မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္အဆင္မေျပျဖစ္ၿပီးကြဲမယ္လိုလိုျပတ္မယ္လိုလိုျဖစ္ေနပါသလားအိမ္ေထာင္ဖက္မွစိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ၿပီးအိမ္ကေနအေဝးတစ္ေနရာကိုထြက္သြား၍ျပန္မလာတာမ်ိဳးၾကံဳေနရလားအိမ္ေထာင္ဖက္ေၾကာင့္အၿမဲလိုလိုစိတ္ညစ္ေနရ၍စကားမ်ားရန္ျဖစ္တာမ်ိဳးအႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္ခံရတာမ်ိဳးေျခမၿငိမ္ျဖစ္ၿပီးေပြတာရႈပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ေနပါသလာ

းေနာက္မီးလင္းစနိႈက္ေက်ာ္ေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနရပါသလားအိမ္ေထာင္ဖက္မွမိမိအိမ္မိသားစုအေပၚဂ႐ုမစိုက္အေလးမထားၿပီးအေပါင္းအသင္းမတ္ေနပါသလားခ်စ္သူႏွင့္အဆင္မေျပေသာသူမ်ားလဲျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသင္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါက

ဤနည္းအတိုင္ယံုယံုၾကည္ၾကည္လုပ္ၾကည့္ပါေန႔နံအလိုက္ယၾတာမ်ားကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားေျကာက္ဖရံုသီးတစ္လံုးေပၚကမိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏နာမည္ကိုထံုးျဖင့္ေရးပါၿပီးလွ်င္ေၾကာက္ဖရံုသီးေပၚတြင္ဖေယာင္းတိုင္(၃တိုင္)ဆိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါ

၉ရက္တိတိနံနက္ေနမထြက္ခင္ျပဳလုပ္ပါတနလၤာသားသမီးမ်ားမိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏အက်ႌဝတ္ၿပီးသာတစ္ထည္ကိုယူ၍ေရေမႊးစြပ္ပါျပီးလွ်င္(သနပ္ခါး)ျဖင့္အက်ႌေပၚတြင္မိမိနာမည္ကိုေရးၿပီးမိမိအိပ္ေသာေခါင္းအံုးေအာက္တြင္ထားၿပီး(၂၁ရက္)တိတိထားၿပီးအိပ္ပါ

အဂၤါသားသမီးမ်ားပန္းသီးတစ္လံုးေပၚတြင္မိမိရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္၏နာမည္ကိုထံုးျဖင့္ေရးၿပီးဖေယာင္းတိုင္ခက္ႀကီးႀကီးတစ္တိုင္အေမႊးတိုင္(၃တိုင္)စ္ိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါအိမ္ဘုရားစင္ေပၚတြင္ျပဳလုပ္ပါ၈ရက္တိတိျပဳလုပ္ရမည္ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားပန္းအိုးတစ္လံုးထဲတြင္ေအာင္သေျပ၁၁ခက္သစၥာပန္း၅ခက္ၿပီးလွ်င္

မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုပန္းအိုးထဲထည့္ၿပီးမိမိအိပ္ခန္းေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ာ၁၁ရက္တိတိထားေပးပါနံနက္၇နာရီတြင္ျပဳလုပ္ပါျကာသပေတးသားသမီးမ်ားေျမအိုတစ္လံုးယူပါယူၿပီးလွ်င္အိမ္ေထာင္ဖက္၏ဆံပင္တစ္မွ်င္ဆန္းလက္တစ္ဆုတ္ႏွင္းဆီပန္းအနီေရာင္၅ပြင့္ထည့္ၿပီးပန္းကန္းျပာတစ္ခ်ပ္ျဖင့္

ပိတ္ပါၿပီးလွ်င္ဖေယာင္းတိုင္၅တိုင္စိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါအိမ္ဘုရားစင္တြင္ျပဳလုပ္ပါနံနက္၆:၀၀မွ၇:၀၀အတြင္းလုပ္ပါ၉ရက္တိတိျပဳလုပ္ရမယ္ေသာၾကာသားသမီးမ်ားမိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏အက်ႌတစ္ထည္ကိုေရစြတ္ၿပီးမိမိအိပ္ခန္းတံခါးေပၚတြင္ေရမညစ္ဘဲခိ်တ္ထားပါတစ္ရက္တစ္ခါမနက္၅:၀၀ကေနညေန၅:၀၀ခ်ိတ္ထားရမည္

တစ္ရက္တစ္ခါ၁၅ရက္တိတိျပဳလုပ္ရမည္စေနသားသမီးမ်ားပုလင္းခြံ့တစ္ခုထဲတြင္မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္တြဲ႐ိုက္ထားေသာဓာတ္ပံုတစ္ပံုပန္းအျဖဴေရာင္ာ(၁ပြင့္)ထည့္ပါၿပီးလွ်င္ထိုပုလင္းရဲ႕အပိတ္ကိုပိတ္ၿပီးအပိတ္ေပၚတြင္ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္စိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါမနက္၈နာရီတိကိုျပဳလုပ္ပါ

၁၀ရက္တိတိလုပ္ရမည္ဆရာဇြဲမင္းထက္မွေမတၱာေစတနာျဖင့္ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္ေရးသာသည္အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကိုဆရာႏွင့္တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ပါသည္ေ

ဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာဆရာဇြဲမင္းထက္ဖုန္း၀၉-၄၃၁၁၀၆၂၄ဘိုက္ဗာေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာဆရာဇြဲမင္းထက္မွတက္သည့္ပညာျဖင့့္ေအာက္ပါထိမိေသာယၾတာဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္အစီအမံမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္

မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္အဆင္မေျပျဖစ္ၿပီးကြဲမယ္လိုလိုျပတ္မယ္လိုလိုျဖစ္ေနပါသလားအိမ္ေထာင္ဖက္မွစိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ၿပီးအိမ္ကေနအေဝးတစ္ေနရာကိုထြက္သြား၍ျပန္မလာတာမ်ိဳးၾကံဳေနရလားအိမ္ေထာင္ဖက္ေၾကာင့္အၿမဲလိုလိုစိတ္ညစ္ေနရ၍စကားမ်ားရန္ျဖစ္တာမ်ိဳးအႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္ခံရတာမ်ိဳးေျခမၿငိမ္ျဖစ္ၿပီးေပြတာရႈပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ေနပါသလာ

းေနာက္မီးလင္းစနိႈက္ေက်ာ္ေၾကာင့္စိတ္ညစ္ေနရပါသလားအိမ္ေထာင္ဖက္မွမိမိအိမ္မိသားစုအေပၚဂ႐ုမစိုက္အေလးမထားၿပီးအေပါင္းအသင္းမတ္ေနပါသလားခ်စ္သူႏွင့္အဆင္မေျပေသာသူမ်ားလဲျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသင္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါကဤနည္းအတိုင္ယံုယံုၾကည္ၾကည္လုပ္ၾကည့္ပ

ါေန႔နံအလိုက္ယၾတာမ်ားကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားေျကာက္ဖရံုသီးတစ္လံုးေပၚကမိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏နာမည္ကိုထံုးျဖင့္ေရးပါၿပီးလွ်င္ေၾကာက္ဖရံုသီးေပၚတြင္ဖေယာင္းတိုင္(၃တိုင္)ဆိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါ၉ရက္တိတိနံနက္ေနမထြက္ခင္ျပဳလုပ္ပါ

တနလၤာသားသမီးမ်ားမိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏အက်ႌဝတ္ၿပီးသာတစ္ထည္ကိုယူ၍ေရေမႊးစြပ္ပါျပီးလွ်င္(သနပ္ခါး)ျဖင့္အက်ႌေပၚတြင္မိမိနာမည္ကိုေရးၿပီးမိမိအိပ္ေသာေခါင္းအံုးေအာက္တြင္ထားၿပီး(၂၁ရက္)တိတိထားၿပီးအိပ္ပါအဂၤါသားသမီးမ်ားပန္းသီးတစ္လံုးေပၚတြင္မိမိရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္၏နာမည္ကိုထံုးျဖင့္ေရးၿပီး

ဖေယာင္းတိုင္ခက္ႀကီးႀကီးတစ္တိုင္အေမႊးတိုင္(၃တိုင္)စ္ိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါအိမ္ဘုရားစင္ေပၚတြင္ျပဳလုပ္ပါ၈ရက္တိတိျပဳလုပ္ရမည္ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားပန္းအိုးတစ္လံုးထဲတြင္ေအာင္သေျပ၁၁ခက္သစၥာပန္း၅ခက္ၿပီးလွ်င္မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုပန္းအိုးထဲထည့္ၿပီးမိမိအိပ္ခန္းေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ာ၁၁ရက္တိတိထားေပးပါ

နံနက္၇နာရီတြင္ျပဳလုပ္ပါျကာသပေတးသားသမီးမ်ားေျမအိုတစ္လံုးယူပါယူၿပီးလွ်င္အိမ္ေထာင္ဖက္၏ဆံပင္တစ္မွ်င္ဆန္းလက္တစ္ဆုတ္ႏွင္းဆီပန္းအနီေရာင္၅ပြင့္ထည့္ၿပီးပန္းကန္းျပာတစ္ခ်ပ္ျဖင့္ပိတ္ပါၿပီးလွ်င္ဖေယာင္းတိုင္၅တိုင္စိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါအိမ္ဘုရားစင္တြင္ျပဳလုပ္ပါ

နံနက္၆:၀၀မွ၇:၀၀အတြင္းလုပ္ပါ၉ရက္တိတိျပဳလုပ္ရမယ္ေသာၾကာသားသမီးမ်ားမိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏အက်ႌတစ္ထည္ကိုေရစြတ္ၿပီးမိမိအိပ္ခန္းတံခါးေပၚတြင္ေရမညစ္ဘဲခိ်တ္ထားပါတစ္ရက္တစ္ခါမနက္၅:၀၀ကေနညေန၅:၀၀ခ်ိတ္ထားရမည္တစ္ရက္တစ္ခါ

၁၅ရက္တိတိျပဳလုပ္ရမည္စေနသားသမီးမ်ားပုလင္းခြံ့တစ္ခုထဲတြင္မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္တြဲ႐ိုက္ထားေသာဓာတ္ပံုတစ္ပံုပန္းအျဖဴေရာင္ာ(၁ပြင့္)ထည့္ပါၿပီးလွ်င္ထိုပုလင္းရဲ႕အပိတ္ကိုပိတ္ၿပီးအပိတ္ေပၚတြင္ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္စိုက္ၿပီးမီးထြန္းေပးပါမနက္၈နာရီတိကိုျပဳလုပ္ပါ၁၀ရက္တိတိလုပ္ရမည္

ဆရာဇြဲမင္းထက္မွေမတၱာေစတနာျဖင့္ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္ေရးသာသည္အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကိုဆရာႏွင့္တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ပါသည္ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာဆရာဇြဲမင္းထက္

ဖုန္း၀၉-၄၃၁၁၀၆၂၄ဘိုက္ဗာေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာဆရာဇြဲမင္းထက္မွတက္သည့္ပညာျဖင့့္ေအာက္ပါထိမိေသာယၾတာဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္အစီအမံမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here