ဗဟိုဘဏ္၏တလြဲစီမံခန႔္ခြဲမႈေၾကာင့္နိုင္ငံျခားေငြလဲ ျပင္ပေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ႀကီးထြားလာနိုင္ဟုဆိုနိုင္ငံျခားသုံးေငြေရာင္းဝယ္ခြင့္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိထားတဲ့ဘဏ္ေတြအပါအဝင္ဘဏ္မဟုတ္တဲ့ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕

နိုင္ငံျခားသုံးေငြေရာင္းဝယ္ရာမွာဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းရဲ႕၀.၅ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္းကသာ ေရာင္းဝယ္ရမယ္လို႔ထုတ္ျပန္ထားၿပီးေနာက္မွာေတာ့ျပင္ပမွာႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္ဝယ္ ေစ်းကြက္တခုေပၚေပါက္လာေနတယ္လို႔သိရပါတယ္

နိုင္ငံျခားသုံးေငြေရာင္းဝယ္ခြင့္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရစီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕သုံးသပ္ခ်က္အရဗဟိုဘဏ္ရဲ႕နိုင္ငံျခားသုံးေငြအေပၚ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈအလြဲအမွားေတြေၾကာင့္ ျပင္ပေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ကသာတျဖည္းျဖည္းနဲ႕ႀကီးထြား

လာေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္လက္ရွိမွာနိုင္ငံျခားေငြတရားဝင္ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရရွိထားတဲ့ ေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းသူ၊ဝယ္သူမရွိေတာ့လို႔ ေစ်းကြက္ကတျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ေပ်ာက္ေတာ့မယ့္အေျခအေနနဲ႕ႀကဳံေနရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္ဒီဇင္ဘာ၂၃ရက္

အရင္ေန႕နိုင္ငံျခားသုံးေငြေရာင္းဝယ္ေရးေစ်းကြက္မွာအေရာင္းအဝယ္အတြက္ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းအေပၚမူတည္ၿပီးဘဏ္အပါအဝင္ေငြလဲေကာင္တာေတြမွာထုတ္ျပန္ထားတဲ့ေစ်းႏႈန္းကအေမရိကန္

၁ ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာဝယ္ေစ်း၁၇၈၁က်ပ္နဲ႕ ေရာင္းေစ်း ၁၇၈၆က်ပ္သာရွိေပမယ့္ျပင္ပေစ်းကြက္မွာအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနတာက၁၉၀၀ နဲ႕၁၉၅၀အၾကားမွာရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္ေငြလဲေကာင္တာပိုင္ရွင္တဦးရဲ႕ေျပာျပခ်က္အရလက္ရွိ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေတာ့ဘဏ္နဲ႕ ေငြလဲေကာင္တာေတြကိုဗဟိုဘဏ္ကသူတို႔ရည္ၫႊန္းသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းနဲ႕သုညဒသမ၅ရာခိုင္ႏႈန္းပဲကြာၿပီးေရာင္းရမယ္လို႔သတ္မွတ္ထားတာေပါ့ေနာ္ျဖစ္တဲ့အခါဘဏ္နဲ႕ေငြလဲေကာင္တာေတြမွာေဒၚလာအေရာင္းအဝယ္

လုပ္ဖို႔ကပိုခက္သြားတာေပါ့ဘာေၾကာင့္လဲဆို ျပင္ပမွာ ေပါက္ေနတဲ့ေစ်းနဲ႕ ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္တဲ့ေစ်းနဲ႕ကကြာျခားခ်က္ရွိေနတာေလအဲ့ေတာ့ဘဏ္ေတြနဲ႕ ေငြလဲေကာင္တာေတြမွာဘယ္သူမွ်လာမေရာင္းၾကေတာ့ဘူးမေရာင္းတဲ့အတြက္

ဘဏ္နဲ႕ ေငြလဲေကာင္တာေတြမွာ ျပန္ေရာင္းစရာလည္းမရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္အဲ့ေတာ့လက္ရွိကေတာ့ဘဏ္နဲ႕ေငြလဲေကာင္တာေတြက ေဒၚလာအေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖို႔ကခက္ေနတာေပါ့အျပင္ပမွာပဲႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္ဝယ္ျဖစ္ေနၾကတယ္လို႔

ေျပာပါတယ္။ဗဟိုဘဏ္က ဒီဇင္ဘာလ၂၃ရက္ေန႕ယေန႕မွာဒီဇင္ဘာလရဲ႕၆ႀကိမ္ေျမာက္ ေရာင္းခ်မႈအျဖစ္ပ်မ္းမွ်ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း၁,၇၇၈ ေဈးၿပိဳင္ေလလံႏွင့္အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၅သန္းကို ေရာင္းခ်လိဳက္ပါတယ္ယခုေရာင္းခ်မႈ

အပါအဝင္ဒီဇင္ဘာလအတြင္းဗဟိုဘဏ္ကအေမရိကန္ေဒၚလာ၈၈သန္းအထိ ေရာင္းခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္ဒီဇင္ဘာ၂၃ရက္ေန႕အတြက္ ေငြလဲေကာင္တာတစ္ခုရဲ႕ေငြလဲႏႈန္းမွာထိုင္းေငြ ၁ဘတ္ကိုဝယ္ေစ်း၅၆က်ပ္နဲ႕ေရာင္းေစ်း၅၆.၇ က်ပ္

စကၤာပူ၁ ေဒၚလာကိုဝယ္ေစ်း၁၃၃၀က်ပ္နဲ႕ ေရာင္းေစ်း၁၃၅၀က်ပ္တ႐ုတ္ေငြေၾကး၁ယြမ္ကိုဝယ္ေစ်း၂၉၅က်ပ္နဲ႕ ေရာင္းေစ်း၃၀၀က်ပ္မေလးရွားေငြေၾကး၁ရင္းဂစ္ကိုဝယ္ေစ်း၄၂၀က်ပ္နဲ႕၄၂၈က်ပ္ရွိပါတယ္ဒီဇင္ဘာလ

၂၈ရက္ေန႕အတြက္ ျပည္တြင္းေ႐ႊေစ်းႏႈန္းမွာ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း ၁၆ ပဲရည္အေခါက္ေ႐ႊတက်ပ္သားအတြက္1815000က်ပ္၊၁၅ပဲရည္ျပည့္စပ္ေ႐ႊတက်ပ္သားကို1708200က်ပ္ရွိေနပါတယ္