ကားအဲယားကြန္းဖြင့္စီးသူမ်ားလိုက္နာသင့္သည့္အခ်က္သုံးခ်က္အဲယားကွန္းAirconသည္အခန္းတြင္းအပူခ်ိန္ကို စုပ္ယူေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျဖစ္သည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ေပၚခါစကေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားအတြက္သာအသုံးျပဳခဲ့ၿပီး

ေနာက္ပိုင္း ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္မွစကာကားမ်ားတြင္ပါအဲယားကြန္းတပ္ဆင္အသုံးျပဳလာနိုင္ခဲ့သည္ထိုစဥ္ကဇိမ္ခံဆလြန္းကားမ်ား၊ ေဈးႀကီးေပးဝယ္ရေသာကားအေကာင္းစားမ်ားတြင္သာတပ္ဆင္ေပးနိုင္ခဲ့ေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္ကားအႀကီးအေသးအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အဲယားကြန္းမပါေသာကားဟူ၍မရွိေတာ့ေပ။ကားအဲယားကြန္း၏ေကာင္းက်ိဳးမွာပူအိုက္ျခင္းေလလုံ၍အသက္ရႉက်ပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ သည့္အျပင္ မိုးတြင္းအခါမိုး႐ြာ၍ ကားမွန္ အလုံပိတ္ေမာင္းေသာအခါအတြင္းမွအပူေငြ႕ျပန္ၿပီးမွန္မ်ားမႈန္ဝါးကာျပင္ပသို႔ေကာင္းစြာမျမင္ရျခင္းကိုပါ

အကာအကြယ္ေပးသည္။မိုး႐ြာေသာအခါ ျပင္ပအေအးဓာတ္ ေၾကာင့္ လူ၏ကိုယ္မွ အေငြ႕မ်ားထြက္လာကာ အတြင္းမွန္မ်ားမႈန္ဝါးသြားလွ်င္အဲယားကြန္းမွ စုပ္ယူေပး သည့္အျပင္ အေအးဓာတ္ကို ထုတ္လႊတ္ေပးသျဖင့္ ကားစီးသူမ်ားမွာေအးၿပီးသက္ေသာင့္သက္သာစီးနိုင္သည္

သို႔ေသာ္အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အလြန္ေနပူျပင္းေသာအခ်ိန္ကားအဲယားကြန္းဖြင့္စီးသူမ်ားမွာ ေအးေနရာမွ ႐ုတ္တရက္တံခါးဖြင့္ၿပီးအဆင္းတြင္ ျပင္ပအပူရွိန္ေၾကာင့္႐ုတ္တရက္ တံခါးဖြင့္ၿပီးအဆင္းတြင္ျပင္ပအပူရွိန္ေၾကာင့္႐ုတ္တရက္မူးလာကာလဲက်သဴသတိလစ္သူ

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားတြင္အပူအေအးတုံ႕ျပန္မႈေၾကာင့္ဦးႏွောက္ေသြးေၾကာျပတ္ကာ ေသဆုံးရသူမ်ားရွိလာသည္အထိအႏၱရာယ္ႀကီးလာသည္ကို ေတြ႕ရွိလာရပါသည္။ညပိုင္းအဲယားကြန္းဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ခရီးသြားသူမ်ားတြင္လည္းပါးတစ္ျခမ္း႐ြဲ႕ျခင္း၊မ်က္ႏွာႏွင့္ကိုယ္တစ္ျခမ္း

ေလျဖတ္ျခင္းမ်ားပါ ေတြ႕ႀကဳံလာရျခင္းကိုမၾကာခဏ ေဆး႐ုံ၊ေဆးခန္းမ်ားတြင္ေတြ႕လာရပါသည္အျခားဆန႔္က်င္ဘက္အျဖစ္အပ်က္မွာ ေနပူထဲမွလာၿပီးအဲယားကြန္းဘတ္စ္ကားစီးသူသက္ႀကီး႐ြယ္အိုတစ္ဦးမွာကားထဲတြင္ပင္

သတိလစ္ၿပီးစကားေမးမရသျဖင့္ ကားေမာင္းသူႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ပို႔ေပးရာ အပူအေအး ဆန႔္က်င္ဘက္ေၾကာင့္ Heat Stroke ရၿပီးဦးႏွောက္ေသြးေၾကာေပါက္ကာအသက္ဆုံးရႈံးရေၾကာင္း၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဧၿပီလထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ဖတ္ရႈရသည္

အဲယားကြန္းကားစီးမည့္သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားက်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ေသြးတိုးေရာဂါအခံရွိသူမ်ားသတိထားသင့္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္႐ုတ္တရက္အပူအေအးအေျပာင္းအလဲသည္ဦးႏွောက္ေသြးေၾကာေပါက္ၿပီသတိလစ္ေလျဖတ္နိုင္သည္ကိုသတိထားၾကပါ

