လိပ္ေခါင္းအျမစ္ျပတ္ေဆးေဆးနည္း၁။သေျပသီး၃လုံး၂။ငရံ႕ပတူပင္တစ္ပင္သပြတ္ခါးသီးရင့္ရင့္၃လုံးကိုယူ၍အရည္ညွစ္ထားပါငရံ႕ပတူပင္တစ္ပင္လုံးအရိုးအ႐ြက္အျမစ္အားလုံးပါရမည္ကိုေနေျခာက္လွန္းမီးရွို႔၍ျပာခ်ပါသပြတ္ခါးသီးညွစ္၍

ရေသာအရည္ႏွင့္ငရံ႕ပတူပင္ျပာခ်၍ရေသာျပာမ်ားကို ေရာေမႊလိုက္ပါ ေဆးရပါၿပီ။ေဆးကိုၾကက္ေတာင္ျဖင့္ယူ၍ထြက္ေနေသာလိပ္ေခါင္းကိုလိမ္းေပးပါသုံးစြဲသူမ်ားေျပာျပခ်က္အရသားငံရည္မ်ားထြက္လာပါလိမ့္မည္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ပူစပ္စပ္ျဖစ္တတ္ပါသည္မေၾကာက္ပါႏွင့္၂ပါတ္အတြင္းလိပ္ေခါင္းမွာရႈံ႕၍အျမစ္ပါျပတ္သြားပါလိမ့္မည္အခ်ိဳ႕သူမ်ားကလိပ္ေခါင္းမွာေျခာက္၍ ေႂကြက်သြားသည္ဟုဆိုပါသည္။ ေဘးဥပါတ္လုံးဝမျဖစ္ပါဤေဆးသုံး၍ေဆးခန္း

ေရာက္သူမရွိသလို ေဘးဥပါတ္ျဖစ္သူဟူ၍ယေန႕တိုင္မျမင္ဖူးေသးပါပို၍ထိေရာက္ျမန္ဆန္လိုပါက ေဆးလိမ္းေနစဥ္ကာလအတြင္းတြဲဘက္ေဆးအေနျဖင့္ ကုန္းထိက႐ုံးပင္အ႐ြက္ကေလးမ်ားကိုခူး၍လက္သုတ္သုတ္စားေပးပါ

(သို႔) ျပဳတ္၍ေသာက္ပါဒါဆို၁၀ရက္ၾကာမည့္သူ၅ရက္ျဖင့္ေပ်ာက္ပါလိမ့္မည္အမွတ္သညာထဲကသဘာဝေဆးနည္းေလးတစ္ခုကို ေဝဒနာရွင္တို႔အား ေစတနာျဖင့္ေပ်ာက္ေစရန္ရည္သန္လွ်က္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါသည္ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာအသုံးျပဳၾကပါကုန္