ဒူးရင္းသီးေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူနည္း၁။အညွာဖ်ားကိုၾကည့္။အဆစ္ထိပ္ညီေနရင္ ေႂကြသီးအညွာထိပ္မညီမညာဆိုရင္ထိုးသီးေႂကြသီးကပင္မွည့္သီးမို႔ပိုေကာင္းပါတယ္၂။အခြံနဲ႕ဆူးကိုၾကည့္အေရာင္ဝင္းေတာက္စိမ္းညို႔ေနမွရင့္ဆးႀကဲ

ညီညာလွပေနမွေကာင္းပါတယ္၃။ဒူးရင္းသီးမွာေလးတဲ့အသီးအေစ့ႀကီးအသားပါၿပီးေပါ့တဲ့အသီအေစ့ေသအသားထူတာပါအျခာအသီးေတြနဲ႕မတူတဲ့အခ်က္ေလအသီးေအာက္ပိုင္းအခြံေတြညိုေနရင္ပုတ္ေနရင္မယူပါနဲ႕ေနာ္

၅။ဒူးရင္းသီးေကာင္းတလုံးရဲ႕ဆူးေတြဟာတိုေနရပါမယ္ဒူးရင္းသီးရဲ႕ဆူးလိုင္းေတြဟာက်ဲေနရပါမယ္ဒူးရင္းသီးရဲ႕အညွာဟာ ေျဖာင့္တန္းေနရပါမယ္၆။အနံ႕ေမႊးေနမွအရသာေကာင္းပါတယ္အနံ႕မေမႊးရင္ႏုၿပီးမမွည့္တာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္

၇။မှည့်မမွည့္သိခ်င္ရင္လက္သဲနဲ႕ဆူးဖ်ားေလးႏွစ္ခုကိုပူးညွစ္ၾကည့္ပါပူးညွစ္လို႔ရရင္မွည့္ပါၿပီ၈။အသီးကိုဒါးေလးနဲ႕လည္းရိုက္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္အုံသံကေလးပါမွမွည့္ပါတယ္အသံမထြက္ ေနရင္စိမ္းေနပါေသးတယ္ေနာ္၉။ဒူးရင္းသီးကိုနမ္းၾကည့္ၿပီးလည္းမွည့္မမွည့္သိနိုင္ပါတယ္

အနံ႕လွိုင္လွိုင္ေမႊးေနၿပီဆိုရင္အသင့္စားလို႔ရေနၿပီဆိုတာသိနိုင္ပါတယ္၁၀။ဒူးရင္းသီးကိုလႈပ္ခါၾကည့္ရင္လည္းမွည့္မမွည့္သိနိုင္ပါတယ္မွည့္ ေနၿပီျဖစ္တဲ့ဒူးရင္းသီးဟာအတြင္းကအဆံဟာမသိမသာေလးေခ်ာင္ေနတာကိုသိထားရပါမယ္ဒီအခ်က္ေလးေတြနဲ႕ဒူးရင္းသီးေကာင္းေကာင္းတလုံးေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါၿပီ