ငါးသေလာက္ေပါင္းနည္းပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားငါးသေလာက္(၂)ေကာင္ဆီ၂၀က်ပ္သားငံျပာရည္၂ဇြန္းရွာလကာရည္၁ခြက္ဆားသၾကားင႐ုတ္ပြေျခာက္ခ်င္းျကက္သြန္နီၾကက္သြန္ျဖဴခရမ္းခ်ဥ္သီးမွည့္ျပဳလုပ္ပုံဒန္အိုးႀကီး၏ေအာက္ေျခတြင္ဝါးေခ်ာ

င္း(သို႔မဟုတ္)ျကံေခ်ာင္း(သို႔မဟုတ္)စပါးလင္ေခ်ာင္းမ်ားခင္းပါငါးအသားတုံးရွိအသားမ်ားပုံစံမပ်က္ေစရန္ေယာက္မျဖင့္မေမႊရပါအိုးကိုသာအသာအယာလႈပ္ေပးပါငါးသေလာက္ကိုအညစ္အေၾကးသန့္စင္ေရေဆးၿပီး၃ပိုင္းပိုင္းပါဆီငံျပာရည္ရွာ

လကာရည္ဆားသၾကားတို႔ျဖင့္နာနာနယ္ၿပီးႏွစ္နာရီခန့္ႏွပ္ထားပါခရမ္းခ်ဥ္သီးကိုအေစ့ထုတ္ၿပီးေရျဖင့္ျပဳတ္ကာအႏွစ္တိုက္ထားပါဒန္အိုးႀကီး၏ေအာက္ေျခတြင္ဝါးေခ်ာင္း(သို႔)ႀကံေခ်ာင္း(သို႔)စပါးလင္ေခ်ာင္းမ်ားကိုအိုးဖင္ႏွင့္ကြက္တိခင္းထည့္

ပါ၄င္းေအေပၚမွေနကာငါးသေလာက္မ်ားကိုျဖန့္ထည့္ကာအေပၚမွေရ၃လက္မခန့္ဖုံးသည္အထိထည့္ပါဒယ္အိုးတစ္ခုထဲတြင္င႐ုတ္ပြေျခာက္ၾကက္သြန္ျဖဴၾကက္သြန္နီေထာင္းထားသည္မ်ားကိုဆီသတ္ၿပီးဆီသတ္ထားသည့္ဆီမ်ားကိုငါးသေလာက္

မ်ားေပၚသို႔ေလာင္းထည့္ပါအဖုံးလုံေအာင္အုပ္ၿပီးမီးေအးေအးျဖင့္တည္ပါေရခန္းလွ်င္ငါးခေါင်း၈ိုးကိုစမ္းၾကည့္ပါမႏူးေသးလွ်င္ေရႏြေးအနည္းငယ္ထည့္ၿပီးႏူးသည္အထိျပန္ေပါင္းပါဆီျပန္ခါနီးတြင္ခရမ္းခ်ဥ္သီးအႏွစ္မ်ားကိုထည့္ၿပီးအိုးကိုလႈပ္ေပးပါခရစ္တစ္ပါ။

ငါးသေလာက္ေပါင္းနည္းပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားငါးသေလာက္(၂)ေကာင္ဆီ၂၀က်ပ္သားငံျပာရည္၂ဇြန္းရွာလကာရည္၁ခြက္ဆားသၾကားင႐ုတ္ပြေျခာက္ခ်င္းျကက္သြန္နီၾကက္သြန္ျဖဴခရမ္းခ်ဥ္သီးမွည့္ျပဳလုပ္ပုံဒန္အိုးႀကီး၏ေအာက္ေျခတြင္ဝါးေခ်ာ

င္း(သို႔မဟုတ္)ျကံေခ်ာင္း(သို႔မဟုတ္)စပါးလင္ေခ်ာင္းမ်ားခင္းပါငါးအသားတုံးရွိအသားမ်ားပုံစံမပ်က္ေစရန္ေယာက္မျဖင့္မေမႊရပါအိုးကိုသာအသာအယာလႈပ္ေပးပါငါးသေလာက္ကိုအညစ္အေၾကးသန့္စင္ေရေဆးၿပီး၃ပိုင္းပိုင္းပါဆီငံျပာရည္ရွာ

လကာရည္ဆားသၾကားတို႔ျဖင့္နာနာနယ္ၿပီးႏွစ္နာရီခန့္ႏွပ္ထားပါခရမ္းခ်ဥ္သီးကိုအေစ့ထုတ္ၿပီးေရျဖင့္ျပဳတ္ကာအႏွစ္တိုက္ထားပါဒန္အိုးႀကီး၏ေအာက္ေျခတြင္ဝါးေခ်ာင္း(သို႔)ႀကံေခ်ာင္း(သို႔)စပါးလင္ေခ်ာင္းမ်ားကိုအိုးဖင္ႏွင့္ကြက္တိခင္းထည့္

ပါ၄င္းေအေပၚမွေနကာငါးသေလာက္မ်ားကိုျဖန့္ထည့္ကာအေပၚမွေရ၃လက္မခန့္ဖုံးသည္အထိထည့္ပါဒယ္အိုးတစ္ခုထဲတြင္င႐ုတ္ပြေျခာက္ၾကက္သြန္ျဖဴၾကက္သြန္နီေထာင္းထားသည္မ်ားကိုဆီသတ္ၿပီးဆီသတ္ထားသည့္ဆီမ်ားကိုငါးသေလာက္

မ်ားေပၚသို႔ေလာင္းထည့္ပါအဖုံးလုံေအာင္အုပ္ၿပီးမီးေအးေအးျဖင့္တည္ပါေရခန္းလွ်င္ငါးခေါင်း၈ိုးကိုစမ္းၾကည့္ပါမႏူးေသးလွ်င္ေရႏြေးအနည္းငယ္ထည့္ၿပီးႏူးသည္အထိျပန္ေပါင္းပါဆီျပန္ခါနီးတြင္ခရမ္းခ်ဥ္သီးအႏွစ္မ်ားကိုထည့္ၿပီးအိုးကိုလႈပ္ေပးပါခရစ္တစ္ပါ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here