ထိုင္းကိုသြားရင္ဒါေလးေတြေတာ့သတိထားေစခ်င္တယ္မဲေဆာက္မယ္ဆိုင္ကေနဗန္ေကာက္ကိုတက္လာရင္ဟိုင္းေဝးေျပးတဲ့ဘတ္စ္ကားယာဥ္ႀကီးေတြဂိတ္ဆုံးတဲ့ေနရာက ေမာ္ခ်စ္ဂိတ္ဗန္ေကာက္ျဖစ္ပါတယ္ဘတ္စ္ကားရပ္နားတဲ့

ေနရာေတြမွာဆိုင္ကယ္ကားအငွားယာဥ္ေမာင္းသူေတြကဘယ္သြားမလဲဘယ္လာမလဲကားရွိတယ္ဆိုင္ကယ္ရွိတယ္ဆိုၿပီးအလုအယက္လာေခၚေလ့ရွိတဲ့ေနရာမွာသတိထားဖို႔လိုပါတယ္။အဲဒီလိုကားရပ္ၿပီဆိုအလုအယက္လာေခၚတဲ့

လူအုပ္စုထဲမွာမွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႕လုပ္စားေနတဲ့သူထက္ဝိသမေလာဘသမားေတြကပိုမ်ားပါတယ္အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ထဲခရီးသြားေနရင္ပိုဆိုးပါတယ္ဆိုင္ကယ္သမားေတြကအိတ္ကိုအလုအယက္ဆြဲယူတတ္ၿပီး

ဆိုင္ကယ္ေပၚအတင္းလိုက္ခိုင္းေအာင္ ေခၚယူေလ့ရွိပါတယ္ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားေတြထဲမွာအငွားဆိုင္ကယ္အကၤ်ီဝတ္ထားတဲ့သူေတြရွိသလိုအငွားဆိုင္ကယ္အကၤ်ီမဝတ္တဲ့သူေတြရွိပါတယ္သူတို႔ေခၚရာေနာက္လိုက္သြားမိၿပီးဆိုရင္

မီတာ၁၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ခရီးကိုပတ္ေမာင္းၿပီးမတန္မရာ ေတာင္းေလ့ရွိပါတယ္ေမာ္ခ်စ္ဂိတ္ဗန္ေကာက္ဟိုင္းေဝးေျပးတဲ့ဘတ္စ္ကားယာဥ္ႀကီးေတြရပ္တဲ့ေနရာကဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ျပင္မွာျဖစ္ေနေပမယ့္ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ေနရာအစုံကိုသြားလို႔ရတဲ့

အမ်ားျပည္သူစီးဘတ္စ္ကားဝင္းရွိတယ္ဗင္ကားဂိတ္ရွိတယ္ဘယ္သူကိုမွေမးစရာမလိုေအာင္ ကားဆင္းတဲ့ေနရာနဲ႕အနီးတဝိုက္မွာပဲရွိပါတယ္မဲေဆာက္ကလာတဲ့ဘတ္စ္ကားထဲမွာျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြပါလာတတ္ၿမဲျဖစ္တာေၾကာင့္

အဲဒီဆိုင္ကယ္ကားကယ္ရီသမားေတြက လူအေနအထားကိုၾကည့္ၿပီး ေခၚယူပါတယ္။ ျမန္မာမွန္းေသခ်ာသိၿပီးဆိုရင္ၿခိမ္းေျခာက္ေခၚတာမ်ိဳးလဲရွိပါတယ္ကားကယ္ရီသမားေတြဆိုရင္လဲမီတာနဲ႕မဟုတ္ဘဲအေၾကာင္းမ်ိဳးစုံေျပာၿပီး

ပုတ္ျပတ္ငွားခိုင္းတာေတြလုပ္တတ္ပါတယ္ကိုခ်စ္ဇြဲကပင္ေျမကြင္းဆင္းစုံစမ္းေတာ့ ေမာ္ခ်စ္ဗန္ေကာက္ကားဝင္းရွိဆဲဗင္းေရွ႕မွာအလိမ္ခံထိထားတဲ့အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလး၅-၆ဦးကိုေတြ႕ရတယ္မီတာ၁၀၀ ေလာက္သာရွိတဲ့

ခရီးကိုတစ္ေယာက္ဆိုင္ကယ္ခ၂၀၀၊တစ္ေယာက္က၁၀၀၊တစ္ေယာက္က၈၀ဘတ္ျဖင့္ဆိုင္ကယ္သမားလိမ္ၿပီးယူသြားၾကတယ္က်မကားစီးလာၿပီး ေမာ္ခ်စ္မွာဆင္းတယ္ဘတ္စ္ကားေပၚကဆင္းေတာ့တကၠစီကားဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားေတြကဘယ္သြားမလဲဘယ္သြားမလဲလာေမးၾကတယ္

က်မကဖလန္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ေျပာတယ္အဲဒါနဲ႕ဗင္ကားသမားအေယာင္ေဆာင္ၿပီး ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားကလာလာဗင္ကားရွိတဲ့ေနရာကိုဆိုင္ကယ္နဲ႕သြားရမယ္လို႔ေျပာၿပီး၊ က်မအိတ္ကိုအတင္းဆြဲယူသြားၿပီးသူ႕ဆိုင္ကယ္အေရွ႕မွာတင္လိုက္တယ္။

အဲဒီေနာက္ဟိုပတ္ေမာင္းဒီပတ္ေမာင္းနဲ႕မဖြင့္ေသးတဲ့ဗင္ကားဂိတ္ကားသြားရပ္ေပးတယ္သူရပ္ေပးတဲ့ေနရာကဆဲဗင္းရွိတယ္အဲဒီဆဲဗင္းေရွ႕မွာလဲလူ၄-၅ ေယာက္ကက်မလိုပဲအလိမ္ခံထိတဲ့သူေတြကို ေတြ႕ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဗန္ေကာက္ကိုတက္လာၿပီဆိုရင္မျဖစ္မေနဆိုင္ကယ္စီးရမယ္ဆိုရင္ ေမာ္ခ်စ္ဂိတ္ရဲ႕အဝင္ေပါက္အထြက္ေပါက္တိုင္းမွာဆိုင္ကယ္ကယ္ရီဂိတ္ရွိပါတယ္လာေခၚတဲ့အုပ္စုထဲမွာအငွားယာဥ္အက္်ီဝတ္ထားရင္လဲမယုံၾကပါနဲ႕၊

ေနာက္တခ်က္သတိထားလို႔ရတာကကိုယ္စီးတဲ့ကားဆိုင္ကယ္နံပါတ္ျပားကို ေသခ်ာၾကည့္ပါလိုင္စင္ရလူပို႔ဆိုင္ကယ္ကားနံပါတ္ျပားေတြအဝါေရာင္ျဖစ္ရပါမယ္အျဖဴေရာင္နံပါတ္ျပားဆိုရင္အိမ္သုံးအတြက္ပါကိုခ်စ္ဇြဲကပင္ေျမ