ယေန႕ေ႐ႊေဈးအနည္းငယ္ထပ္က်အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သား၂၆သိန္းဝန္းက်င္ျဖင့္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းကအနည္းငယ္တက္ရိပ္ျပခဲ့သည့္ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္းရွိအေခါက္ေ႐ႊေဈးႏႈန္းသည္ယေန႕ေအာက္တိုဘာ

၂၆ရက္ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ထပ္မံက်ဆင္းခဲ့ၿပီး၂၆သိန္းဝန္းက်င္၌ရပ္တည္ေနေၾကာင္းသိရသည္ယေန႕နံနက္ပိုင္းေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္အကယ္ဒမီမီးလင္းေ႐ႊတစ္က်ပ္သာလ်င္၂၆၁၀၀၀၀က်ပ္ျဖင့္ေဈးဖြင့္ကာအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေၾကာင္း

ျပည္တြင္း ေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္းမွသိရသည္ယမန္ေန႕က၂၆၆၀၀၀၀က်ပ္ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိ တ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီးယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္တစ္က်ပ္သားလ်င္ ၅၀၀၀၀ဝန္းက်င္ေဈးက်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ဒီေန႕နည္းနည္း

ထပ္က်တယ္၂၆သိန္းဝန္းက်င္ေပါ့၅၀၀၀၀ေလာက္က်တယ္ဟုရန္ကုန္ေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္းမွလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္အဆိုပါ ေဈးႏႈန္းမွာအဝယ္ေဈးႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေဈးႏွင့္အနည္းငယ္ကြာဟနိုင္သည့္အျပင္ေ႐ႊအေရာင္းဆိုင္

တစ္ဆိုင္ႏွင့္တစ္ဆိုင္ေဈးႏႈန္းကြာဟမႈရွိနိုင္ေၾကာင္းလည္း၎ကဆိုသည္ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္၂၅သိန္းခြဲဝန္းက်င္ျဖင့္ေဈးပိတ္ခဲ့ေသာ္လည္းေဒၚလာေဈးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈေၾကာင့္အနည္းငယ္အတက္ျပခဲ့ေၾကာင္းျပည္တြင္း

ေ႐ႊေဈးကြက္မွသိရသည္ယေန႕ေအာက္တိုဘာ၂၆ရက္ရန္ကုန္ေ႐ႊအသင္း၏ရည္ၫႊန္းေဈးႏႈန္းမွာအေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလ်င္၁၉၆၈၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီးကမၻာ့ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမွာတစ္ေအာင္စလ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၆၇၁ေဒၚလာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္