ကြမ္း႐ြက္ပင္ကိုအိမ္တြင္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားသင့္အိမ္မွာကြမ္းပင္ကိုဘယ္လိုစိုက္ပ်ိဳးၾကမလည္းကြမ္း႐ြက္ကိုစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေအးေသာေဒသတြင္ေနထိုင္ပါကႏွင္းက်မႈမွေရွာင္ရွားရန္ေဆာင္းရာသီ၌အိမ္တြင္းသို႔ေ႐ႊ႕စိုက္ဖို႔လိုပါတယ္

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူပိုမိုပူျပင္းသည့္ေဒသတစ္ခုတြင္စိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါကႏြေရာသီတြင္အထူးအထူးဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္အရိပ္ႏွင့္မၾကာခဏေရအလုံအေလာက္ေလာင္းေပး႐ုံျဖငိ့အဆင္ေျပနိုင္ပါတယ္။ကြမ္းၿခံမ်ားကိုအိုးမ်ားႏွင့္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ကြန္တိန္နာမ်ားတြင္တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါတယ္ေျမဆီလႊာလိုအပ္ခ်က္ကြမ္းပင္မ်ားသည္က်ယ္ျပန႔္ေသာေျမဆီလႊာတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးနိုင္ေသာ္လည္းႏုန္းေျမ၊ေျမႏု ေျမဆီလႊာမ်ားဟာ၎တို႔ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါ

တယ္က်ယ္ေသာအိုးတစ္လုံးအစားနက္ေသာအိုးတစ္လုံးလိုအပ္ပါတယ္ ေရေကာင္းေရသန႔္ရရွိရန္အတြက္အိုးေအာက္ေျခတြင္းရွိအေပါက္မ်ားကိုထားဖို႔လိုပ့တယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာသဲႏွင့္ ေျမေစး႐ႊံ႕ေစးမ်ားကိုထည့္နိုင္ပါတယ္ေရႏွင့္

ေနေရာင္ျခည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကြမ္းပင္သည္ေန႕စဥ္ေရေလာင္းရန္လိုအပ္ပါတယ္မိုးရာသီတြင္မလိုအပ္ပါစိုထိုင္းေသာေျမမွာေကာင္းစြာႀကီးထြားပါတယ္သို႔ေသာေရပိုလွ်ံမႈေၾကာင့္အျမစ္ပုပ္နိုင္သည့္ျပႆနာမ်ားကိုေရွာင္ရွားရန္

ေရေဖာက္ထုတ္ျခင္းနည္းျဖင့္သင့္ေတာ္ေသာေရကိုထိန္းသိမ္းသင့္ပါတယ္ကြမ္းသီးပင္မ်ားသည္အပူႏွင့္စိုစြတ္ေသာေလထုကိုႏွစ္သက္ပါတယ္အရိပ္အသင့္အတင့္ရွိေသာေဒသသည္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္နာရီအနည္းငယ္ေတာက္ပေသာ

ေနေရာင္ျခည္ကမနက္ခင္းတြင္အပင္မ်ားကိုကူညီပါလိမ့္မယ္ေနအလင္းေရာင္တိုက္ရိုက္မက်ေသာေနရာကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ေန႕လည္ခင္းျပင္းထန္ေသာေနေရာင္ျခည္က်ေရာက္ေသာေနရာမ်ားနဲ႕ေဝးေဝးမွာထားပါမ်ိဳးပြားျခင္းနည္းပညာ

14မွ15စင္တီမီတာထိရွည္ေသာဘယ္ပင္စည္မဆိုကိုေ႐ြးၿပီးဓားျဖင့္45ဒီဂရီေထာင့္က်ေအာင္ပိုင္းျဖတ္ပါ။ပင္စည္မွထိပ္ပိုင္းရွိအ႐ြက္မ်ားမွလြဲ၍က်န္ေသာအ႐ြက္မ်ားကိုဖယ္ရွားပါ။ေရအျပည့္ထည့္ထားေသာဖန္ခြက္ထဲသို႔ထိုပင္စည္ကို

ထည့္ပါအျမစ္မ်ားစတင္ေပၚလာသည္ႏွင့္ပင္စည္ကိုဖန္ခြက္မွထုတ္၍အိုးထဲသို႔ ေ႐ႊ႕ပါဖန္ခြက္ကိုေရပုံမွန္လဲေပးဖို႔မေမ့ပါႏွင့္ဓာတ္ေျမၾသဇာလိုအပ္ခ်က္မ်ား:ကြမ္းပင္မ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္မည္သည့္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ိဳးမလိုအပ္ပါ

အလြယ္တကူရရွိနိုင္သည့္ေျမေဆြးႏွင့္ႏြားေခ်းတို႔နဲ႕လုံေလာက္ပါတယ္ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ေရာဂါစီမံခန႔္ခြဲမႈအနီေရာင္ပိုးေကာင္ငယ္ေလးမ်ားဟာအပင္၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလႊမ္းမိုးနိုင္ပါတယ္၎တို႔ကိုကိုယ္ပိုင္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး

ႏွိမ္နင္းနိုင္ပါတယ္။ေဆးရည္ဆပ္ျပာႏွင့္ေရေရာစပ္နိုင္သည္မိုးရာသီတြင္ဖန္းဂတ္စ္ေရာဂါကူးစက္မႈသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ေရနည္းပါးေသာေၾကာင့္ေရွာင္ရွားနိုင္သည္ပန္းကန္ေဆးဆပ္ျပာရည္ႏွင့္ေရကိုေရာစပ္ျခင္းျဖင့္ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အရည္ပန္းကန္ဆပ္ျပာႏွင့္ေရေရာစပ္ကဲ့သို႔မိုးရာသီတြင္မိုးေရာဂါကူးစက္တတ္မႈကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ေရေလွ်ာ့ေလာင္းျခင္းျဖင့္ေရွာင္ရွားနိုင္ပါတယ္ရိတ္သိမ္းျခင္းအပင္အျမင့္ ၂ မီတာခန႔္သို႔ေရာက္ေသာအခါရိတ္သိမ္းျခင္းကိုစတင္နိုင္ပါတယ္။ အ႐ြက္မ်ားရိတ္သိမ္းေပးျခင္းက႐ြက္သစ္မ်ားတိုးပြားေစပါတယ္