ေဒၚလာတန္ဖိုးဆက္လက္ ျမင့္တက္ၿပီး မီးလင္းေ႐ႊေစ်း၂၉သိန္းေက်ာ္သြား၊ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ကအတိုးႏႈန္း ျမင့္မားစြာ ျမႇင့္တင္ရန္ရွိဟု ေၾကညာမႈေၾကာင့္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေငြက်ပ္၅၀၀၀အထိလည္း ျဖစ္လာဖြယ္ရွိဟုဆို

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ယေန႕ဩဂုတ္လ၂၇ရက္ေန႕ေ႐ႊေစ်းကြက္ႏွင့္ေဒၚလာေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထပ္မံျမင့္တက္ၿပီးအေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္၃၂၀၀က်ပ္ႏွင့္၃၄၀၀က်ပ္အၾကားတြင္လည္းေကာင္းအေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သာလွ်င္

၂၉သိန္း၁ ေသာင္းအထိလည္းေကာင္း ေစ်းမ်ားထပ္မံျမင့္တက္သြားေၾကာင္းသိရွိရသည္ဩဂုတ္လ၂၇ရက္ေန႕မြန္းလြဲ၂နာရီ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေ႐ႊကုန္သည္မ်ားႏွင့္ေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုစစ္ေကာင္စီ၏ကုန္ေစ်းႏႈန္းထိန္းသိမ္းေရး

ေကာ္မတီအတြင္း ေရးမႉးဗိုလ္ခ်ဳပ္ရန္ေနာင္စိုးက ေခၚယူဖိအားေပးမည့္ပြဲမစတင္ခင္မွာပင္ ေ႐ႊေစ်းႏွင့္ေဒၚလာေစ်းမ်ားထိုးတက္သြားျခင္းျဖစ္သည္ျပည္တြင္းမွာ ေဒၚလာ ျပတ္လပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးတစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာနဲ႕

အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးတက္ ေနတယ္အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ကလည္းအတိုးႏႈန္းျမႇင့္တင္မယ္ဆိုတာေတြနဲ႕သူ႕ေငြတန္ဖိုးကိုဆြဲတင္ေနတယ္အဲဒါေတြေၾကာင့္ပါ။ ျပည္တြင္းမွာလည္း ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ႀကီးေနတယ္

ေဒၚလာ ေတာက္ ေလွ်ာက္တက္မယ္ခန႔္မွန္းၾကည့္ရင္ေတာ့တစ္ေဒၚလာကို၅၀၀၀က်ပ္ ေလာက္လည္းမၾကာခင္ျဖစ္နိုင္ပါတယ္ ျဖစ္နိုင္တယ္ေျပာတာေနာ္ ျဖစ္မယ္လို႔တထစ္ခ်မေျပာဘူးအခုက ေဒၚလာတန္ဖိုးတက္ေနတာက ျပည္တြင္း

အေၾကာင္းတစ္ခုတည္း ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူးကမၻာမွာလည္းအေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးတက္ေနတာပဲအတိုးႏႈန္းေတြတက္မယ္လို႔အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က ေၾကညာလိုက္လို႔ဟုရန္ကုန္စီးပြား ေရးသမားက ေျပာသည္အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္

ဥကၠ႒Jerome Powellကဩဂုတ္လ၂၆ရက္ေန႕သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျမင့္မားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုထိန္းေက်ာင္းခ်ဳပ္ကိုင္နိုင္ရန္ျမင့္မားေသာအတိုးႏႈန္း ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကိုလာမည့္လမ်ားအတြင္းခ်မွတ္ရန္ရွိေနေၾကာင္း

တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္အေမရိကန္သည္ ႏွစ္ေပါင္း၄၀အတြင္းအျမင့္မားဆုံးေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုလည္းရင္ဆိုင္ေနရသည္ေ႐ႊေစ်းကြက္တြင္မူ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေ႐ႊေစ်းပါလိုက္ပါျမင့္တက္လာၿပီး

ဩဂုတ္လ၂၇ရက္ေန႕မြန္းလြဲ၁နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တြင္အကယ္ဒမီမီးလင္းေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ ေငြက်ပ္၂,၉၁၀,၀၀၀၂၉သိန္း၁ေသာင္းအထိေစ်းေပါက္ေနေၾကာင္းအေရာင္းအဝယ္မွာအဝယ္သာရွိၿပီးအေရာင္းမရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္အေမရိကန္ေဒၚလာမွာမူဩဂုတ္လ၂၇ရက္ေန႕မြန္းလြဲ

၁နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တြင္တစ္ေဒၚလာ၃၂၀၀က်ပ္မွ၃၃၀၀က်ပ္အၾကား ေစ်းေပါက္ၿပီးအမွန္တကယ္ဝယ္လိုပါက ေငြက်ပ္၃၄၀၀ ေစ်းေပး၍ဝယ္ယူရေၾကာင္းထို႔ေၾကာင့္ဝယ္ယူလိုသူမ်ားဘက္ကတစ္ေဒၚလာ ေငြက်ပ္၃၄၀၀ ေစ်းေပးရေၾကာင္း ေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကဆိုၾကသည္။