သင္ေနတဲ့အိမ္သို႔အခန္းမွာဒီအခ်က္(၄)ခ်က္ရွိေနရင္အျမန္ဆုံးျပင္လိုက္ပါအရာရာတိုင္း၊ပစၥည္းတိုင္းမွာစြမ္းအင္ေတြရွိေနပါတယ္သင့္အိမ္မွာရွိတဲ့ပစၥည္းေတြထဲမွာသင့္အိမ္ကိုလာဘ္တိတ္ေစသလိုသင့္ကိုလည္းဘုန္းကံနိမ့္ေစတဲ့ပစၥည္းေတြရွိ

ပါတယ္။ဘာေတြလဲဆိုတာကိုေတာ့ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္၁-ရႈပ္ပြေနျခင္းသင့္အိမ္ကိုရႈပ္ပြညစ္ပတ္ေနေအာင္ထားတာ၊အမွိုက္ေတြ၊ ဖုန္ေတြမရွင္းတာ၊ပင့္ကူမွ်င္ေတြမရွင္းတာပန္းကန္ေတြမေဆးပဲပုံထားတာမ်ိဳး၊အဝတ္အစားေတြလည္း

ေသခ်ာမေခါက္ပဲျပန႔္က်ဲရႈပ္ပြေနတာမ်ိဳးေတြ၊ပစၥည္းေတြကသူ႕သူ႕ေနရာနဲ႕သူရွိမေနပြညစ္ပတ္ေနတာမ်ိဳးေတြကသင့္အိမ္ကိုလာဘ္တိတ္ေစသလို၊ဘုန္းကံနိမ့္ေစပါတယ္။၂-အနံ႕အသက္ဆိုးျခင္းသင့္အိမ္ကေလထုကလည္းသင့္အေပၚကိုအမ်ားႀကီး

သက္ေရာက္နိုင္ပါတယ္။သင့္အိမ္မွာအနံ႕အသက္ေတြမေကာင္းတာ၊အဝတ္အစားမွိုေစာ္ေတြနံေနတာဒါမွမဟုတ္အမွိုက္နံ႕ေတြနဲ႕တျခားမေကာင္းတဲ့အနံ႕ေတြအားလုံးဟာသင့္အိမ္ကိုလာဘ္တိတ္ေစၿပီးဘုန္းကံနိမ့္ေစတာေၾကာင့္သင့္အိမ္

ျပတင္းေပါက္ေတြကိုဖြင့္ၿပီးေလေကာင္းေလသန႔္ရေအာင္လုပ္တာ၊အေမႊးနံ႕ေတြျဖန္းေပးတာမ်ိဳးေတြကိုအၿမဲတမ္းလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္၃-ပစၥည္းအပ်က္ေတြထားျခင္းသင့္အိမ္မွာအက္ေနတဲ့မွန္ေတြ၊က်ိဳးေနတဲ့ခ်ိတ္ေတြ၊အကၤ်ီအၿပဲေတြကအစ

မထားသင့္ပါဘူးဒီလိုမေကာင္းေတာ့တဲ့အရာေတြကိုဆက္လက္သိမ္းထားတာဟာအိမ္ကိုလာဘ္တိတ္ေစတဲ့အျပင္ဘုန္းကံကိုလည္းနိမ့္ေစနိုင္လို႔ပါ၄-ဘုရားတရားမလုပ္ျခင္းသင့္အိမ္မွာသင္ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားကိုေလးနက္စြာျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။က်မ္းစာ၊ဘုရားစာေတြကိုအသံထြက္ၿပီး

႐ြတ္ဖတ္တာ၊ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳတာေတြ၊အိမ္ကို ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးျခင္းေတြကိုေန႕စဥ္မပ်က္မကြက္ျပဳလုပ္ရပါမယ္ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့သင့္အိမ္ကိုမေကာင္းတဲ့ဝိညာဥ္ဆိုးေတြအျပင္တျခားေသာကံနိမ့္မႈေတြ၊လာဘ္တိတ္မႈေတြကတံခါးမရွိ၊ဓားမရွိဝင္လာနိုင္ၿပီးသင့္ရဲ႕ဘုန္းကံေတြကိုနိမ့္ေစနိုင္လို႔ပါပဲ