အမ်ိဳးအစားဘူးသီး၏ပုံသ႑ာန္ကိုလိုက္၍ဘူးသပိတ္ဘူးလည္လွ၊ဘူးရွည္စကဘူးရွည္ ႏွင့္ဘူးေရမႈတ္ဟုအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ပါသည္ေရေျမရာသီဥတုဘူးသည္ေျမၾသဇာထက္ သန္ ေသာ ေျမတြင္ပိုမိုစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါသည္

ေျမအခ်ဥ္၊အငံဓာတ္(၆-၇)ၾကားတြင္ပိုမိုျဖစ္ထြန္းပါသည္။ပူ ႏြေးေသာရာသီဥတုကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီးအေအးဒဏ္ကိုအသင့္တင့္ခံနိုင္သည္သို႔ေသာ္ဆီးႏွင္းဒဏ္ကိုခံနိုင္ရည္မရွိပါေျမျပဳျပင္ျခင္းဘူးသည္စင္တင္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

စိုက္ပ်ိဳးေသာအပင္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေဘာင္တင္၍လည္းစိုက္နိုင္သည္။စိုက္ေဘာင္ေျမကို ေပါက္တူးျဖင့္ေပါက္ၿပီးေျမေဆြးႏွင့္သမေအာင္ေရာ၍စိုက္ေဘာင္ျပဳလုပ္ပါစိုက္ေဘာင္တစ္ေဘာင္လွ်င္အလ်ား(၅)ေပ၊အနံ(၃)ေပ၊အျမင့္(၁)ေပခန႔္

ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ေျမၾသဇာေကြၽးနည္းဘူးတစ္ဧကလွ်င္ ႏြားေခ်း(သို႔)သစ္ေဆြးေျမၾသဇာ တန္(၂၀ ၃၀)အထိလိုအပ္ၿပီးဓာတ္ေျမၾသဇာတစ္ဧကလွ်င္ယူရီးယား(၂၀) Kg ႏွင့္တီစူပါ(၂၄)Kgလိုပါသည္။စိုက္ေဘာင္မ်ား

ျပဳလုပ္ရာတြင္ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ေျမ ေဆြးမ်ားကိုသမေအာင္ေရာေပးရမည္တီစူပါဓာတ္ေျမၾသဇာကိုပထမအႀကိမ္(၂၀)kg ႏွင့္ ယူရီးယားေျမၾသဇာ(၁၀)kgကိုစိုက္ေဘာင္ျပဳလုပ္စဥ္ထည့္ေပးၿပီးေနာက္ က်န္(၁၀)kgကို

ဘူးပင္ ပန္းစပြင့္ခ်ိန္တြင္ထည့္ေပးရမည္။ပ်ိဳးေထာင္နည္းေျမေဆြးထည့္ထားေသာပလတ္စတစ္အိတ္တြင္ဘူးေစ့(၂)ေစ့ခန႔္ထည့္ၿပီးပ်ိဳးနိုင္သည္စိုက္ၿပီး(၁၀)ရက္ခန႔္ၾကာလွ်င္ ပ်ိဳးပင္ ေပါက္လာမည္။အပင္(၃-၄)႐ြက္ထြက္လွ်င္

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။စိုက္ပ်ိဳးနည္းဘူးပင္ကိုအထက္ျမန္မာျပည္၌ေမလႏွင့္ဇြန္လမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္မူေဆာင္းတြင္းပိုင္းေအာက္တိုဘာလတြင္အမ်ားအျပားစိုက္ပ်ိဳးပါသည္

စိုက္ပ်ိဳးနည္းမွာ ေျမ ေဆြး၊ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားသမေအာင္ေမႊထားေသာေျမကိုစိုက္ေဘာင္မ်ား ျပဳလုပ္၍စိုက္ပ်ိဳးပါသည္။စင္တင္စိုက္ပါကစိုက္ေဘာင္အလ်ား(၅)ေပ၊အနံ(၃)ေပ၊အျမင့္(၁)ေပခန႔္ေဘာင္ျပဳလုပ္ၿပီးဘူးေစ့မ်ားကို

