အေကာင္းဆံုးယၾတာမ်ားဝင္ေငြမေကာင္းတဲ့အခါေခြ်တာသံုးစြဲတာအေကာင္းဆံုးယၾတာလမ္းသြားတဲ့အခါႀကီးမားတဲ့ဝီရိယထားျခင္းဟာအႏၲရာယ္ကင္းဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာရန္လိုေနတဲ့လူနဲ႔ဖက္ၿပိဳင္ၿပီးမျငင္းတာအေကာင္းဆံုးယၾတာေ

ဒါသထြက္စရာၾကံဳတဲ့အခါစိတ္ေျဖသာတဲ့ေနရာကိုေရွာင္ထြက္သြားျခင္းဟာအေကာင္းဆံုးယၾတာမနာလိုဝန္တိုစိတ္ကိုမေမြးေအာင္ကံကံရဲ႕အက်ိဳးလက္ခံႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားတာအေကာင္းဆံုးယၾတာစိတ္ေကာင္းထားျခင္း႐ိုးသားမႈရွိျခင္းဟာျကီး

ပြားရာႀကီးပြားေၾကာင္းအတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာအားလပ္ခ်ိန္မွာစာဖတ္တဲ့အက်င့္ကိုေမြးျမဴျခင္းဟာအသိအလိမၼာတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာကံဆိုးခ်ိန္မွာရတနာသံုးပါးကိုအထူးတလည္ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္တာသည္အေ

ကာင္းေတြေရာက္ေစဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာတစ္စံုတစ္ရာေကြ်းေမြးေပးအပ္သူကိုေက်းဇူးရွင္တစ္ဦးအျဖစ္မေမ့အပ္တာအေကာင္းဆံုးယၾတာသူ႔တာဝန္ကိုယ့္တာဝန္ကိုတိတိက်က်ခြဲျခားၿပီးတာဝန္ေက်ပြန္စြာလုပ္တာအေကာင္းဆံုးယၾ

တာေရွ႕ေနာက္ေျမာ္ျမင္တတ္တဲ့ပညာရွိလူႀကီးမိဘရဲ႕ဆိုဆံုးမမႈကိုလိုက္နာတာအေကာင္းဆံုးယၾတာမရေသးတဲ့ဥစၥာကိုအပူတျပင္းမေတာင္းတမလိုခ်င္တာစိတ္ခ်မ္းသာေစဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာတတ္ႏိုင္သေလာက္စုေဆာင္းသြားတာ

ဟာအနာဂတ္ခရီးအတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာဘဝအေရးနိမ့္တဲ့ကာလမွာစိတ္ဓါတ္ကိုၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ေအာင္သတိထားေမြးျမဴျခင္းဟာမိမိမပ်က္စီးဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာစီးပြားျဖစ္တဲ့အခါေအာက္ေျခမလြတ္ေအာင္သတိတရားနဲ႔ေနထိုင္

တာအေကာင္းဆံုးယၾတာငယ္စဥ္အခါပညာသင္ခ်ိန္မွာပညာတတ္ေရးတစ္ခုတည္းကိုေရွ႕ရႈ့ၿပီးတစိုက္မက္မက္ႀကိဳးစားျခင္းဟာေနာင္ေရးအတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာအခြင့္အလမ္းေပၚလာတဲ့အခါလံု႔လဝီရိယကိုေရွ႕တန္းတင္ၿပီးအမိအရဆုပ္ကိုင္

လိုက္ျခင္းဟာေအာင္ျမင္ႀကီးပြားဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာဘာကိုမွမစဥ္းစားပဲမလုပ္တာမေျပာတာေနာင္မွေနာင္တရတယ္ဆိုတဲ့အျဖစ္မ်ိဳးကိုမေရာက္ဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာသံုးႏိုင္တဲ့အေျခအေနရွိရက္နဲ႔စိတ္ကိုလႊတ္ေပးၿပီးအရမ္းမဲ့

မသံုးစြဲတာဟာေနာင္စိတ္ဆင္းရဲစရာမၾကံဳဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာေဘးရွိတဲ့စကားၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားကိုမဆိုျခင္းဟာေနာင္အခါျပႆနာအရႈပ္အရွင္းနဲ႔ရင္မဆိုင္ရဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာသူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္မွ်မွ်တတၾကည့္တာစ

ဥ္းစားတာလုပ္ကိုင္တာသည္ေရရွည္လက္တြဲဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာမႏိုင္တဲ့ဝန္ကိုမထမ္းတာဟာအသက္ရွည္ဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာမိမိကိုယ္ကိုအမွန္ရႈ့ေထာင့္မွေဝဖန္သံုးသပ္တာဟာေရွ႕ေလွ်ာက္ရမယ့္ဘဝခရီးမွာပန္းခင္း

လမ္းျဖစ္ဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာေဒါသကိုအျပင္မထြက္ေအာင္ထိန္းႏိုင္တာဟာအစစအရာရာျပႆနာနည္းပါးေစဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာေက်ာ္ျဖတ္ရတဲ့ဘဝခရီးမွအမွားမ်ားကိုဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီးခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္သြားတာေရွ႕ခရီးေ

ခ်ာေမာဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာအတိတ္ကိုျပန္ေတြးၿပီးလဲမပူေဆြးအနာဂတ္အေရးကိုလွမ္းေမွွ်ာ္ၿပီးလည္းမပူပန္ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာသာရပ္ၿပီးလုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာေတြကိုလုပ္ကိုင္သြားတာဟာတိုးတတ္ဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာ

အေကာင္းျမင္ဝါဒနဲ႔ဘဝခရီးကိုဆက္ျခင္းဟာအေကာင္းဆံုးယၾတာက်န္းမာေရးယိုယြင္းေစတဲ့အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈမူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔အရက္ေသစာကိုေရွာင္ရွားတာဟာအသက္ရွည္က်န္းမာေစဖို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးယၾတာေန႔စဥ္ဒီအခ်က္ကေ

လးေတြနဲ႔အညီက်င့္ၾကံေနထိုင္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ယၾတာဆိုတာအထူးေခ်စရာမလိုပါဘူး”လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္သူငယ္ခ်င္းတို႔ဒါ့ေၾကာင့္အဖိုးတန္တဲ့လူသားတစ္ေယာက္ဘဝကိုရဖို႔ေန႔စဥ္ယၾတာေခ်ၾကစို႔အဘမင္းသိခၤခရစ္တစ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here