ေအာ္တိုဂီယာအသုံးျပဳသူမ်ားျမင့္မားေသာေတာင္အတက္မ်ားတြင္အဲယားကြန္းမဖြင့္ပါႏွင့္၊ေတာင္တက္ရန္အတြက္Secondဂီယာျဖစ္ေသာS,2တို႔ျဖင့္သာေတာင္တက္ပါDသာပါေသာ ေအာ္တိုကားမ်ားတြင္Manual ေျပာင္း၍

တက္သင့္ပါသည္ဒီဇယ္Pickupကားမ်ားႏွင့္Manualဂီယာသုံးအိမ္သုံးကားငယ္မ်ားတြင္ဂီယာကိုႀကိဳေဒါင္းပါမနိုင္ေသာဂီယာႏွင့္အတင္းဆြဲတက္ပကManualဂီယာကာမ်ားတြင္ကလပ္ပလိတ္ျပားမ်က္ႏွာျပင္မ်ားေခ်ာ္တတ္ပါသည္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ျမင့္မားေသာေတာင္အဆင္းတြင္လည္း ေအာ္တိုဂီယာျဖစ္ေစManual ဂီယာျဖစ္ေစဂီယာႀကီးျဖစ္ေသာS,2စေသာဂီယာႀကီးျဖင့္အနည္းဆုံးဆင္းပါအဆင္းရွည္ေသာ ေတာင္ဆင္းမ်ားတြင္ဂီယာအေသးျဖစ္ေသာ3,4,D ျဖင့္ဆင္းၿပီး

ဘရိတ္အားၾကာရွည္စြာေမွးထားပါကေတာင္ဆင္းတြင္ဘရိတ္ေပ်ာက္တတ္ပါသည္ဘရိတ္ေပ်ာက္ပါကဘရိတ္ေအာက္က်ကာမမိေတာ့ပါဘရိတ္ေပ်ာက္ခဲ့ပါကမစိုးရိမ္ပဲဂီယာျဖင့္ထိန္းရပ္ကာရပ္ၿပီးနာရီဝက္ေက်ာ္ခန့္နားလိုက္ပါကဘရိတ္

နဂိုကဲ့သို႔အေပၚျပန္တက္ကာေကာင္းသြားပါလိမ့္မည္ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္းမ်က္ကြယ္ေကြ႕မ်ားတြင္ဟြန္းတီးရန္မေမ့ပါႏွင့္ဟြန္းသံသည္က်ဥ္းေျမာင္းေသာေတာင္ေကြ႕မ်ားတြင္ႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္အႏၱရယ္ကာကြယ္နိုင္ပယသည္ေတာင္တက္

ေတာင္ဆင္းေခ်ာက္ကမ္းပါးနားကားခ်င္းကပ္ေရွာင္ရာ၌ေဘးကာတန္းႏွင့္ တိုင္မရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ဖို႔ေျမသားေပၚ မနင္းပါႏွင့္မေသခ်ာပါကရပ္ထားကာ ေရွာင္ပါဘယ္ေမာင္းကားမ်ားမေသခ်ာပါကရပ္ၿပီးသာ ေရွာင္သင့္ပါသည္

ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းမ်ားတြင္ကားႀကီးမ်ားကိုဦးစားေပးပါကားႀကီးမ်ားသည္ဝန္အေလးခ်ိန္မ်ားသျဖင့္အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားဖို႔ေျမသားမ်ားတြင္ေခ်ာက္ႏုတ္ခမ္းအထိကပ္သြား၍မရပါထို႔ေၾကာင့္ကားႀကီးမ်ားအားလမ္းဦးစားေပးပါေတာင္တက္

ေတာင္ဆင္းမ်ားတြင္တအိအိတက္ဆင္းေနေသာကားႀကီးမ်ားအႏွောင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ဟြန္းတတီတီတီး၍လမ္းမေတာင္းပါႏွင့္လမ္းလြတ္ေသာေနရာမ်ားတြင္လမ္းမေတာင္းသည့္တိုင္ေနာက္ကားအား ေက်ာ္ရန္ေနရာေပးပါလိမ့္မည္

