အတိုက္ကင္း၊စီးပြားတက္”နဘယံ”ဆရာ့မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ားအားလုံးမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစခင္ဗ်ားမည္သည့္ကိစၥတြင္မဆိုမိမိႀကိဳးစားသမွ်အရာမထင္၊မေအာင္ျမင္ျဖစ္ေနျခင္း၊ႏွောင့္ႏွေးႀကံ့ၾကာေနရျခင္းစသည့္

ေကာင္းက်ိဳးခံစားမႈတိုးတက္ဖို႔ရန္လမ္းပိတ္ေနျခင္းမ်ားမိသားစုအတြင္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးစိတ္ဝမ္းကြဲၿပီးမၾကာခဏရန္မ်ား ျပသနာတက္ေနျခင္းမိမိကိုယ္ခႏၱာကိုယ္(သို႔)လုပ္ငန္းစီးပြါးေရးတစ္ခုခုမွာအင္းတိုက္-ဓါတ္တိုက္-နတ္တိုက္

မေကာင္းေသာေအာက္လမ္းပေယာဂအတိုက္တစ္ခုခုႏွင့္ျပဳလုပ္ျခင္းခံေနရသလိုထင္ျမင္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊လက္ေတြ႕ခံစားေတြ႕ႀကဳံေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစမည္သည့္အႏွောင့္အယွက္မ်ားမွမဆို ေအာက္ေဖာ္ျပပါယၾတာကိုယုံၾကည္

စိတ္ခ်စြာလုပ္ေပးေနျခင္းအားျဖင့္ေဘးဘယကင္းစင္ၿပီးအစစအဆင္ေျပစိတ္ခ်မ္းသာကာစီးပြားတက္လာေစရန္အတြက္ပညာဒါနအျဖစ္မွ်ေဝၿပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ယၾတာစီရင္ျပဳလုပ္နည္းအနာအစာကင္းမဲ့ေသာ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

သံပုရာသီးအစစ္{၃}လုံးဝယ္ရပါမည္။ထိုသံပုရာသီးတစ္လုံးခ်င္းစီ၏အလုံးဝိုင္းေပၚတြင္ေဆာ့ပင္အျပာေရာင္အသုံးျပဳကာ”နဘယံ”ဟုသံပုရာသီး(၃)လုံးစလုံးတြင္တိက်ေသခ်ာစြာေရးရပါမယ္ေႂကြပန္းကန္ျပားသို႔စတီးပုဂံျပားအေသး

တစ္ခ်ပ္ထဲတြင္၄သံပုရာသီးမ်ားကိုစာလုံးမ်ားေပၚေနေအာင္ထည့္ပါၿပီးလွ်င္ထိုယၾတာအစီရင္ပန္းကန္ျပားကိုမိမိ၏အိမ္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သို႔မဟုတ္မိမိ၏လုပ္ငန္းလုပ္ရာေကာင္တာေပၚတင္ထားေပးပါဤအတိုက္ကင္းစင္စီးပြား

တက္ေစယၾတာကို(၇)ရက္သားသမီးမ်ားအားလုံးမည္သည့္ေန႕ရက္မွမဆိုစတင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္၅ရက္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ထိုယၾတာနည္းအတိုင္းကိုထပ္မံအသစ္ျပဳလုပ္ေပးေနရပါမယ္ယခင္သံပုရာသီးမ်ားကိုကြၽတ္ကြၽတ္အိတ္ေသး

တစ္လုံးထဲတြင္ထည့္ၿပီးသစ္ပင္ေအာက္ေျခတစ္ေနရာတြင္သြားေရာက္စြန့္ေပးရပါတယ္။ယခုဆရာဒါနျပဳတင္ျပေပးေသာယၾတာသည္အမွန္တကယ္ထိေရာက္ေသာေၾကာင့္ယုံၾကည္မႈရွိစြာျဖင့္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါကထင္မွတ္မထားဘဲ

အတိုက္အခိုက္ကင္းၿပီးစီးပြားတက္လာဘ္လာဘ႐ႊင္ေစရမည္မွန္တာေဟာ၍ေဟာတာမွန္ရမည္နကၡတ္ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာပညာရွင္ဆရာသိန္းထူး၇၂လမ္း၇၃လမ္းၾကားမႏၱေလၿမိဳ႕Ph-09259865571ခရစ္တစ္