႈ႕ျဖစ္ျခင္း

က်မ္းမာေရးေဖါက္ျပန္ျခင္းအမႈျပႆနာေပၚတတ္ျခင္းေသာကမ်ားတတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္ပန္းနဲ႕ပတ္သက္၍အထူးျပစရာစပယ္ႏွင္းဆီရည္းစားဦးအခ်စ္ဦးနဲ႕ကြဲတတ္၏လင္မယာခ်င္းအထင္လြဲတတ္ျခင္းအိမ္ေထာင္ဦးပ်က္တတ္ျခင္း

ခြဲၿပီးေနရတတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္၏ေဇာ္စိမ္း၊ ေဇာ္က်ားေသာကဗ်ာပါဒမ်ား၍ရႈပ္ေထြးတတ္၏စီးပြားပ်က္တတ္၏ ေအာက္လက္ငယ္သားသမီးမ်ား ေထာ္ေလာ္ကန့္လန့္လုပ္တတ္၏အမႈျဖစ္တတ္၏ေဒါန၊ ႏွင္းပန္းလာက္ပိတ္တတ္၏

ဝင္ေငြနည္း၍ထြက္ေငြမ်ားတတ္၏က်မ္းမာေရးက်ဆင္းတတ္၏ဒုကခသည္အပူသည္မ်ားဝင္လာတတ္၏တ႐ုတ္စကားစကားစိမ္းၾကက္ေမာက္အမႈႏွင့္ျပႆနာတက္တတ္၏ကပ္လႉသင့္ေသာပန္းအၫြန့္မ်ားဤကမၻာေလာကႀကီး၌

က်ဳပ္တို႔ေနထိုင္ရာသည္ဇမၺဴဒီပါလက္ယာေတာင္ကြၽန္းျဖစ္ပါသည္ထို႔ေၾကာင့္ကပ္လႉေပၚေဇာ္သင့္ေသာပန္းမ်ားအၫြန့္မ်ားမွာသေျပပန္း၊ဂႏၵမာပန္းအျဖဴအဝါ၊ေမၿမိဳ႕ပန္း၊ျမတ္ေလးပန္းသရဖီပန္းေငြပန္း၊ဂန့္ေဂၚပန္း၊ သစၥာပန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္

ဤ၈မ်ိဳးေသာပန္းမ်ားသည္ ျမက္စြာဘုရားႏွင္တကြအနႏၱောအနႏၱ၅ပါးအား ကပ္လႉပူေဇာ္ရပါမည္အထက္ပါ(၈)မ်ိဳးေသာပန္းမ်ားသည္ကုသိုလ္ဓာတ္ပန္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္မဂၤလာႏွင့္ျပည့္စုံသည္က်က္သေရႏွင့္လည္းျပည့္စုံသည္

ေအးျမၾကည္လင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စုံေသာပန္းမ်ားဟုမွတ္ယူသင့္သည္ဤကုသိုလ္ဓာတ္မဂၤလာက်က္သေရႏွင့္ျပည့္စုံေသာပန္း(၈)မ်ိဳးကိုသာကပ္လႉျခင္းပူေဇာ္ျခင္းလႉဒါန္းျခင္းမ်ားျပရပါမည္အထူးသတိျပၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။

မလႉသင့္၊မေဆာင္သင့္ေသာပန္း၊အၫြန့္မ်ားအကုသိုလ္ဓာတ္ပါေသာပန္းမ်ား၊ေဒါသႏွင့္မေကာင္းက်ိဳးကိုသာေပးစြမ္းနိုင္ေသာပန္းမ်ားအၫြန့္မ်ားမွာေဇာ္စိမ္းပန္း၊ ေဇာ္က်ားပန္း၊ ေဒါနပန္း၊ ႏွင္းဆီပန္း၊စပယ္ပန္း၊ ၾကက္ေမာက္ပန္း

လူအမ်ားသတ္မွတ္ထားေသာစီးပြားဂမုန္းပန္း၊ ႏွင္းပန္း၊တ႐ုတ္စကားပန္း၊ စကားစိမ္းပန္း၊တမာၫြန့္၊ပိေတာက္ပန္း၊နဂါးစက္ပန္းစေသာဤ(၁၂)မ်ိဳးေသာအၫြန့္ပန္းမ်ားသည္အကုသိုလ္ဓာတ္ပါေသာပန္းအၫြန့္မ်ားျဖစ္ၾကသည္မေဆာင္ေကာင္း၊မေဆာင္ထိုက္

မပန္ေကာင္းမပန္ထိုက္မႏွစ္သက္ေကာင္းေလာကီနည္းအရဘုရားစေသာအနႏၱောအနႏၱ(၅)ပါးအားမလႉေကာင္းမလႉအပ္သတိထားပါဤ(၁၂)မ်ိဳးေသာပန္းမ်ားသည္အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာေမြေပြး(၁၂)ေကာင္ဟုဆရာေတာ္ၫႊန္ျပအပ္ပါသည္။

ထိုပန္း(၁၂)မ်ိဳးသည္ျပဳစားတတ္ေသာပန္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္အထူးသတိထားရမည္ေစတနာ ေမတၱာတရားျဖစ္မွ်ေဝလိုက္ပါသည္အားလုံးေဘးရန္ေၾကာင့္က်ကင္းရွင္းၾကပါေစ