ေက်ာ္မရေသာလမ္းက်ဥ္းမ်ားလမ္းေပးမရေသာေနရာမ်ားတြင္ဝန္အေလးျဖင့္တက္ဆင္းေနေသာကားႀကီးမ်ားအားဟြန္းသံျဖင့္အႏွောင့္အယွက္မေပးပါႏွင့္ရွမ္းအေရွ႕ကိုးေကြ႕ေတာင္ကဲ့သို႔အတက္မ်ားတြင္ကားႀကီးမ်ားသည္ညာေကြ႕မ်ားတြင္

ေကြ႕၍မလြတ္ေသာေၾကာင့္ဘယ္ဘက္ယာဥ္ေၾကာမွပန္းေကြ႕တတ္ပါသည္ထို႔ေၾကာင့္က်ဥ္းေျမာင္းေသာအေကြ႕မ်ားတြင္ကားႀကီးဘယ္ေၾကာယူေကြ႕ပါကကားငယ္မ်ားဘယ္ေၾကာမွေျဖးညွင္းစြာဆင္း၍လမ္းေပးပါဝန္အေလးတင္ထားေသာ

ကားႀကီးမ်ားသည္ရပ္ၿပီးမွ အေကြ႕တင္ျပန္တက္ပါကအခန့္မသင့္ပါက ေနာက္ကေရာင္းေႂကြျခင္းကလပ္ပလိတ္ကုန္ျခင္းရွပ္မ်ားက်ိဳးျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္ေတာင္တက္မ်ားတြင္ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္သာတက္ျခင္းသည္ကားအင္ဂ်င္ကိုဝန္႐ုန္းရ

သက္သာေစၿပီးအႏၱရာယ္ကင္းပါသည္အတက္အေကြ႕မ်ားတြင္ေခ်ာက္ကမ္းပါးဘက္မွ ပန္းေကြ႕ရပါကအရွိန္ႀကိဴေလ်ာ့ထားပါအေကြ႕မနိုင္ပါကတစ္ဘက္ေခ်ာက္ႏုတ္ခမ္းအထိပါသြားတတ္ကာအႏၱရာယ္ ရွိပါသည္ေတာင္တက္

ေတာင္ဆင္းမ်ားတြင္မိတ္ေဆြတို႔ကားမ်ား ေခတၱနားလိုပါကမ်က္ကြယ္ေကြ႕ေနရာမ်ားႏွင့္လမ္က်ဥ္းေသာေနရာမ်ားကို ေရွာင္ၿပီးလမ္းက်ယ္ေသာေနရာတြင္သာနားပါမည္မွ်ျမင့္မားေသာ ေတာင္ပင္ျဖစ္ပါေစအိမ္စီးကားမ်ားသည္ရပ္ၿပီး

ျပန္တက္ရာတြင္ယခုေခတ္ကားမ်ားသည္သာသာယာယာပင္တက္နိုင္ၾကပါသည္ဒါေၾကာင့္မေသခ်ာေသာေနရာမ်ားတြင္ရပ္ၿပီးေရွာင္ေပးပါမိတ္ေဆြကားအႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ေမာင္းၿပီးအျခားကားမ်ားလည္းအႏၱရယ္မျဖစ္ေအာင္ဂ႐ုျပဳ

ေမာင္းႏွင္ေပးပါရန္လိုအပ္ပါသည္ခရီးမထြက္ခင္ပန္ကႀကိဳးအင္ဂ်င္ဝိုင္ဂီယာဝိုင္ဘရိတ္ဆီေရတိုင္ကီ Coolantပါဝါဆီေရသုတ္တံႏွင့္မွန္ေဆးရည္ကားဟြန္းတိုင္မင္ႀကိဳးဘရိတ္ရႈးႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းစစ္ေဆးရန္မေမ့ပါႏွင့္ေလစစ္မ်ားမေကာင္း

ပါကအသစ္လဲလွယ္ၿပီးမွခရီးထြက္ပါကားတာယာရက္စြဲမ်ားကိုခရီးမထြက္ခင္အေသအခ်ာစစ္ေဆးပါတာယာပန္းေကာင္းမေကာင္းစစ္ေဆးပါတာယာရက္စြဲသည္၄ႏွစ္ခန့္အထိသာစိတ္ခ်ရပါသည္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးလိုရာခရီးသို႔ေခ်ာေမာစြာေရာက္ၾကပါေစခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္