ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ပု႐ြက္ဆိတ္လိုေတြးရမယ္အရမ္းေကာင္းတဲ့ဥပမာေလးပါAnt Philosophyအေၾကာင္းနန္းဖတ္ဖူးပါတယ္ပု႐ြတ္ဆိတ္ေတြကျဖစ္ေပၚလာတဲ့ျပႆနာကိုေျဖရွင္းတဲ့ခ်ိန္မွာအဓိကနည္းလမ္း(2)ခုရွိတယ္နံပါတ္1တစ္ခုက

Think Winter All Summerတဲ့ႏြေရာသီမွာေဆာင္းဘရာသီကိုအၿမဲသိတိရတယ္ျပႆနာကဘယ္ခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာမလဲဆိုတာမသိလို႔ပါနန္းတို႔ဘဝမွာပု႐ြတ္ဆိတ္ကိုေတြ႕ရင္သူတို႔ကအစာေတြသယ္ရင္သယ္ထားမယ္သို႔မဟုတ္အစာေတြ

ရွိတဲ့ေနရာကိုခ်ီတက္သြားရင္သြားေနတာကိုေတြ႕ရတယ္သူတို႔ေတြကအစာမရွာပဲနားေနတယ္ဆိုတာမရွိပါဘူး။ႏြေရာသီမွာအစာရွာတဲ့အလုပ္ကိုအသားကုန္လုပ္တတ္ၿပီးအစာေတြကိုသိုေလွာင္ထားတတ္တယ္။သူတို႔ရဲ႕အေတြးထဲမွာႏြေရာသီဆို

တာဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေက်ာ္သြားမွာပဲႏြေရာသီၿပီးရင္ ေဆာင္းရာသီကေရာက္လာမယ္လို႔သူတို႔ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပါတယ္။ေဆာင္းရာသီေရာက္လာတာပဲျဖစ္ျဖစ္သို႔မဟုတ္႐ုတ္တရက္မုန္တိုင္းဝင္ရင္သူတို႔အစာရွာထြက္လို႔မရဘူးလို႔ သူတို႔

ေတြးတယ္။ဒါေၾကာင့္ရာသီဥတုဘယ္လိုပဲေျပာင္းလဲပါေစသူတို႔စုေဆာင္းထားတဲ့အစာေတြေၾကာင့္သူတို႔အသက္ရွင္ဖို႔စိတ္ပူစရာမလိုေတာ့ပါဘူးဒါေၾကာင့္အေကာင္းဆုံးအေျခအေနမွာမထင္မွတ္တဲ့အဆိုးဆုံးအေျခအေနအတြက္အဆင္သင့္ျဖစ္

ေအာင္အၿမဲျပင္ဆင္ပါနံပါတ္(2)အခ်က္ကThinkSummerAllWinterပါပဲေဆာင္းရာသီမွာႏြေရာသီကိုသတိရပါအခြင့္အေရးကိုအၿမဲတမ္းေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတယ္ေဆာင္းရာသီမွာပဲျဖစ္ေစအကယ္၍ရာသီဥတုက႐ုတ္တရက္ ေကာင္းလာ

ၿပီးေနေကာင္းေကာင္းထြက္တဲ့ေန႕မွာပု႐ြတ္ဆိတ္ေတြကခ်က္ခ်င္းအစာရွာထြက္တတ္ပါတယ္သူတို႔ကအၿမဲတမ္းအဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္တတ္ပါတယ္အခြင့္အေရးကိုလက္လႊတ္ဆုံးရႈးမႈမခံဘူးဒါေၾကာင့္ပု႐ြတ္ဆိတ္ေတြကဘယ္ေလာက္

ဆိုး႐ြားတဲ့အေျခအေနမွာမဆိုအသက္ရွင္နိုင္တဲ့သတၱဝါျဖစ္ပါတယ္။ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္အလုပ္ေတြေကာင္းတဲ့ခ်ိန္၊စီးပြား ေရးေကာင္းတဲ့ခ်ိန္မွာမ်ားေသာအားျဖင့္တျခားအေျခအေနကိုမေတြးခဲ့ပါဘူးေကာင္းေနတာပဲအဆင္ေျပေနတာပဲဆိုၿပီးတစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ကုန္ဆုံးသြားပါတယ္

နန္းေတြးၿပီးေၾကာက္ခိုင္းတာမဟုတ္ပါဘူးေတြးၿပီးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေစခ်င္တာပါပု႐ြက္ဆိတ္ေတြလိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါဘာကိစၥမွာပဲျဖစ္ျဖစ္သူမ်ားထက္ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ေတာ့သူမ်ားထက္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေအာင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမွာပဲ