တကယ္မွန္တယ္ေနာ္မယုံမရွိနဲ႔လက္ညႇိုးနဲ႔လက္သူႂကြယ္ဘယ္ဟာပိုရွည္သလဲလက္သူႂကြယ္ပိုရွည္ရင္နံပါတ္၁လက္ညႇိုးပိုရွည္ရင္နံပါတ္၂အရွည္ညီတူရင္နံပါတ္၃နံပါတ္၁သမားသည္႐ုပ္လွၿပီးဆြဲေဆာင္မွုရွိသည္စိတ္ထက္ၿပီးရန္လိုသည္စြန္႔စားလို

စိတ္ရွိသည္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းတတ္သည္ဝင္ေငြေကာင္းသည္နံပါတ္၂သမားသည္မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားသည္တစ္ဦးတည္းေနတတ္သည္အခ်စ္ေရးတြင္အုံ႔ပုန္းျဖစ္ၿပီးဖြင့္ဟေျပာေလ့မရွိတစ္ျခားလူ၏အခ်စ္ကိုေတာ့ျမတ္ျမတ္နိုးနိုးခံယူတတ္သ

ည္နံပါတ္၃သမားသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ရွိအခ်စ္ေရးမွာသစၥာရွိသည္လက္တြဲေဖၚကိုႏူ

းညံ့စြာၾကင္ၾကင္နာနာဆက္ဆံတတ္သည္ကဲသူငယ္ခ်င္းတို့ဘာနံပါတ္လဲကိုက္ညီရဲ့လားသင္ၾကည့္ၿပီးရင္ရွဲေပးၾကပါေဗဒင္ဝါသနာပါသူေတြအတြက္တင္ေပးတာပါ

တကယ္မွန္တယ္ေနာ္မယုံမရွိနဲ႔လက္ညႇိုးနဲ႔လက္သူႂကြယ္ဘယ္ဟာပိုရွည္သလဲလက္သူႂကြယ္ပိုရွည္ရင္နံပါတ္၁လက္ညႇိုးပိုရွည္ရင္နံပါတ္၂အရွည္ညီတူရင္နံပါတ္၃နံပါတ္၁သမားသည္႐ုပ္လွၿပီးဆြဲေဆာင္မွုရွိသည္စိတ္ထက္ၿပီးရန္လိုသည္စြန္႔စားလို

စိတ္ရွိသည္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းတတ္သည္ဝင္ေငြေကာင္းသည္နံပါတ္၂သမားသည္မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားသည္တစ္ဦးတည္းေနတတ္သည္အခ်စ္ေရးတြင္အုံ႔ပုန္းျဖစ္ၿပီးဖြင့္ဟေျပာေလ့မရွိတစ္ျခားလူ၏အခ်စ္ကိုေတာ့ျမတ္ျမတ္နိုးနိုးခံယူတတ္သ

ည္နံပါတ္၃သမားသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ရွိအခ်စ္ေရးမွာသစၥာရွိသည္လက္တြဲေဖၚကိုႏူး

ညံ့စြာၾကင္ၾကင္နာနာဆက္ဆံတတ္သည္ကဲသူငယ္ခ်င္းတို့ဘာနံပါတ္လဲကိုက္ညီရဲ့လားသင္ၾကည့္ၿပီးရင္ရွဲေပးၾကပါေဗဒင္ဝါသနာပါသူေတြအတြက္တင္ေပးတာပါ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here