အိမ္ကိုကြန္ကရစ္နဲ႕ေဆာက္ရင္ေကာင္းမလားသံနဲ႕ေဆာက္ရင္ ေကာင္းမလားခဏခဏေမးခံရတဲ့ေမးခြန္းပါသူတို႔ရဲ႕အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္ေတြကေတာ့အသီးသီးရွိပါတယ္ေသခ်ာဖတ္ၿပီးေ႐ြးခ်ယ္ေပါ့

သံမဏိရဲ႕အားသာခ်က္၁။ Strength to weight ratio ျမင့္မားပါတယ္၂။Steel structuresေတြရဲ႕ဂုဏ္သတၱိေတြက uniform ျဖစ္ပါတယ္တသားတည္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းနိုင္မႈပိုမိုျမင့္မားတယ္။

၃။High ductility ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ၿပိဳက်ပ်က္စီးေတာ့မဲ့အေျခအေနေတြကိုႀကိဳတင္ၿပီးလုံေလာက္တဲ့သတိေပးနိုင္စြမ္းရွိပါတယ္၄။လြယ္လြယ္ကူကူျပန္လည္အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။၅။Steel structureေတြဟာ

concrete structureနဲ႕စာရင္သူ႕မွာပါဝင္တဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႕လြယ္လြယ္ကူကူလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တည္ေဆာက္နိုင္ပါတယ္၆။Steel structure တည္ေဆာက္ရာမွာအျခားတည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းေတြကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ရာသီဥတုေၾကာင့္ျဖစ္လာမဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မူေတြနည္းနိုင္ပါတယ္၇။ နဂိုကတည္းက ရွိေနတဲ့ Steel structureကိုထပ္ၿပီးတိုးခ်ဲ့ဖို႔ လြယ္ကူပါတယ္၈။ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ Steel frameေတြဟာအကန႔္အသတ္မရွိသက္တမ္းရွည္ၾကာနိုင္ပါတယ္

သံမဏိ၏အားနည္းခ်က္၁။သံေခ်းတက္ၿပီးထိခိုက္လြယ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္သံေခ်းမတက္ဖို႔ zic-rich paint နဲ႕ထပ္ၿပီးကာကြယ္ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။အျခားstructural materialsးေတြနဲ႕စာရင္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ပိုမို

ကုန္က်နိဳင္ပါတယ္Corrosion-resistance steelေတြကိုလည္းဘဲသုံးဖို႔လိုအပ္ပါဦးမယ္၂။အပူခ်ိန္ျမင့္မားေလေလအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေလေလျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မီးေလာင္ျခင္းဒဏ္မွႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္

၃။ထပ္ခါထပ္ခါသက္ေရာက္ေနတဲ့ဝန္အားေတြေၾကာင့္faituageျဖစ္တာေတြStress concentrationေတြပါဝင္လာတဲ့အခါ structural detailsေပၚမူတည္ၿပီးstructural steelေတြဟာက်ိဳးလြယ္ပဲ့လြယ္ထိခိုက္လြယ္ပါတယ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

၄။ပိုမိုသြယ္လ်တဲ့Compression memberေတြပိုလာရင္ဖိအားေၾကာင့္တြန႔္ေၾကပ်က္စီးမႈအႏၱရာယ္ပိုမ်ားလာမွာပါတခါတရံမွာေတာ့memberေတြပိုမိုေတာင့္တင္းဖို႔အတြက္ထပ္ေလာင္းထည့္ေပးရတာရွိလာတဲ့အခါ

structureဟာပုံမွန္အေနအထားမွာရွိမေနတာေတြျဖစ္လာပါေတာ့တယ္ကြန္ကရစ္၏အားသာခ်က္၁။Compressive Strengthပိုမိုေကာင္းမြန္တယ္၂။မီးေလာင္ဒဏ္ကိုSteelထက္ပိုၿပီးခံနိုင္တယ္၃။ျပင္ဆင္စရိတ္နည္းနည္းနဲ႕သက္တမ္းတာရွည္ခံနိုင္တယ္။

၄။Dams, Piers, Footing တို႔လိုမ်ိဳးStructural Typesေတြအတြက္ပိုၿပီးေတာ့economicalက်တယ္၅။Precast Structural Componentsေတြလိုလိုခ်င္တဲ့ပုံစံကိုသြန္းေလာင္းနိုင္တယ္Deflection ျဖစ္ေပၚမႈနည္းနည္းနဲ႕

Rigidmemberေတြတည္ေဆာက္နိုင္တယ္ကြန္ကရစ္၏အားနည္းခ်က္၁TensilestrengthကCompressive strengthေအာက္၁၀ပုံ၁ပုံခန႔္နည္းတယ္၂။ေနာက္ဆုံးလိုခ်င္တဲ့Strengthရရွိဖို႔အတြက္ေဖ်ာ္စပ္ရတာေတြ(Mixing)၊သြန္းေလာင္းရတာေတြ

(casting)နဲ႕curingအစိုဓာတ္ထိန္းသိမ္းရတာေတြစတာေတြလိုအပ္ပါတယ္၃။ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းဖို႔အတြက္ဆင္ရတဲ့formworksေတြရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ကျမင့္မားပါတယ္formworks အတြက္လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႕လုပ္သား

ပညာရွင္ခေတြကသြန္းေလာင္းရတဲ့ကြန္ကရစ္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္နီးပါးရွိပါတယ္၄။Steelနဲ႕စာရင္Compressive strengthပိုနည္းပါတယ္materialsေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့1:10ခန႔္ရွိပါတယ္အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္အထပ္ျမင့္

အေဆာက္အဦေတြရဲ႕Columnေတြဟာႀကီးမားတဲ့Sectionေတြျဖစ္လာပါတယ္၅။Live loadsသက္ေရာက္မႈေတြနဲ႕Shrinkageေတြေၾကာင့္concrete မွာ cracksေတြေပၚလာပါတယ္(Credit)