အရင္တစ္ေခတ္ကTVေၾကာ္ျငာမွာထက္ထက္မိုးဦးေခတ္ရွိခဲ့သလိုအခုအြန္လိုင္းေခတ္မွာျဖဴျဖဴေထြးမွျဖဴျဖဴေထြးျဖစ္ေနတာဘာေၾကာင့္လဲ စေတြ႕တုန္းကေကာ့လန္ကန္ကားအကနဲ႔ဟာသရယ္ရေပမဲ့မ်က္စိေနာက္တယ္ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မွုေတြခံရ

တယ္မေၾကာက္ဘူးေနာက္မတြန္႔ဘူးဆက္လွုပ္ရွားတယ္ေခတ္ေရစီးေၾကာင့္ေပါက္လာတဲ့တစ္ေတာ့ကိုပီပီျပင္ျပင္အသုံးခ်တယ္ကတာေတြအျပင္ဇာတ္လမ္းတိုေလးေတြသ႐ုပ္ေဆာင္တယ္ဓာတ္ဆီဓာတ္ဆံဇာတ္လမ္းလိုအမ်ားနဲ႔မတူတာေလးေတြေဆာ့တယ္ေမြးရပ္ဇာတိရြာကိုအေျခခံၿပီးစတိုရီေလးေတြရိုက္အက္က်ဴရယ္အီးဗန္႔ေလးေတြရိုက္ျပတယ္ေက်းလက္နဲ

႔ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ပရိတ္သတ္ေတြရလာတယ္မိဘေတြရြာကသက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကိုလွူဒါန္းမွုလုပ္တယ္ဒါနအားအေကာင္းဆုံးကမၻာ့နံပါတ္တစ္တိုင္းျပည္မွာတကယ္လုပ္တဲ့ဒါနျဖစ္လို့အားလုံးသာဓုေခၚတယ္လက္ခံၾကတယ္ၿမိဳ့ေပၚမရွိဆင္းရဲသူေတြကိုလွုတယ္လူေတြအားလုံးဝမ္းသာၾကတယ္ဝိုင္းအားေပးၾကတယ္အေရးႀကီးဆုံးတစ္ခုကရိုးသားမွု႔ေတြကိုအင္တာဗ်ဴ

းေတြမွာထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ရတယ္မရိုးသားမွုေတြမ်ားလြန္းတဲ့ေလာကမွာရွားပါးေနၿပီျဖစ္တဲ့ရိုးသားမွုေၾကာင့္အားေပးၾကတယ္ရိုးသားမွုရွိၿပီးကိုယ့္ကိုယ္ကိုဘဒန္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္နိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းရွိတယ္အခုလုပ္ငန္းရွင္ေတြ

ကေၾကာ္ျငာရိုက္ေပးဖို့အလုံးစုံအပ္တယ္သူ႔ဟာသူဇာတ္လမ္းေရးသူကိုယ္တိုင္သ႐ုပ္ေဆာင္သူ႔ေပ့မွာတင္ၾကည့္သူအေရအတြက္ကသန္းေက်ာ္ၾကည့္တယ္လိုက္ကကသန္းေက်ာ္ရွိတယ္ေၾကာျငာရွင္အတြက္လည္းေက်နပ္စရာရလဒ္ရတယ္အင္အရင္တစ္ေခတ္ကတီဗီြၾကာ္ျငာမွာထက္ထက္မိုးဦးေခတ္ရွိခဲ့သလိုအခုအြန္လိုင္းခတ္မွာျဖဴျဖဴေထြးေခတ္ျဖစ္လာမလားမသိဘူးေနာ္

အရင္တစ္ေခတ္ကTVေၾကာ္ျငာမွာထက္ထက္မိုးဦးေခတ္ရွိခဲ့သလိုအခုအြန္လိုင္းေခတ္မွာျဖဴျဖဴေထြးမွျဖဴျဖဴေထြးျဖစ္ေနတာဘာေၾကာင့္လဲစေတြ႕တုန္းကေကာ့လန္ကန္ကားအကနဲ႔ဟာသရယ္ရေပမဲ့မ်က္စိေနာက္တယ္ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မွုေတြခံရတယ္မေၾကာက္ဘူးေနာက္မတြန္႔ဘူးဆက္လွုပ္ရွားတယ္ေခတ္ေရစီးေၾကာင့္ေပါက္လာတဲ့တစ္ေတာ့ကိုပီပီျပင္ျပင္အသုံးခ်တ

ယ္ကတာေတြအျပင္ဇာတ္လမ္းတိုေလးေတြသ႐ုပ္ေဆာင္တယ္ဓာတ္ဆီဓာတ္ဆံဇာတ္လမ္းလိုအမ်ားနဲ႔မတူတာေလးေတြေဆာ့တယ္ေမြးရပ္ဇာတိရြာကိုအေျခခံၿပီးစတိုရီေလးေတြရိုက္အက္က်ဴရယ္အီးဗန္႔ေလးေတြရိုက္ျပတယ္ေက်းလက္နဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ပရိတ္သတ္ေတြရလာတယ္မိဘေတြရြာကသက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကိုလွူဒါန္းမွုလုပ္တယ္ဒါနအားအေကာင္းဆုံးက

မၻာ့နံပါတ္တစ္တိုင္းျပည္မွာတကယ္လုပ္တဲ့ဒါနျဖစ္လို့အားလုံးသာဓုေခၚတယ္လက္ခံၾကတယ္ၿမိဳ့ေပၚမရွိဆင္းရဲသူေတြကိုလွုတယ္လူေတြအားလုံးဝမ္းသာၾကတယ္ဝိုင္းအားေပးၾကတယ္အေရးႀကီးဆုံးတစ္ခုကရိုးသားမွု႔ေတြကိုအင္တာဗ်ဴးေတြမွာထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ရတယ္မရိုးသားမွုေတြမ်ားလြန္းတဲ့ေလာကမွာရွားပါးေနၿပီျဖစ္တဲ့ရိုးသားမွုေၾကာင့္

အားေပးၾကတယ္ရိုးသားမွုရွိၿပီးကိုယ့္ကိုယ္ကိုဘဒန္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္နိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းရွိတယ္အခုလုပ္ငန္းရွင္ေတြကေၾကာ္ျငာရိုက္ေပးဖို့အလုံးစုံအပ္တယ္သူ႔ဟာသူဇာတ္လမ္းေရးသူကိုယ္တိုင္သ႐ုပ္ေဆာင္သူ႔ေပ့မွာတင္ၾကည့္

သူအေရအတြက္ကသန္းေက်ာ္ၾကည့္တယ္လိုက္ကကသန္းေက်ာ္ရွိတယ္ေၾကာျငာရွင္အတြက္လည္းေက်နပ္စရာရလဒ္ရတယ္အင္အရင္တစ္ေခတ္ကတီဗီြၾကာ္ျငာမွာထက္ထက္မိုးဦးေခတ္ရွိခဲ့သလိုအခုအြန္လိုင္းခတ္မွာျဖဴျဖဴေထြးေခတ္ျဖစ္လာမလားမသိဘူးေနာ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here