ႏွစ္ပတ္အတြင္းေ႐ႊေဈးသိန္း၃၀ေအာက္ျပန္ဆင္း၂၉၀၀၀၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျပည္တြင္း ေ႐ႊေဈးကြက္တြင္အေခါက္ေ႐ႊ(၁)က်ပ္သားလ်င္၂၉၀၀၀၀၀ေက်ာ္ျဖင့္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီးအဆိုပါေဈးႏႈန္းမွာႏွစ္ပတ္အတြင္း

သိန္း(၃၀) ေအာက္သို႔ပထမဆုံး ျပန္လည္ျပဳတ္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္းမွသိရသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ဩဂုတ္လလယ္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေဈးကြက္တြင္အေခါက္ေ႐ႊ(၁)က်ပ္သားလ်င္၃၇သိန္းေက်ာ္အထိ

စံခ်ိန္တင္ေဈးျမင့္ခဲ့ရာမွယခုလို ျပန္လည္က်ဆင္းလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဒီေန႕ ေန႕လယ္ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးကအေခါက္တစ္က်ပ္သားေ႐ႊေဈးအေနနဲ႕ ေရာင္းေဈးက၂၉၉၀၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္ဝယ္ေဈးကေတာ့၂၉၆၀၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္

၁၅ပဲရည္ကေတာ့၂၈၁၄၁၀၀က်ပ္နဲ႕အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ပါတယ္။ဝယ္ေဈးကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္းနည္းနည္း ေလွ်ာ့တာေပါ့ဟု ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ ေ႐ႊဆိုင္တစ္ဆိုင္မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္ယေန႕စက္တင္ဘာလ(၁၃)ရက္ေန႕လယ္ပိုင္း

ရန္ကုန္ေ႐ႊအသင္း၏ရည္ၫႊန္းေ႐ႊေဈးႏႈန္းမွာ၂၀၁၅၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပေဈးကြက္ေပါက္ေဈးႏွင့္(၉)သိန္းေက်ာ္ကြလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္ျပည္တြင္း ေ႐ႊေဈးကြက္တြင္ ေ႐ႊေဈးျမင့္တက္ေနမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္နစကလက္ေအာက္ခံသယံဇာတႏွင့္သတၳဳတြင္း

ဝန္ႀကီးဌာနကေဈးကြက္အတြင္း၌ေ႐ႊဒဂၤါးျပားမ်ား ေရာင္းခ်သည့္အစီအစဥ္ကိုစက္တင္ဘာလ(၆)ရက္ကစတင္ခဲ့ၿပီး(၁)က်ပ္သားလ်င္(၂၉)သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ယခင္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးႏႈန္းမွာသိန္း(၂၀) ေအာက္ေပါက္ခဲ့ရာမ

ျပည္တြင္းနိုင္ငံျခားေငြေဈးဂယက္ေၾကာင့္စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းအပါအဝင္အေျခခံကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္အေထြေထြစရိတ္ျမင့္တက္မႈကိုအ ေၾကာင္းျပကာ ေဈးႏႈန္းဆြဲတင္ခဲ့မႈေၾကာင့္(၃၇)သိန္းေက်ာ္အထိစံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္၌ဝယ္လိုအားျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေ႐ႊေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္အသင္းဥကၠ႒ကလည္း ေပၚျပဴလာနယူး(စ္)သို႔ ေျပာၾကားထားသည္ျပည္ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေအာင္

ေဈးကြက္အတြင္းေဈးကစားေနသည့္ေလပတ္ကားသမားမ်ားႏွင့္တရားမဝင္ ေ႐ႊေရာင္းခ်သဴမ်ားကိုထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားရန္အစိုးရက ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္းလည္းရန္ကုန္ေ႐ႊအသင္းထံမွသိရသည္ယ ေန႕

ေဒၚလာအ႐ြက္ ေစ်း၃၄၁၀ထိဆင္းလာ ေနၿပီးေ႐ႊ ေစ်းဆက္က်နိဳင္ေခ်အလားအလာမ်ားေန၍အဝယ္ေပ်ာက္ေနေၾကာင္းေစ်းကြက္မွအသံမ်ားထြက္ ေပၚ ေနသည္ေစ်းကြက္မွာေဒၚလာကအဝယ္ရပ္ ေနတယ္။ေစ်းတက္ဖို႔အလားအလားမရွိဘူးလို႔

ယူဆၿပီး ေစ်းႀကီးမိထားတဲ့သူ ေတြကအရႈံးနည္းတုန္းထုတ္ ေရာင္းၾကတာ ေပါ့အဲဒီ ေတာ့ ေစ်းကတ ေျဖး ေျဖးဆင္းလာ ေနတာမ ေန႕ကထက္၈၀က်ပ္ ေလာက္ ေလ်ာ့သြားတယ္ဟု ေဒၚလာ ေစ်းကြက္မွပုဂၢိုလ္တဦးက ေျပာၾကားထားသည္