အရာရာတိုင္းပစၥည္းတိုင္းမွာစြမ္းအင္ေတြရွိေနပါတယ္သင့္အိမ္မွာရွိတဲ့ပစၥည္းေတြထဲမွာသင့္အိမ္ကိုလာဘ္တိတ္ေစသလိုသင့္ကိုလည္းဘုန္ကံနိမ့္ေစတဲ့ပစၥည္းေတြရွိပါတယ္ဘာေတြလဲဆို

တာကိုေတာ့ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္၁ရွုပ္ပြေနျခင္းသင့္အိမ္ကိုရွုပ္ပြညစ္ပတ္ေနေအာင္ထားတာအမွိုက္ေတြဖုန္ေတြမရွင္းတာပင့္ကူမၽွင္ေတြမရွင္းတာပန္းကန္ေတြမေဆးပဲပုံထားတာမ်ိဳးအဝတ္

အစားေတြလည္းေသခ်ာမေခါက္ပဲျပန္႔က်ဲရွုပ္ပြေနတာမ်ိဳးေတြပစၥည္းေတြကသူ႔ေနရာနဲ႔သူရွိမေနပဲရွုပ္ပြညစ္ပတ္ေနတာမ်ိဳးေတြကသင့္အိမ္ကိုလာဘ္တိတ္ေစသလိုဘုန္းကံနိမ့္ေစပါတယ္

၂အနံ့အသက္ဆိုးျခင္းသင့္အိမ္ကေလထုကလည္းသင့္အေပၚကိုမ်ားႀကီးသက္ေရာက္နိုင္ပါယ္သင့္အိမ္မွာအနံ့အသက္ေတြမေကာင္းတာအဝတ္အစားမွိုေစာ္ေတြနံေနတာဒါမွမဟုတ္အမွိက္

နံ့ေတြနဲ႔တျခားမေကာင္းတဲ့အနံ့ေတြအားလုံးဟာသင့္အိမ္ကိုလာဘ္တိတ္ေစၿပီးဘုန္းကံနိမ့္ေစတာေၾကာင့္သင့္အိမ္ျပတင္းေပါက္ေတြကိုဖြင့္ၿပီးေလေကာင္းေလသန္႔ရေအာင္လုပ္တာအေမႊး

နံ့ေတြျဖန္းေပးတာမ်ိဳးေတြကိုအျမဲတမ္းလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္၃ပစၥည္းအပ်က္ေတြထားျခင္းသင့္အိမ္မွာက္ေနတဲ့မွန္ေတြက်ိဳးေနတဲ့ခ်ိတ္ေတြအကၤ်ီအျပဲေတြကအစမထားသင့္ပါဘူးဒီလိုမေကာင္းေတာ့တဲ့အရာေတြကိုဆက္လက္သိမ္းထား

တာဟာအိမ္ကိုလာဘ္တိတ္ေစတဲ့အျပင္ဘုန္းကံကိုလည္းနိမ့္ေစနိုင္လို့ပါ၄ဘုရားတရားမလုပ္ျခင္းသင့္အိမ္မွာသင္ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားကိုေလးနက္စြာျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္က်မ္းစာဘု

ရားစာေတြကိုအသံထြက္ၿပီးရြတ္ဖတ္တာဆုေတာင္းဝတ္ျပဳတာေတြအိမ္ကိုေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးျခင္းေတြကိုေန႔စဥ္မပ်က္မကြက္ျပဳလုပ္ရပါမယ္ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့သင့္အိမ္ကို

မေကာင္းတဲ့ဝိညာဥ္ဆိုးေတြအျပင္တျခားေသာကံနိမ့္မွုေတြလာဘ္တိတ္မွု႔ေတြကတံခါးမရွိဓားမရွိဝင္လာနိုင္ၿပီးသင့္ရဲ့ဘုန္းကံေတြကိုနိမ့္ေစနိုင္လို့ပါပဲ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here