ကားအဲယားကြန္းဖြင့္စီးသူမ်ား၏အေနအထားကို ေလ့လာၾကည့္ ေသာအခါ(၁) ေနပူထဲမွကားထဲဝင္ၿပီးေနာက္အဲယားကြန္းဖြင့္စီးသူ(၂)ကားထဲမဝင္မီကပင္အဲယားကြန္းႀကိဳတင္ဖြင့္ထားေသာကားအတြင္းသို႔ ေနပူထဲမွလာၿပီးဝင္ထိုင္လိုက္သူ

(၃) ေနအိမ္မွ ကားအဲယားကြန္းဖြင့္စီးလာၿပီး ေနပူျပင္းေသာတစ္ေနရာအေရာက္တြင္ကားထဲမွအျပင္ထြက္လိုက္သူစသည္ျဖင့္အေျခအေနမတူကြဲျပားမႈသုံးမ်ိဳးကိုေတြ႕ရွိရပါသည္ထိုသူမ်ားတြင္အသက္ငယ္ေသးသူမ်ားမွာဘာမွမျဖစ္ေသာ္
လည္းအသက္ ၄၀ ေက်ာ္၊၅၀ႏွစ္အတြင္

သက္လတ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ေဝဒနာခံစားရေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။အသက္ ၆၀ ေက်ာ္၇၀ခန႔္လူႀကီးမ်ားမွာ ေခါင္းမူး႐ုံမက႐ုတ္တရက္လဲက်ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္းဦးႏွောက္ေသြးေၾကာျပတ္ျခင္းမ်ားပါ ျဖစ္နိုင္ပါသည္

အပူ၊အေအးဝိေရာဓိေၾကာင့္ကားအဲယားကြန္းဖြင့္စီးသူမ်ားလိုက္နာေစလိုသည့္အခ်က္သုံးခ်က္ကိုတင္ ျပလိုပါသည္(၁)ကားအဲယားကြန္းမဖြင့္မီစက္ႏွိုးၿပီး ကားမွန္တံခါးမ်ားအားလုံးခ်ထားပါ။ ျပင္ပေလဝင္ၿပီး ေနာက္မွ ကားအဲယားကြန္းကိုအနိမ့္ဆုံးမွစ၍ဖြင့္ပါထို႔ေနာက္မွ

မွန္မ်ားျပန္တင္ၿပီးစီးလွ်င္အပူအေအး႐ုတ္တရက္အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ေစနိုင္ပါ(၂)ေနပူခ်ိန္အဲယားကြန္းသုံးေသာကားျဖင့္အျပင္သြားလွ်င္ေရသန႔္ဗူးယူေဆာင္သြားပါေနပူျပင္သည့္ေနရာတြင္ကားရပ္ၿပီးအျပင္းသို႔မဆင္းမီေရကိုအေတာ္အသင့္ ေသာက္ၿပီးမွဆင္းလွ်င္

႐ုတ္တရက္ဦးႏွောက္သို႔ ေသြးေဆာင့္တက္ျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ပါသည္(၃)အဲယားကြန္းႀကိဳတင္ဖြင့္ထားသည့္ဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ားေပၚသို႔ေနပူထဲမွဝင္လွ်င္တက္စီးလွ်င္မတက္မီကႀကိဳတင္ၿပီးေရေအးေသာက္ထားပါအခ်ိဳလူႀကီးမ်ားသည္ကားေပၚတြင္ဆီးသြားခ်င္မည္စိုးသျဖင့္

ေရမေသာက္ဘဲခရီးသြားေလ့ရွိသည္မွာအမွားျဖစ္ပါသည္။ထို႔အတူပင္ညအိပ္ခ်ိန္တြင္အဲယားကြန္းဖြင့္အိပ္သူမ်ားမွာလည္းအိပ္ရာမဝင္မီ ေရေအးတစ္ခြက္ ေသာက္ၿပီးမွအိပ္လွ်င္ကိုယ္တြင္းအစာအိမ္မွအပူႏွင့္ ျပင္ပအဲယားကြန္းမွအေအးဓာတ္တို႔ဝိေရာဓိျဖစ္ျခင္းမွ

ကာကြယ္ရာေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္သုံးခ်က္ကိုသတိျပဳလိုက္နာျခင္းျဖင့္ အဲယားကြန္းကားစီးသူမ်ားအျပင္အဲယားကြန္းအခန္းျဖင့္အိပ္စက္သူမ်ားပါအပူအေအးဝိေရာဓိ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ေလျဖတ္ျခင္းဦးႏွောက္ ေသြးေၾကာျပတ္ျခင္းေဘးမွကင္းေဝးေစနိုင္ေၾကာင္း သတိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)၂၇.၄.၂၀၁၉။ မႏၱေလး ၿမိဳ႕credit