အလြယ္တကူအိမ္တြင္းခရမ္းသီးပင္စိုက္ပ်ိဳးနည္းခရမ္းပင္ဟာစတင္စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ကေနအသီးသီးခ်ိန္ထိရက္ေပါင္း၁၂၀ကေန၁၅၀ထိၾကာပါတယ္စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ၾကာေပမယ့္စိုက္ၿပီးသြားရင္လဲတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ထိဆက္လက္ခူးဆြတ္စားသုံးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေျမႀကီး၆၀%၊သဲ၂၀%၊သဘာဝေျမေဆြး၂၀%တို႔ကိုသမေအာင္ေရာေမႊပါပန္းအိုး၊ေရပုံးအဆင္ေျပရာအသုံးျပဳ၍စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ေအာက္ေျခတြင္ ေရထြက္မည့္အေပါက္သုံးေပါက္ခန့္ေဖာက္ပါၿပီးလွ်င္အိုး၏ ေအာက္ေျခရွိေရထြက္

ေပါက္ကိုဖုံး၍ေက်ာက္စရစ္ခဲအနည္းငယ္ခင္းပါေျမအေရာကိုအပင္စိုက္မည့္အိုးထဲသို႔ျဖည့္ပါအေစ့မ်ားကို ျဖန့္က်ဲၿပီးလွ်င္အေပၚမွေျမႀကီးအေရာကိုပါးပါးျပန္ဖုံးေပးပါေရေလာင္းေပးပါေရအမ်ားႀကီးမေလာင္းမိေစရန္သတိထားပါ

၆-၈ရက္ၾကာလွ်င္အပင္ေပါက္ေလးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕နိုင္ပါၿပီအပင္ေပါက္ေလးမ်ားအျမင့္(၄-၅)လက္မခန့္ေရာက္လွ်င္အိုးခြဲ၍အပင္သီးသန့္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္အသန္ဆုံးအပင္မ်ားကို ေ႐ႊးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္ႏွစ္ပါတ္တစ္ခါသဘာဝေျမၾသဇာေကြၽးနိုင္ၿပီးေတာ့တစ္ရက္ျခားတစ္ခါေလာက္

ေရေလာင္းေပးနိုင္ပါတယ္အပင္အနည္းငယ္ႀကီးလာရင္ေတာ့ ေနေရာင္ေကာင္းေကာင္းရတဲ့ေနရာမွာေျပာင္းေ႐ႊ႕စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္ေျမႀကီးကိုအၿမဲစိုစြတ္ေနေအာင္ထားေပးၿပီးအပင္အျမစ္မ်ားမပုပ္ေအာင္လို႔ေရပိုမေလာင္းမိေစရန္သတိထားရပါမယ္ရက္(၇၀-၈၀)ေလာက္ၾကာရင္အသီးျမင္ရပါၿပီျဖစ္ပါတယ္။