တစ္က်င္းႏွင့္တစ္က်င္း(၁)ေပျခား၍တစ္က်င္းလွ်င္ ဘူးေစ့(၇)ေစ့စိုက္ရသည္ဘူးပင္မ်ားေပါက္လာလွ်င္ တစ္က်င္းလွ်င္(၂)ပင္ ခ်န္ထားလွ်င္ သင့္ေတာ္၏က်င္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးပါကအနက္(၁.၅)ေပ၊အနံ(၂)ေပ၊အလ်ား(၃)ေပရွိ

က်င္းမ်ားတူးၿပီးႏြားေခ်းႏွင့္ ေျမေဆြးဆတူေရာ၍က်င္းႏႈတ္မ္း၃-၄လက္မခန႔္အထိထည့္ၿပီးလွ်င္အေပၚမွ ေျမရိုးရိုးကိုဖို႔ရမည္တစ္က်င္းလွ်င္(၇-၈)ပင္ခန႔္စိုက္ရမည္အပင္ငယ္မ်ားတစ္ထြာခန႔္ျမင့္လာေသာအခါတစ္က်င္းလွ်င္

(၂)ပင္ခ်န္ၿပီးက်န္အပင္မ်ားကိုႏုတ္ပစ္ရမည္အပင္ကေလးမ်ားႏြယ္တက္နိုင္ရန္ဝါးျခမ္းေထာင္ေပးရမည္။အပင္ကေလးမ်ားလသားအထိအပင္ေျခရင္း ေပါင္းလိုက္ေပးရမည္။ဘူးကို ေမႏွင့္ဇြန္လမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သကဲ့သို႔

ေအာက္တိုဘာႏွင့္နိုဝင္ဘာလမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္တစ္ဧကလွ်င္မ်ိဳး ေစ့ႏႈန္းမွာ(၂-၃)ကီ လိုဂရမ္လိုအပ္ပါသည္။ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးနည္းအထက္ျမန္မာျပည္တြင္ဘူးကိုမိုးတြင္းတြင္ စိုက္ၾကသျဖင့္မိုးတစ္ပတ္ခန႔္ျပတ္သြားပါက

ေရေလာင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ေဆာင္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္မူ(၃)ရက္ျခားတစ္ႀကိမ္ ေရသြင္းေပးရန္လိုပါသည္ဘူးပင္ကေလးမ်ား တစ္လသားခန႔္ရွိလွ်င္ေပါင္းျမက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္

အသီးခူးဆြတ္နည္းဘူးသီးကို စိုက္ၿပီးေနာက္(၇၅ ၉၀)ရက္အၾကာတြင္စတင္ဆြတ္ခူးနိုင္သည္ရင့္လြန္းပါက ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ မေကာင္းသကဲ့သို႔ ႏုပါကလည္းအခါးဓာတ္ရွိ၏သို႔အတြက္ဘူးကိုမႏုမရင့္အေနေတာ္ခူးရ၏

တစ္ဧကလွ်င္ ေဘူးသီးလုံးရေ(၆၀၀၀)မွ(၈၀၀၀)အထိထြက္၏မွတ္ခ်က္က်ိဳင္းေကာင္ႏွင့္ပ်ပိဳးမ်ားကိုထိေရာက္စြာႏွိမ္နင္းရန္လိုအပ္ပါသည္ထိေရာက္စြာမႏွိမ္နင္းနိုင္ပါကအပင္ငယ္မ်ားေသေၾကပ်က္စီးနိုင္ပါသည္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဘူးပင္ကိုပိုးသတ္ ေဆးဖ်န္းပါကဒီဒီတီ၊ဘီအိပ္ခ္်စီ၊အင္ဒရင္းစေသာေဆးမ်ားမဖ်န္းသင့္ပါဘူးပင္အၫြန႔္စင္ေပၚေရာက္ပါကအၫြန႔္ျဖတ္ေတာက္ေပးပါသို႔မွသာ အၫြန႔္မ်ား စင္ေပၚျဖာတက္ၿပီး အသီးမ်ားပိုသီးပါမည္Credit