ဘဝရဲ႕ေျမဇာပင္ ေယာက္်ားစကားၾကမ္းေတာ့မိန္းမကႀကိတ္ငိုမိန္းမ စကားၾကမ္းေတာ့ေယာက္်ားကစိတ္တိုမိဘစကားၾကမ္းေတာ့ကေလးတို႔မွာႏွလုံးေသြးယိုတဲ့အဆင္မေျပတဲ့မိဘေတြရဲ႕ၾကားကေမြးဖြားလာတဲ့သားသမီးတစ္ေယာက္

ရဲခံစားခ်က္အလုပ္အကိုင္ကအဆင္မေျပေတာ့မိဘေတြကတစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ေတအျပစ္ေလးေတြ ျမင္လာၾကတယ္ဖခင္တစ္ေယာက္ကအလုပ္ဆင္မေျပစိတ္ညစ္ၿပီးအလုပ္ကျပန္လာခ်ိန္ေလးမွာစိတ္ညစ္ေျပေအာင္အရက္

ကေလးေသာက္တတ္လာတယ္မိခင္တစ္ေယာက္ကအဆင္မေျပတဲ့ၾကားကအရက္ေသာက္လာရမလားဆိုၿပီးစိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးနဲ႕ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုတယ္ဖခင္တစ္ေယာက္ကလည္းအရက္ရွိန္ေလးကရွိလာေတာ့မိန္းမေျပာဆိုတဲ့စကားကို

စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ၿပီးရိုက္နက္ပါေတာ့တယ္မိခင္ဖခင္ရဲ႕ရန္ပြဲေလးကိုၾကည့္ၿပီးေၾကာက္စိတ္အားငယ္စိတ္ေတြကသားသမီးေတြရဲ႕ရင္ထဲေရာက္လာပါေတာ့တယ္ၾကာလာေတာ့သားသမီးေလးေတြရဲ႕ရင္ထဲအနာတရေတြျဖစ္လာတယ္

ေၾကာက္စိတ္အားငယ္စိတ္ေတြပဲအၿမဲႀကီးစိုးေနတယ္မိသားစုတစ္ခုမွဘယ္ေလာက္ပဲအဆင္မေျပျဖစ္ေနပါေစသားသမီးေလးေတြရဲ႕ ေရွ႕မွာဘယ္ေတာ့မွရန္မျဖစ္မိပါေစနဲ႕သားသမီးေလးေတြရဲ႕ရင္ထဲဘယ္ေတာ့မွအနာတရျဖစ္ေအာင္မလုပ္

မိပါေစနဲ႕ကိုယ္သိပ္ခ်စ္တဲ့ကိုယ့္ရဲ႕သားသမီးေလးေတြရဲ႕ဘ၀ကိုအနင္းခံေျမဇာပင္ေလးတစ္ပင္ျဖစ္ေအာင္ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္မိပါေစနဲ႕ေမတၱာျဖင့္ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္