မသုံးအပ္ေသာသစ္္(၈)မ်ိဳး၁။ခုတ္ျဖတ္စဥ္တြဲလြဲက်ေနေသာသစ္သစ္ဆြဲခ်၂။သစ္ခြသစ္ကိုင္းၾကားတို႔တြင္တင္ေနေသာသစ္လူေကာင္တင္၃။အဖ်ားႀကီး၍အရင္းရႉးေသာသစ္သစ္ဘီလူး၄။အရင္းအဖ်ားရႉး၍အလယ္တြင္ႀကီးေသာသစ္

သစ္နပုန္း၅။လမ္းကူးေခ်ာင္းကူးသစ္သစ္တံတား(ခ)သစ္လမ္းကူး၆။အပင္ခ်င္းအကိုင္းခ်င္းႀကိတ္ေသာသစ္သစ္ႀကိတ္၇။အပင်တွင်နွယ်ရစ်ပတ်နေသောသစ်သစ်နဂါး၈။မျက်ရည်ေပါက္ကဲ့သို႔အကြက္ထေနေသာသစ္သစ္စည္ယိုအိိမ္၊

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္မသုံးအပ္ေသာသစ္(၁၁)မ်ိဳး၁။မိေက်ာင္း၂။မအူ၃။သခြတ္၄။ ေညာင္၅။သ်စ္သ်ား၆။သီး(သား)၇။သေျပ၈။သစ္စိမ္ေရသား၉။ေကလာ၁၀။လက္ပံ၁၁။လဲအိိမ္၊ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္မျပဳအပ္ေသာ

အရာမ်ား၁။တိုင္ေဟာင္းကိုပန္းမဆြဲရ။၂။ထုပ္မစြပ္ခင္ယက္မမတင္ရ။၃။တိုင္တိုေထာက္တိုကိုၾကမ္းေပၚမပိုေစရ၄။ၾကမ္းခင္းတိုင္တြင္ဝါးမတင္ရ၅။ေခါင္ေလွ်ာက္ခြတင္မၿပီးခင္ ၾကမ္းမေဖာက္ရ။၆။တိုင္ထူရာတြင္တိုင္ခ်င္းမထိရ

၇။အိမ္ေဆာက္မၿပီးခင္၀န်းမခတ်ရ။၈။ထုပ္၊ ေလွ်ာက္၊ဒိုင္း၊ ျမား၊ခါးပန္းတို႔ကိုအလယ္တည့္တည့္တြင္မဆက္ရ၉။အမ်ိဳးမတူေသာသစ္ခ်င္းမဆက္ရ၁၀။အိမ္ေဟာင္း၏ ေလွ်ာက္ေပၚတြင္္အိမ္သစ္၏ေလွ်ာက္ကိုတင္၍မဆက္ရတိိုးတက္လာေသာယေန႕ေခတ္အေနအထားအရအထက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔အားလုံ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

းဝေရွာင္က်ဥ္ရန္မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူးဒါေပမယ့္လို႔ ေရွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႕ ေဈးသုံးလည္းမႂကြယ္နဲ႕စကားလိုမ်ိဳးပါဘဲ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ၿမဲခဲ့တဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကိုမွ်ေဝခ်င္တဲ့သေဘာပါခရစ္ဒစ္္ပညာရိိပ္ၿမဳံစာၾကည့္တိုက္